המהד"ם נושאים במחקר דו"חות מחקר ממעבדת השרות סטודנטים למחקר פוסט דוקטורנטים הרצאות צרו קשר
ipmc

המרכז להדברה משולבת (מהד"ם)

מנהל: דר' חיים ראובני (CV)
המרכז להדברה משולבת הוא גוף מחקרי של מו"פ צפון העוסק בפיתוח וקידום של תוכניות להדברה משולבת של מזיקים. שיטת ההדברה המשולבת מבוססת על שימוש באמצעים בררניים לשמירה על רמה נמוכה של מזיקי מפתח ושילוב של אויבים טבעיים בממשק ההדברה של יתר המזיקים. הסיבות העיקריות להתפתחות השיטה הן: 1) הרצון להפחתת השימוש בתכשירי הדברה על רקע דרישת הציבור לפרי המיוצר בממשק ידידותי לאדם ולסביבה; 2) התפתחות של עמידות לתכשירי ההדברה אצל המזיקים.

המהד"ם נמצא בחוות מתתיהו ומופעל על ידי אנטומולוג וצוות קבוע של טכנאים המתמחים בפיתוח שיטות ישומיות להדברה של מזיקים. התשתית לפעילות המהד"ם כוללת: מעבדה אנטומולוגית, חדרי גידול מבוקרים ובתי רשת לגידול פונדקאים צמחיים. תשתית זאת מאפשרת לבצע פעילות מחקרית במשך כל השנה מבלי שתהיה מגבלה המאפיינת את הופעת המזיקים בעונה בלבד. בנוסף, מיקומו של המהד"ם בחוות מתיתיהו מגדיל את האפשרויות לביצוע ניסויים מבוקרים בתנאי אמת לפני היציאה למשקי מודל מסחריים.

משולש המהד"ם שואף לקשר הדוק במערכת המשולשת מחקר-מגדלים-הדרכה ופועל בשיתוף פעולה מלא עם מדרכי שה"מ משלב תכנון המחקר, הביצוע וההפצה למגדלים. שכן, מידת ההצלחה בהדברת הפגעים בשיטת ההדברה המשולבת תלויה בהשתלבותם של כל המגדלים באזור. ללא שיתוף פעולה אזורי, שבו נוקטים כל המגדלים בפעולות לשמירה על רמה נמוכה של אוכלוסיית מזיקי המפתח ואי-שימוש בתכשירים הפוגעים באויבים טבעיים, לא ניתן לקיים מממשק יעיל של הדברה משולבת.

המטרה העיקרית בפעילות המהד"ם היא ולהציע למגדלים פתרונות להדברה משולבת של מזיקים בדגש על כדאיות כלכלית, איכותית ובריאותית.

הפעילות השוטפת במהד"ם מחולקת לשתי קטגוריות, פעילות מחקרית ומעבדת שרות.

הפעילות המחקרית עוסקת בפיתוח שיטות לניטור והדברה של מזיקים לפי הסדר הכרונולוגי הבא:
  1. מציאת פתרונות ישומיים להדברה של מזיקים.
  2. מציאת פתרונות להדברה של מזיקים באמצעים בררניים.
  3. התאמת ממשק ההדברה הבררני לממשק ההדברה הכללי במטע.
  4. פיתוח שיטות ליישום אזורי של ממשק ההדברה הבררני.

מעבדת השרות תומכת בממשק ההדברה לאחר תם תקופת המחקר, תוך התבססות על השיטות שפותחו במסגרת המחקר, כגון:
  1. בדיקת יעילות תכשירים חדשים.
  2. קביעת משך זמן פעילות התכשיר בשדה.
  3. ניטור עמידות של מזיקים לתכשירי הדברה.
  4. פיתוח "סל תכשירים" בררני לאויבים טבעיים.
  5. תזמון מועדים להדברה אזורית של מזיקים חשובים.