שפה עברית
השקיה במים מזוככים - חיסכון במנת ההשקיה ושיפור היבול - 2012
עמוס נאור, אור שפירא, מנשה לוי, ראובן דור, יאיר ישראלי, ג'ורג' חודי, שמואל אסולין, כפיר נרקיס, אירית לבקוביץ, יובל לוי, עידן אלינגולד

שפה עברית
בחינת תגובת הבננה למנות מים ולסוג המים בבית רשת ומטע פתוח - דו"ח מסכם שש שנות ניסוי 2003 - 2009
גל אור, חנן בן שלום, ענת לוינגרט אייצ'יציי, ד"ר עמנואל להב

שפה עברית
שימוש במי קולחים להשקיית בננות בגליל המערבי - דו"ח מסכם לשנות הניסוי 2000 - 2009
גל אור, ד"ר עמנואל להב, ענת לוינגרט-אייצ'יציי, חנן בן שלום

שפה עברית
בחינת תגובת הבננה למלח ולבורון בהשקיה בקולחים - דו"ח מסכם שבע שנות ניסוי 2002 - 2009
גל אור, לוינגרט אייצ'יציי ענת, בן שלום חנן, ד"ר להב עמנואל

שפה עברית
סיכום ניסויים ותצפיות בבננות עמה"י בשנים 2008-2010
יאיר ישראלי, אור שפירא, יובל לוי, אסף ארזי, נמרוד נמרי, נורית בן הגיא, ג'ורג' חודי, לירז אלמליח, אבנר גולן

שפה עברית
שימוש במי קולחים להשקיית בננות בגליל המערבי דו"ח מסכם לשנות הניסוי 2000 - 2008
עמנואל להב, ענת לוינגרט-אייצ'יציי, חנן בן שלום, חורחה טרצ'יצקי, יונתן אברהמס, גל אור

שפה עברית
סיכום ניסויים ותצפיות בבננות עמה"י בשנים 2007-2008
יאיר ישראלי, יובל לוי, אסף ארזי, אור שפירא, נמרוד נמרי, ג'ורג' חודי, נורית בן הגיא, לירז אלמליח

שפה עברית
תצפית בחינת גידול בננות באגדים - מצובה - 2007
צוות בננות גליל מערבי

שפה עברית
בחינת זנים בבית רשת - גשר הזיו - 2007
צוות בננות גליל מערבי

שפה עברית
בחינת מרווחי נטיעה - חלקת 'שלומי', מצובה - 2007
צוות בננות גליל מערבי

שפה עברית
בחינת מרווחי נטיעה בבית רשת - מצובה - 2007
צוות בננות גליל מערבי

שפה עברית
בחינת השפעת חומצות הומיות על הבננה-"חלקת דקל" מצובה - 2007
צוות בננות גליל מערבי

שפה עברית
בחינת התגובה למנות מים בבית רשת מצובה - 2007
צוות בננות גליל מערבי

שפה עברית
בחינת רשתות פוטוסלקטיביות לשיפור היבול ואיכות הפרי בבננות - 2007
צוות בננות גליל מערבי

שפה עברית
שימוש במי קולחים להשקיית בננות בגליל המערבי - 2007
עמי להב, ענת לוינגרט-אייצ'יציי, חנן בן שלום, חורחה טרצ'יצקי, יונתן אברהמס

שפה עברית
בחינת תגובת הבננה למלח ולבורון בהשקיה בקולחים - 2007
לוינגרט אייצ'יציי ענת, בן שלום חנן, להב עמנואל, ירמיהו אורי, חורחה טרצ'יצקי, יונתן אברהמס