המהד"ם נושאים במחקר דו"חות מחקר ממעבדת השרות סטודנטים למחקר פוסט דוקטורנטים הרצאות צרו קשר
ipmc

נושאים למחקר לסטודנטים לתואר
שני (M.Sc.) ושלישי (Ph.D.)

  • הבנת מנגנוני העמידות של פסילת האגס לתכשירי הדברה ופיתוח תוכנית לממשק עמידות
  • איפיון הנזק הנגרם לפירות הנקרטינה והשזיף על ידי התריפסים ופיתוח תוכנית הדברה
  • התחמקות של עש התפוח מפרומון המין
  • זיהוי גורמי המשיכה המינית של סס הנמר
  • פיתוח ממשק להדברת זחלי הקפנודיס
טופס הרשמה לעבודת מחקר