דו"חות שנתיים

איחסון

שיפור איכות הפרי

הגברת היבול

זנים וכנות


זנים וכנות


שפה עברית

בחינת הקליף נובה/עידית על כנות שונות - חוות המטעים 2008/12
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולךשפה עברית

בחינת הקליף אודם על כנות שונות בחוות החולה 2007/12
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולךשפה עברית

בחינת הקליף דייזי דל זרעים על כנות שונות 2010-12
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולךשפה עברית

בחינת הקליף שני דל זרעים על כנות שונות - חוות המטעים 2009-12
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולךשפה עברית

בחינת טיפוסי מירב על כנות שונות – חוות החולה 2006-11
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולךשפה עברית

סיכום נסיונות זן – כנה בחווה האזורית עכו לשנת 2011שפה עברית

בחינת הקליף דייזי דל זרעים על כנות שונות 2010-11
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולךשפה עברית

בחינת הקליף אודם (אורה/שני 52) על כנות שונות בחוות החולה 2007/11
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולךשפה עברית

בחינת הקליף שני ON על כנות שונות - חוות המטעים 2009/11
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולךשפה עברית

מבחני זנים וכנות בחלקות המודל בחוות המטעים 2008-11
ניצן רוטמן, שוקי קנוניץ, זמיר עשור, אריק וולךשפה עברית

בחינת הקליף אורה/מורקוט (גדול) על גבי כנות שונות 2009/11
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולךשפה עברית

בחינת הקליף נובה/עידית על כנות שונות - חוות המטעים 2008/11
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולךשפה עברית

בחינת טיפוסי מירב על כנות שונות - חוות החולה 2006-10
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת הקליף דייזי דל זרעים על כנות שונות 2010
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת הקליף שני ON על כנות שונות - חוות המטעים 2009/10
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת הקליף ורד ON על כנות שונות - חוות המטעים 2010
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת הקליף אצִילֶה על כנות שונות 2010
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת הקליף אורה/מורקוט (גדול) על גבי כנות שונות 2009/10
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת הקליף אודם (אורה/שני 52) על כנות שונות בחוות החולה 2007/10
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולךשפה עברית

בחינת הקליף 46/3 על כנות שונות 2010
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולךשפה עברית

סיכום נסיונות בחווה האזורית עכו לשנת 2009שפה עברית

מבחני זנים וכנות בחלקות המודל בחוות המטעים 2008-9
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת טיפוסי מירב על כנות שונות - חוות החולה 2006-9
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת הת"ז קרה-קרה על כנות שונות - חוות החולה בשנים 2004-9
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת הקליף נובה/עידית על כנות שונות - חוות המטעים 2008-9
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת הקליף מיכל דל זרעים על גבי כנות שונות בשנת 2007-9 חוות החולה
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת הקליף אצִילֶה על כנות שונות 2009
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת הקליף אורה/מורקוט (גדול) על גבי כנות שונות ובשילוב של חיגורי ענפים 2009
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת הקליף אודם (אורה/שני 52) על כנות שונות בחוות החולה 2007-9
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת אשכולית רדסון על כנות שונות 2009
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

סיור לארצות גידול ההדרים קליפורניה ופלורידה - דו"ח מקצועי
זמיר עשורשפה עברית

סיכום נסיונות בחווה האזורית עכו לשנים : 2007 - 2008
שלום שמואלי, דני ריינהרץשפה עברית

זני הדר חדשים - חלקת מודל חוות המטעים 2008
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת טיפוסי מירב על כנות שונות - חוות החולה 2006-8
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת הת"ז קרה-קרה על כנות שונות - חוות החולה בשנים 2004-8
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת הקליף שני ON על כנות שונות - חוות המטעים 2008
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת הקליף נובה/עידית על כנות שונות - חוות המטעים 2008
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת הקליף מיכל דל זרעים על גבי כנות שונות בשנת 2007-2008 בחוות החולה
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת הקליף אפורר (מורקוט-W) על כנות שונות בשנים 2005-2007 בחוות החולה
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת הקליף אודם (אורה/שני 52) על כנות שונות בחוות החולה - 2007-2008
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולקשפה עברית

בחינת הקליף מירב על כנות שונות - חוות החולה 2004-2007
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

בחינת טיפוסי מירב על כנות שונות - חוות החולה 2006-7
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולךשפה עברית

בחינת הת"ז קרה-קרה על כנות שונות - חוות החולה בשנים 2004-7
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולךשפה עברית

בחינת הקליף מיכל דל זרעים על גבי כנות שונות בשנת 2007 חוות החולה
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, אריק וולךשפה עברית

בחינת הקליף אפורר (מורקוט-W) על כנות שונות בשנים 2005-7 בחוות החולה
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

בחינת הקליף אורה/שני על כנות שונות בחוות החולה - 2007
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

חלקות אקלום לזני הדר חדשים בעמק החולה ובאזור הכינרת - 2006
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

בחינת טיפוסי מירב על כנות שונות - חוות החולה 2006
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

בחינת הת"ז קרה-קרה על כנות שונות - חוות החולה בשנים 2004-6
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

בחינת הקליף מירב על כנות שונות - חוות החולה 2006
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

בחינת הקליף אפורר (מורקוט-W) על כנות שונות - חוות החולה - 2006
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

בחינת הת"ז קרה-קרה על כנות שונות - חוות החולה - 2005
שוקי קנוניץ וניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

בחינת הת"ז קרה-קרה על כנות שונות - חוות החולה 2004
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

בחינת הקליף מירב על כנות שונות - חוות החולה 2004
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

זני הדר חדשים - חוות החולה 2004
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

בחינת הקליף אפורר (מורקוט-W) על כנות שונות - חוות החולה - 2004
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

בחינת הקליף "מירב" על כנות שונות - 2003
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

בחינת הת"ז "ניוהול" על כנות שונות בחוות החולה - 2002
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

הקליף "נור" על כנות שונות - סיכום השנים 2002-2000
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

קווי מור על כנות שונות - 2001
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, צביקה חבלין, זמיר עשורשפה עברית

טיפוסי טבורי על כנות שונות - 2001
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, צביקה חבליןשפה עברית

טיפוסי ולנסיה על כנות שונות - 2001
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, צביקה חבלין, זמיר עשורשפה עברית

פומלית ומלוגולד על כנות שונות - סיכום חמש שנות ניסוי - 2001
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, צביקה חבליןשפה עברית

הקליף "נור" על כנות שונות - 2001
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, צביקה חבליןשפה עברית

קווי אור חדשים על כנות שונות - 2000
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

הקליף "אורה" על כנות שונות - 2000
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

הקליף "נור" על כנות שונות - 2000
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

הקליף וינולה על כנות שונות - 2000
ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

פומלית ומלוגולד על כנות שונות - 2000
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

הקליף נקטר על כנות שונות - 2000
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

פומלית ומלוגולד על כנות שונות - תוצאות 1999
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשורשפה עברית

ניסיון זנים כנות בגליל ובגולן - תוצאות 1999
שוקי קנוניץ, ניצן רוטמן, זמיר עשור, מנשה לוי