שפה עברית
השוואה בין זנים מפרים ל'האס' וקביעה של יכולת ההפריה העצמית ב'ג'ם' באמצעות - פיתוח שיטה לזיהוי גנטי של ההורות בצאצאים דו"ח 2013-2014
דורון שניידר, יעל לב, רפי שטרן, מרטין גולדווי, עמיר שרמן, רון אופיר, ורד יריחימוביץ, הדר כהן, תומר לוי

שפה עברית
בחינת עיתוי תחילת השקיה באבוקדו בתחילת העונה – דו"ח 2011-2013
ע. נאור, ה. כהן, ע. לוינגרט

שפה עברית
השוואה בין 'אטינגר' ל'עירית' כמפרים ל'האס'–ניסויי שדה חלק ראשון של דו"ח 2011-2014
דורון שניידר, פאולו שטהל, רפי שטרן, מרטין גולדווי, חן שוחט, סיגל כורם, דני ברקוביץ, הדר כהן, ירון וייסמרק, סעיד סעיד

שפה עברית
השוואה בין 'אטינגר' ל'עירית' כמפרים ל'האס' – ניסויי מעבדה חלק שני של דו"ח 2011-2014
דורון שניידר, פאולו שטהל, רפי שטרן, מרטין גולדווי, חן שוחט, סיגל כורם, דני ברקוביץ, הדר כהן, ירון וייסמרק, סעיד סעיד

שפה עברית
השפעת ממשק ההשקיה על יבול של עצי אבוקדו - 2012
אדולפו לוין, ראובן דור, עמי קינן, נאור עמוס, לוי מנשה, שמואל אסולין, כפיר נרקיס, אירית לבקוביץ, מיקי נוי , אלון סמך, אבנר זילבר, הדר כהן, דורון רום, נעם יחיאלי

שפה עברית
פיתוח שיטה לזיהוי הזן המפרה בפירות האס – דו"ח 2011-2013
דורון שניידר, הדר כהן, פול שטאל, רפי שטרן, חן שוחט, סיגל כורם, דני ברקוביץ, מרטין גולדווי, ירון וייסמרק

שפה עברית
כסוי מטעי אבוקדו ברשת לשיפור היבול ואיכות הפרי תוך הגנה מפגעי טבע - 2011
יוספה שחק, הדר כהן, ארנון דג, יוסי סלבצקי, ענת לוינגרט-איצ'יצ'יי


שפה עברית

זיהוי גורמי הפגיעה והתנוונות במטעים המושקים בקולחים ונטועים בקרקעות חרסיתיות - 2011
חורחה טרצ'יצקי, שמואל אסולין, עמוס נאור, ענת לווינגרט-איצ'יצ'י, משה שנקר, עמרם אשל, אמנון שוורץ, אדולפו לוין, הדר כהן, מוטי פרס, יעל גרינבלט, יוני גל, כפיר נרקיס, נועם יחיאלי, רועי חסוןשפה עברית
פיתוח שיטה לזיהוי הזן המפרה בפירות "האס" - דו"ח 2011
דורון שניידר, הדר כהן, סיגל כורם, חן שוחט, רונה קרוסינקר, יובל סער, דני ברקוביץ, מרטין גולדווי, ורד יריחימוביץ, ירון וייסמרק

שפה עברית
חלקת האס בנטיעה חדשה בטיפולים שונים בטפטוף בפולסים עם או בלי חוצצים להגבלת שורשים- ניסוי בקיבוץ גדות - דו"ח 2010
אדולפו לוין, מיקי נוי

שפה עברית
הגבלת שורשים- מטע צעיר ארד ואטינגר בגינוסר (חלקות מודל) - דו"ח 2010
אדולפו לוין, עמי קינן

שפה עברית
הגדלת יבול וגודל פרי בזנים 'פינקרטון' ואטינגר ע"י ריסוסי בנזיל אדנין (גוליבר) - דו"ח 2010
אדולפו לוין, עמי קינן, מיקי נוי

