שפה עברית

חיסונים - תיאוריה ופרקטיקה
(מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015) ד"ר עומר קלייןשפה עברית

רווחת חיות משק בקר
(מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015) ד"ר דגנית בן דבשפה עברית

סיכום מקצועי עדרי בקר לבשר
(מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015) גל פלגשפה עברית

השירותים הווטרינריים משרד החקלאות ופיתוח הכפר – תמונת מצב
(מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015) נדב גלאוןשפה עברית

תמיכה בשטחים פתוחים
(מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015) משרד החקלאות ופיתוח הכפרשפה עברית

ממשק פיטום עגלים
(מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015) הישאם עומרישפה עברית

תיאור מקרה: הרעלת "עוקץ העקרב" בבקר
(מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015) ד"ר מיטל בקאל-וייסשפה עברית

השפעת מזון ממקור אנושי והפחתתו על דגמי התנועה של אוכלוסיית יתר של התן הזהוב בצפון ישראל
(מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015) עידן טלמון, עמית דולב, דרור קפוטא, אלון רייכמן, רוני קינג, דייויד זלץשפה עברית

עוקץ העקרב
(מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015) בני שרירשפה עברית

מה זה בכלל שטחים פתוחים? מה זה פיתוח? מה זה טבע?
(מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015) קובי גביששפה עברית

המחקר במרעה בישראל – עבר, הווה ולאן פנינו מועדות
(מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015) זלמן הנקיןשפה עברית

הסיירת הירוקה - מרחב הצפון
(מצגת מימי עיון לבוקרים – חורף 2015)שפה עברית

אופטימיזציה של מיקום וגודל משאב צל ככלי לשיפור ממשק גידול בקר במרעה דוח שנתי (שנה ראשונה) 2013
זלמן הנקין, עמית דולב,יוחאי כרמלשפה עברית

השפעת ממשק רעייה על המהלך השנתי של איכות מנה של עדר בקר לבשר במרעה 2013
יאן לנדאו, חוסיין מוקלדה, גל בקר, זלמן הנקין, לבנה דבש, יהודה יהודהשפה עברית

גיבוש מודל לגידול בקר לבשר במרעה תוך מיקסום הריווחיות במסגרת פיתוח בר-קיימא דוח סופי 2010 - 2012
זלמן הנקין, אריה ברוש, יאן לנדאו, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, פנחס פיין, מרסלו שטרנברג, עמית דולבשפה עברית

תוכנית להגברת ייצור הבקר לבשר במרעה של חורש ים-תיכוני דוח סופי 2010 - 2012
זלמן הנקין, אריה ברוש, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, מיכאל וינברגר, קיגל חיים, יאן לנדאו, עמית דולבשפה עברית

לימוד התנהגותם של פרים במרעה לצורך שיפור ביצועיהם - 2012
עמית דולב, אריה ברוש, הנקין זלמן, יהודה יהודה, שריר בני, גבריאלי רחל, פלג גל, רועי פדרמן, וולפנזון דודשפה עברית

השפעת שינוי אקלים על כושר הנשיאה של השטחים הפתוחים בישראל - 2012
דוד אונגר, מרסלו שטרנברג, חיים קיגל, ברט בוקן, עמית דולב, ליאת הדר, זלמן הנקין, אלי צעדי, יצחק בצלאלשפה עברית

דו"ח מדעי מסכם לתכנית BRD - 2012
אריאל שבתאישפה עברית

דו"ח מסכם השפעת סוג המרעה, עשבוני וחורש, על קדחת קרציות בעדרי בקר לבשר: תפוצה, נגיעות ועמידות סביבתית - 2012
אריאל שבתאי, הראל איתם, עמית דולב, זלמן הנקין, ניר בסשפה עברית

