משרד החקלאות ופיתוח הכפר
היחידה לחקר השווקים

כל הקבצים שלידם מופיע הסמל pdf נפתחים בעזרת תוכנת adobe acrobat reader. במידה והיא לא מותקנת במחשבך, ניתן להוריד אותה (חינם) כאן עם ממשק עברי, אנגלי או ערבי. (כל הגרסאות יודעות לקרוא קבצים בעברית ואנגלית - גודל הקובץ כ- 6.7MB)
[ ממשק עברי ] [ ממשק אנגלי ] [ ממשק ערבי ] [ עזרה בהתקנה ]

דו"חות 2003

דו"ח ביקור בהולנד - אדמוניות בבורסות בהולנד (1.7M)

פרחים (שבועי)
ירקות (דו-שבועי)

פרחים - 2001
פרחים - 2002