שפה עברית
מניעת נשירת עלים בזן האס לביא - דו"ח 2010
אדולפו לוין, עמי קינן

שפה עברית
מבחן טכנולוגיות שונות ומשולבות להפחתת מנת המים - דו"ח 2010
אדולפו לוין, עמי קינן

שפה עברית
הקטנה של הזדקנות של הפרי בזן ארד - דו"ח 2010
אדולפו לוין, עמי קינן

שפה עברית
חיסכון במים במהלך הקיץ באבוקדו מהזן פינקרטון - דו"ח 2010
אדולפו לוין, מיקי נוי

שפה עברית
הגדלת יבול וגודל פרי בזן 'האס', ובזן 'אטינגר' ע"י ריסוס בנזיל אדנין דו"ח 2010
אדולפו לוין, גד איש-עם

שפה עברית
השפעת יישום מעכב צמיחה באביב בריכוז כפול מהמקובל בזנים 'אטינגר' ו'האס' - דו"ח 2010
אדולפו לוין, גד איש-עם

שפה עברית
עיצוב ופתיחה לאור במטעי אבוקדו - דו"ח 2010
אדולפו לוין, דר. גד איש-עם, הדר כהן

שפה עברית
הגדלת יבול בזן "האס" ע"י ריסוס טריפטופן (פרקורסור של אוקסין) - דו"ח 2010
ורד ירחימוביץ, ד"ר אדולפו לוין, ד"ר גד איש עם

שפה עברית
צמצום הסרוגיות בזן 'האס' - דו"ח 2010
דר. אדולפו לוין, דר. גד איש-עם, הדר כהן

שפה עברית
לימוד ההשפעות ארוכות הטווח של ההשקיה בקולחים על עץ האבוקדו בקרקעות שונים - 2010
ענת לוינגרט -אייצ'יצ'יי, שמואל אסולין, עמוס נאור, עמנואל להב, רמי קרן, יונה חן, דרור מינץ

שפה עברית
הגבלת שורשים- מטע צעיר ארד ואטינגר בגינוסר (חלקות מודל) - 2010
אדולפו לוין, עמי קינן

שפה עברית
השפעת יישום מעכב צמיחה באביב בריכוז כפול מהמקובל בזנים 'אטינגר' ו'האס' - 2010
אדולפו לוין, גד איש-עם

שפה עברית
בחינת השפעת חיפוי פוליאטילין על יעילות השימוש במים, צבירת מלחים בבית השורשים, יבול והתפלגות גודל הפרי במטעי אבוקדו - 2009
לאו וינר, מיקי נוי, אדולפו לוין, דני פרידלנדר, הדר כהן, ענת לוינגרט-אייצ'יצ'יי

שפה עברית
בחינת השפעת "השקיה בשחרור איטי" וחיפוי פלסטיק על יעילות השימוש במים, הדחת מלחים בבית השורשים, יבול והתפלגות גודל הפרי במטעי אבוקדו המושקים במים מושבים- 2009
לאו וינר

שפה עברית
סיכום שנתי של מחקר: בחינת זני אבוקדו מפרים חדשים - 2009
גד איש עם, ורד יריחימוביץ', יצחק רגב, הדר כהן, אדולפו לוין, עזרא אידלמן, עמי להב

שפה עברית
בחינת ריסוסי הזנה כממשק להעלאת יבול וגודל פרי בהאס - גשר הזיו ואפק 2009/10
הדר כהן, פול סמית, שחר גולדברג, טל שני, עזרא חביבי

שפה עברית
סיכום שנתי של מחקר: שמירה על מטעים פתוחים ויובניליים - 2009
גד איש עם, הדר כהן, אדולפו לוין, עזרא אידלמן

שפה עברית
העלאת יבול וגודל פרי בהאס ע"י ח' הומית - מצובה 2009
הדר כהן, ג'וני עג'מיה, ליאור הדס