השפעת שינוי אקלים על כושר הנשיאה של השטחים הפתוחים בישראל - 2011
דוד אונגר, מרסלו שטרנברג, חיים קיגל, ברט בוקן, עמית דולב, ליאת הדר, זלמן הנקין, אלי צעדי, יצחק בצלאלשפה עברית

ניטור הזנת בקר לבשר במרעה עשבוני של רמת הגולן בעזרת ספקטרות צואה בתחום הכמעט אדום הקרוב - 2012
י. לנדאו, ח. וקלדה, ל. דבש, ר. בריאלישפה עברית

גיבוש מודל לגידול בקר לבשר במרעה תוך מיקסום הריווחיות במסגרת פיתוח בר-קיימא- 2011
זלמן הנקין, אריה ברוש, יאן לנדאו, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, פנחס פיין, מרסלו שטרנברג, עמית דולבשפה עברית

תכנית להגברת ייצור הבקר לבשר במרעה של חורש הים-תיכוני - 2011
זלמן הנקין, אריה ברוש, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, מיכאל וינברגר, קיגל חיים, יאן לנדאו, עמית דולבשפה עברית

הפחתת נזקי טריפה של בקר במרעה - דו"ח לסיכום שנה שנייה - 2011
עמית דולב, דרור קפוטא, דוד זלץ, אלון רייכמן, רוני קינגשפה עברית

השפעת עצים בתצורת יער פארק על דפוס פיזור הרעייה של בקר במרעה - 2011
רועי פדרמן, יהודה יהודה, עמית דולבשפה עברית

מעקב נזקי נברנים במרעה: התפרצות אוכלוסיות נברנים בצפון הגולן - 2011
עמית דולב, יהודה יהודה, זלמן הנקיןשפה עברית

לימוד התנהגותם של פרים במרעה לצורך שיפור ביצועיהם - 2011
עמית דולב, אריה ברוש, הנקין זלמן, יהודה יהודה, שריר בני, גבריאלי רחל, פלג גל, וולפנזון דודשפה עברית

השפעת סוג המרעה, עשבוני וחורש, על קדחת קרציות בעדרי בקר לבשר: תפוצה, נגיעות ועמידות סביבתית - 2010
אריאל שבתאי, הראל איתם, עמית דולב, זלמן הנקין, ניר בסשפה עברית

מהו המיקום המועדף של שקתות ואבוסים במרעה? - 2010
עמית דולב, יוחאי כרמל, יהודה יהודה, וזלמן הנקיןשפה עברית

תיעול פסולת חקלאית של רימונים לשיפור הבריאות בבקר - השפעת טיפולי שימור שונים על התכונות נוגדות החמצון של קליפות רימונים - 2010
אריאל שבתאישפה עברית

זיהוי מוקדם של הסיכוי לפתח מחלות דרכי נשימה (BRD) בבקר - 2010
אריאל שבתאישפה עברית

השפעת שינוי אקלים על כושר הנשיאה של השטחים הפתוחים בישראל - 2010
דוד אונגר, מרסלו שטרנברג, חיים קיגל, ברט בוקן, עמית דולב, ליאת הדר, זלמן הנקין, אלי צעדי, יצחק בצלאלשפה עברית

ניטור הזנת בקר לבשר במרעה עשבוני של רמת הגולן בעזרת ספקטרות צואה בתחום הכמעט אדום הקרוב - 2010
י. לנדאו, ח. מוקלדה, ל. דבש, ר. גבריאלישפה עברית

גיבוש מודל לגידול בקר לבשר במרעה תוך מיקסום הריווחיות במסגרת פיתוח בר-קיימא - 2010
זלמן הנקין, אריה ברוש, יאן לנדאו, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, פנחס פיין, מרסלו שטרנברג, עמית דולבשפה עברית

תכנית להגברת ייצור הבקר לבשר במרעה של חורש הים-תיכוני - 2010
זלמן הנקין, אריה ברוש, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, מיכאל וינברגר, קיגל חיים, יאן לנדאו, עמית דולבשפה עברית

