משרד החקלאות ופיתוח הכפר
היחידה לחקר השווקים

כל הקבצים שלידם מופיע הסמל pdf נפתחים בעזרת תוכנת adobe acrobat reader. במידה והיא לא מותקנת במחשבך, ניתן להוריד אותה (חינם) כאן עם ממשק עברי, אנגלי או ערבי. (כל הגרסאות יודעות לקרוא קבצים בעברית ואנגלית - גודל הקובץ כ- 6.7MB)
[ ממשק עברי ] [ ממשק אנגלי ] [ ממשק ערבי ] [ עזרה בהתקנה ]

מאמרים     מצגות ופרסומים ינואר 2006

דו"חות 2006

פרחים (שבועי)
ירקות (דו-שבועי)

2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005