שפה עברית
חיפוי מטע אבוקדו עם פוליאתילן או פלריג - גליל מערבי 2009
הדר כהן, ענת לוינגרט אייצ'יצ'י, מיקי נוי

שפה עברית
דוח בירור כנות 09/10
הדר כהן, אברהם בן יעקב

שפה עברית
טיפוח ובירור זני אבוקדו חדשים - 2009
ורד יריחימוביץ, גד איש עם, עמנואל להב, משה גורן, רגב יצחק, נועם יחיאלי, הדר כהן, מיכאל נוי, אדולפו לוין, עדנה פסיס, אולג פיינברג

שפה עברית
מניעת נשירת עלים בזן האס לביא. - 2009
אדולפו לוין, עמי קינן

שפה עברית
מבחן טכנולוגיות שונות ומשולבות להפחתה מנת המים - 2009
אדולפו לוין, עמי קינן

שפה עברית
ישום ציטוקינין דרך מערכת ההשקייה בטפטוף בתנאים של השקייה גרעונית בזן "פינקרטון" - 2009
אדולפו לוין, מיקי נוי

שפה עברית
חלקת האס בנטיעה חדשה בטיפולים שונים בטפטוף בפולסים עם או בלי חוצצים להגבלת שורשים- ניסוי בקיבוץ גדות - 2009
אדולפו לוין, מיקי נוי

שפה עברית
השפעת מעכב צמיחה בריכוז כפול מהמקובל בזנים 'אטינגר'" ו'האס' - 2009
דר. אדולפו לוין, דר. גד איש-עם, הדר כהן

שפה עברית
הקטנה של הזדקנות של הפרי בזן ארד - 2009
אדולפו לוין ,עמי קינן

שפה עברית
הגדלת יבול וגודל פרי בזן 'פינקרטון' ע"י ריסוסי בנזיל אדנין (גוליד) - 2009
אדולפו לוין ,עמי קינן, מיקי נוי

שפה עברית
הגדלת יבול וגודל פרי בזן 'האס' עם ריסוסי בנזיל אדנין - 2009
דר. אדולפו לוין, דר. גד איש-עם, הדר כהן, דר. ליאו וינר

שפה עברית
הגדלת יבול וגודל פרי בזן 'אטינגר' עם ריסוסי בנזיל אדנין - 2009
דר. אדולפו לוין, דר. גד איש-עם, הדר כהן, דר. ליאו וינר

שפה עברית
הגבלת שורשים- מטע צעיר ארד ואטינגר בגינוסר (חלקות מודל) - 2009
אדולפו לוין, עמי קינן

שפה עברית
גיזום צד אחד - חלקות מודל נרחבות - 2009
אדולפו לוין, מיקי נוי

שפה עברית
לימוד ההשפעות ארוכות הטווח של ההשקיה בקולחים על עץ האבוקדו בקרקעות שונים 2009שפה עברית
כסוי מטעי אבוקדו ברשת לשיפור היבול ואיכות הפרי תוך הגנה מפגעי טבע 2008
יוספה שחק, הדר כהן, ארנון דג, יוסי סלבצקי, ענת לוינגרט-איצ'יצ'יי

שפה עברית
חיפוי מטע אבוקדו עם פוליאתילן או פלריג - גליל מערבי 2008
הדר כהן, ענת לוינגרט אייצ'יצ'י, מיקי נוי

שפה עברית
בחינת ריסוסי הזנה כממשק להעלאת יבול וגודל פרי בהאס - גשר הזיו ואפק 2008
הדר כהן, פול סמית, שחר גולדברג, טל שני, עזרא חביבי

שפה עברית
דו"ח ביניים לחלקת מודל בגליל המערבי: בחינת חיפוי קרקעי בפלסטיק באבוקדו - תצפיות - 2008
הדר כהן, ענת לוינגרט-אייצ'יצ'יי