השפעת החיסון האוראלי על ויסות אוכלוסיות שועלים - 2010
עמית דולב, עמיחי גוטר, גלעד בינו, דותן יושע, דרור קפוטא, רוני קינג, דיוד זלץשפה עברית

לימוד התנהגותם של פרים במרעה לצורך שיפור ביצועיהם - 2010
עמית דולב, אריה ברוש, הנקין זלמן, יהודה יהודה, שריר בני, גבריאלי רחל, פלג גל, וולפנזון דודשפה עברית

השפעת עצים בתצורת יער פארק על דפוס פיזור הרעייה של בקר במרעה - 2010
רועי פדרמן, יהודה יהודה, עמית דולבשפה עברית

הפחתת נזקי טריפה של בקר במרעה - 2010
עמית דולב, דרור קפוטא, דוד זלץ, אלון רייכמן, רוני קינגשפה עברית

מעקב נזקי נברנים במרעה: התפרצות אוכלוסיות נברנים בצפון הגולן - 2010
עמית דולב, יהודה יהודה, זלמן הנקיןשפה עברית

השפעת סוג המרעה, עשבוני וחורש, על קדחת קרציות בעדרי בקר לבשר: תפוצה, נגיעות ועמידות סביבתית - 2009
אריאל שבתאי, הראל איתם, עמית דולב, זלמן הנקין, ניר בסשפה עברית

זיהוי מוקדם של הסיכוי לפתח מחלות דרכי נשימה (BRD) בבקר - 2009
ד"ר אריאל שבתאישפה עברית

תיעול פסולת חקלאית של רימונים לשיפור הבריאות בבקר - השפעת טיפולי שימור שונים על התכונות נוגדות החמצון של קליפות רימונים - 2009
ד"ר אריאל שבתאישפה עברית

מעקב נזקי נברנים במרעה: התפרצות אוכלוסיות נברנים בצפון הגולן - 2009
עמית דולב, יהודה יהודה, זלמן הנקיןשפה עברית

השפעת החמצת זבל עופות על האיכות והכמות של המנה במרעה - 2009
אריה ברוש, זלמן הנקין, אריאל שבתאי, אלה אורלובשפה עברית

גיבוש מודל לגידול בקר לבשר במרעה תוך מיקסום הריווחיות במסגרת פיתוח בר-קיימא - דוח מסכם לשנת 2009
זלמן הנקין, אריה ברוש, יאן לנדאו, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, ניר עצמון, פנחס פיין, מרסלו שטרנברג, עמית דולבשפה עברית

תכנית להגברת ייצור הבקר לבשר במרעה של חורש הים-תיכוני - 2009
זלמן הנקין, אריה ברוש, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, מיכאל וינברגר, קיגל חיים, יאן לנדאו, עמית דולבשפה עברית

צפיפות מוגברת של תנים ושועלים כתוצאה מפעילות חקלאית של גידול עופות והשפעתה על מבנה חברה היונקים במערכות האקולוגיות השכנות ללולים - 2009
עמית דולב, דוד זלץ, בינו גלעד, יושע דותן, קינג רוני, בן צבי איהשפה עברית

לימוד התנהגותם של פרים במרעה לשיפור ביצועיהם - 2009
עמית דולב, יהודה יהודה, זלמן הנקיןשפה עברית

מהו המיקום המועדף של שקתות ואבוסים במרעה? - 2009
עמית דולב, יוחאי כרמל, יהודה יהודה, זלמן הנקיןשפה עברית

עלות אנרגטית של פעילות הרעייה: השוואה בין שני גזעי פרות - 2008
יואב אהרוני, זלמן הנקין, אבירם עזרא, עמית דולב, אריאל שבתאי, אלה אורלוב, יהודה יהודה, יוג'ין אונגר, אריה ברוששפה עברית

השוואת ביצועי עגלות גידול מגזעים ומקורות שונים - 2008
זלמן הנקין, יוחאי שניידרשפה עברית