שפה עברית
דו"ח ביניים לחלקת מודל בקיבוץ כפר הנשיא: מודל בחינת חיפוי פלסטיק באבוקדו - 2008
מיקי נוי, דני פרידלנדר

שפה עברית
בחינת השפעת חיפוי פוליאתילן על יעילות השימוש במים, צבירת מלחים בבית השורשים, יבול והתפלגות גודל הפרי במטע אבוקדו מזן האס המושקה במים שוליים - קיבוץ נחשולים - 2008
ליאו וינר

שפה עברית
הדברה משולבת של אקרית הקורים של האבוקדו, Oligonychus perseae - 2008
אריק פלבסקי, שירה גל, יונתן אברהמס, מיקי נוי, אפרים צוקרמן, יונתן מעוז

שפה עברית
השבחה באבוקדו בחווה אזורית לנסיונות גליל מערבי - סיכום לשנת 2008
דר' ורד יריחימוביץ', גד איש עם, יצחק רגב, הדר כהן, אדולפו לוין, עזרא אידלמן, עמי להב

שפה עברית
בחינת זני אבוקדו מפרים חדשים בחווה אזורית לנסיונות גליל מערבי - סיכום לשנת 2008
דר' גד איש עם, יצחק רגב, הדר כהן, אדולפו לוין, עזרא אידלמן

שפה עברית
השפעת יישום מעכב צמיחה באביב בריכוז כפול מהמקובל בחווה אזורית לנסיונות גליל מערבי - סיכום לשנת 2008
דר' גד איש עם, הדר כהן, אדולפו לוין, עזרא אידלמן

שפה עברית
צמצום סירוגיון בזן 'האס' בחווה אזורית לנסיונות גליל מערבי - סיכום לשנת 2008
דר' גד איש עם, הדר כהן, אדולפו לוין, עזרא אידלמן

שפה עברית
שיפור חנטה והעלאת יבול פרי גדול בעזרת ריסוסי בנזיל אדנין בחווה אזורית לנסיונות גליל מערבי - סיכום לשנת 2008
דר' גד איש עם, הדר כהן, אדולפו לוין, עזרא אידלמן

שפה עברית
שמירה על מטעים פתוחים ויובניליים בחווה אזורית לנסיונות גליל מערבי - סיכום לשנת 2008
דר' גד איש עם, הדר כהן, אדולפו לוין, עזרא אידלמן

שפה עברית
בחינת גורמים אנדוגניים המשפיעים על מאזן הורמונלי ועל גודל פרי באבוקדו 'האס' - 2008
ורד יריחימוביץ, ליאו וינר, גד איש עם

שפה עברית
ייעול השימוש במים בהשקיה גרעונית - מעיין ברוך - דוח לשנת 2008
יצחק אדטו, מיקי נוי, עמי קינן

שפה עברית
ייעול השימוש במים בהשקיה גרעונית - מטע בית זרע - דוח לשנת 2008
יצחק אדטו, מיקי נוי, עמי קינן

שפה עברית
ייעול השימוש במים בהשקיה גרעונית - מטע אפיקים - דוח לשנת 2008
יצחק אדטו, מיקי נוי, עמי קינן

שפה עברית
השקיה בהתזה בפולסים - שער הגולן - דוח לשנת 2008
יצחק אדטו, מיקי נוי, עמי קינן

שפה עברית
האס שנה ג' בהשקיה אינטנסיבית - גדות - דוח לשנת 2008
יצחק אדטו, מיקי נוי, עמי קינן

שפה עברית
גיזום צד אחד: חלקות מודל בגליל העליון - דוח לשנת 2008
יצחק אדטו, מיקי נוי, עמי קינן

שפה עברית
חלקת מודל בריסוס בונגרו קייצי לאחר הגיזום - דוח לשנת 2008
יצחק אדטו, מיקי נוי, עמי קינן

שפה עברית
השקיה גרעונית ביחד עם ציטוקינין במים בשלוש חלקות מודל בגליל העליון - דוח לשנת 2008
יצחק אדטו, מיקי נוי, עמי קינן

שפה עברית
חלקת מודל "ארד" עם חוצצים - גינוסר - דוח לשנת 2008
יצחק אדטו, מיקי נוי, עמי קינן

שפה עברית
כסוי מטעי אבוקדו ברשת לשיפור היבול ואיכות הפרי תוך הגנה מפגעי טבע 2007
יוספה שחק, הדר כהן, ארנון דג, יוסי סלבצקי, ענת לוינגרט-איצ'יצ'יי

שפה עברית
הגדלת פרי 'האס' ע"י ריסוסי בנזיל אדנין - מו"פ גליל מערבי, 2007
גד איש-עם, הדר כהן, עזרא אידלמן, ליאו וינר

שפה עברית
הגדלת פרי 'אטינגר' ע"י ריסוסי בנזיל אדנין - מו"פ גליל מערבי, 2007
גד איש-עם, הדר כהן, עזרא אידלמן, ליאו וינר

שפה עברית
ייעול השקיה באבוקדו - מו"פ גליל מערבי, 2007
גד איש-עם, ענת לוינגרט, הדר כהן, יצחק רגב, עזרא אידלמן, טוביה ישראלי, עמי להב

שפה עברית
עיצוב ופתיחה לאור במטעי אבוקדו קונוונציונאליים וצפופים - מו"פ גליל מערבי, 2007
גד איש עם, הדר כהן, עזרא אידלמן, יצחק רגב, עמי להב

שפה עברית
ניסיון עיצוב מטע אבוקדו געתון - 2007
הדר כהן, ירון ויסמרק

שפה עברית
ניסיון הזנה עלוותית בהאס - 2007
הדר כהן, טל שני, אלון רדל, עזרא חביבי, שחר גולדברג, פול סמית

שפה עברית
חיפוי מטע אבוקדו עם פוליאתילן או פלריג - געתון 2007
הדר כהן, ירון ויסמרק, ענת לוינגרט אייצ'יצ'

שפה עברית
העלאת יבול וגודל פרי בהאס ע"י ח' הומית - מצובה 2007
הדר כהן, ג'וני ג'ומעיה, ליאור הדס

שפה עברית
ניסיון רענן ראש הנקרה 2007
הדר כהן, ירון ויסמרק, גדי זינגר

שפה עברית
ניסיון אוקסים בגעתון אורגני 2007
גדעון אדר, יצחק רגב, רוברטו גלוזמן, משה אייזנמן, ירון וייסמרק, יואב איזנברג, הדר כהן
קובץ אקסל
שפה עברית
נסיון בנזיל אדנין ב'אטינגר', 2007 שמרת


קובץ אקסל
שפה עברית
תוצאות הגדלת האס ע"י בנזיל אדנין, 2007 עברוןשפה עברית
עיצוב ושמירה על מטע אבוקדו 'האס' מואר, יובנילי ופורה - 2007
גד איש-עם, ליאו וינר, עמנואל להב, עזרא אידלמן, יצחק רגב, טוביה ישראלי

שפה עברית
הכוונה של צימוח ווגטטיבי, מערכת שורשים ורמת יבול של עצי אבוקדו באמצעות ממשק ההשקיה והדישון - 2007
אבנר זילבר, שבתאי כהן, שמואל אסולין, אירית לבקוביץ, יצחק אדטו, אלקנה בן-ישר, עמי קינן, יאיר ישראלי, ג'ורג' חודי, נורית בן-הגיא, ענת לוינגרט איצ'יצ'י

שפה עברית
דו"ח אבוקדו - 2007
יצחק אדטו, מיקי נוי, עמי קינן, מוטי פרס

שפה עברית
הכוונה של צימוח ווגטטיבי, מערכת שורשים ורמת יבול של עצי אבוקדו באמצעות ממשק ההשקיה והדישון - 2007
אבנר זילבר, שבתאי כהן, שמואל אסולין, אירית לבקוביץ, יצחק אדטו, אלקנה בן-ישר, עמי קינן, יאיר ישראלי, ג'ורג' חודי, נורית בן-הגיא, ענת לוינגרט איצ'יצ'י

שפה עברית
הכוונה של צימוח ווגטטיבי, מערכת שורשים ורמת יבול של עצי אבוקדו באמצעות ממשק ההשקיה והדישון - 2006
אבנר זילבר, שבתאי כהן, שמואל אסולין, אירית לבקוביץ, יצחק אדטו, אלקנה בן-ישר, עמי קינן, יאיר ישראלי, ג'ורג' חודי, נורית בן-הגיא, ענת לוינגרט איצ'יצ'י

שפה עברית
גידול אבוקדו בעמק הירדן ובית שאן - דוח לשנת 2006
יצחק אדטו

שפה עברית
גידול אבוקדו באזורי הגליל העליון ודרום רמת הגולן - דוח לשנת 2006
יצחק אדטו


שפה עברית

גידול אבוקדו בגליל העליון ובדרום רמה"ג - דוח לשנת 2005
יצחק אדטושפה עברית

גידול אבוקדו בעמק הירדן ובית שאן - דוח לשנת 2005
יצחק אדטושפה עברית

ניסוייים באבוקדו בנושאי השקיה וממשק בעמק הירדן ובית שאן - דו"ח לשנת 2004
יצחק אדטושפה עברית

ניסוייים באבוקדו בנושאי השקיה וממשק בגליל העליון ובדרום רמת הגולן - דו"ח לשנת 2004
יצחק אדטושפה עברית

נסיונות באבוקדו בגליל העליון ודרום רמת הגולן - דוח לשנת 2003
יצחק אדטושפה עברית

ניסויים באבוקדו בעמק הירדן ובית שאן - דוח לשנת 2003
יצחק אדטושפה עברית

אחסון אבוקדו באווירה מתואמת - דו"ח לשנת 2002
אוהד נריה, אסיה גיזיס, אלה צבילינג, אלכס סמננקו, עדי שרעבי-נוב, רות בן-אריהשפה עברית

ניסויים באבוקדו באזורי עמק הירדן ובית שאן - דו"ח לשנת 2002
יצחק אדטושפה עברית

ניסויים באבוקדו באזורי הגליל העליון ודרום רמת הגולן - דו"ח לשנת 2002
מיקי נוישפה עברית

ניסויים באבוקדו באזורי עמק הירדן ועמק בית שאן - דו"ח לשנת 2001
יצחק אדטושפה עברית

ניסויים באבוקדו באזורי הגליל העליון ודרום רמת הגולן - דו"ח לשנת 2001
יצחק אדטושפה עברית

ניסויים באבוקדו בגליל העליון ודרום רמת הגולן - תוכנית עבודה 2000
יצחק אדטושפה עברית

ניסויים באחסון אבוקדו - דו"ח לשנת 2000
קירור ואיסום פירות ק"ש בע"משפה עברית

נסויים באבוקדו באזורי גליל עליון ודרום רמת הגולן - דו"ח לשנת 2000
דר' יצחק אדטו, מו"פ צפוןשפה עברית

הגיזום כאמצעי לשמירה על מטע פתוח ולהעלאת היבולים באבוקדו - 1999
יצחק אדטושפה עברית

העלאת היבולים על ידי השפעה על תהליכי פוריות: שיפור חנטה ומניעת נשירה - צמח 1999
יצחק אדטושפה עברית

שיפור גודל הפרי ואיכותו - צמח 1999
יצחק אדטושפה עברית

אחסון אבוקדו מהזן ריד באווירה מבוקרת - דו"ח ניסויים 1997
עמוס לוין, אסיא גיזיס, אלה צבילינג, נועה סנדלר, עדי שרעבי-נוב, אוהד נריה