מחקר בענף הלול שלוחת הפיטום - ישום טכנולוגית אוורור וממשק חדשניות והשפעתם על הביצועים המקצועיים והכלכליים באזור - 2008
ישראל מסטבאום, קלוד אבירן, זאביק הייןשפה עברית

השפעת החמצת זבל עופות על האיכות והכמות של המנה במרעה - 2008
אריה ברוש, זלמן הנקין, אריאל שבתאי, אלה אורלובשפה עברית

צפיפות מוגברת של תנים ושועלים כתוצאה מפעילות חקלאית של גידול עופות והשפעתה על מבנה חברה היונקים במערכות האקולוגיות השכנות ללולים - 2008
עמית דולב, דוד זלץ, בינו גלעד, יושע דותן, בן צבי איהשפה עברית

ניהול רב-תכליתי של שטחים פתוחים למרעה בקר ומרעה דבורים: בדיקה כמותית של יחסי הגומלין בעונה הקריטית באביב - 2008
זלמן הנקין, ארנון דג, עמנואל נוי מאיר, דבורה שיצר, יוסי סלבצקישפה עברית

פיטום קייצי של עגלים מעורבים ב- 3 ממשקי קרוי שונים לבחינת השפעתם על תוצאות פיטום בהיבטי יעילות מקצועית וכלכלית - 2008
הררי יוסף, יהודה יהודהשפה עברית

תכנית להגברת ייצור הבקר לבשר במרעה של חורש הים-תיכוני - 2008
זלמן הנקין, אריה ברוש, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, מיכאל וינברגר, קיגל חיים, יאן לנדאו, עמית דולבשפה עברית

גיבוש מודל לגידול בקר לבשר במרעה תוך מיקסום הריווחיות במסגרת פיתוח בר-קיימא - 2008
זלמן הנקין, אריה ברוש, יאן לנדאו, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, ניר עצמון, פנחס פיין, מרסלו שטרנברג, עמית דולבשפה עברית

לימוד התנהגותם של פרים במרעה לשיפור ביצועיהם - 2008
עמית דולב, יהודה יהודה, זלמן הנקיןשפה עברית

מעקב נזקי נברנים במרעה: התפרצות אוכלוסיות נברנים בצפון הגולן - 2008
עמית דולב, יהודה יהודה, זלמן הנקיןשפה עברית

התנהגות פרות בקר לבשר ביחס למקורות מים וצל בשטחי מרעה באגן ההקוות של הכנרת - 2008
זלמן הנקין, עידו סמילנסקי, עמית דולב, הלל גלזמן, פנחס גריןשפה עברית

מיקום שקתות ואתרי מזון מוגש במרעה כבסיס להפחתת השימוש של בקר בערוצי נחלים זורמים ומעיינות - 2008
עמית דולב, יוחאי כרמל, יהודה יהודה, זלמן הנקיןשפה עברית

שימוש בגפת זית מחומצת עם זבל עוף כמקור לחלבון זול במנות פיטום עגלים - 2008
רוזן מאורי, יוחאי אנקווה, ניר בסשפה עברית

קליפות רימונים - תוצר לוואי של תעשיית המיצים והפרטת הגרגרים, כתוסף מזון לעגלים - 2008
אריאל שבתאי, הראל איתם, אלה אורלוב, אריה ברוששפה עברית

מחקר בענף הלול שלוחת הפיטום - (ישום טכנולוגית אוורור וממשק חדשניות והשפעתם על הביצועים המקצועיים והכלכליים באזור) - 2007
ישראל מסטבאום, קלוד אבירן, זאביק הייןשפה עברית

צפיפות מוגברת של תנים ושועלים כתוצאה מפעילות חקלאית של גידול עופות והשפעתה על מבנה חברה היונקים במערכות האקולוגיות השכנות ללולים - 2007
עמית דולב, דוד זלץשפה עברית

התנהגות פרות בקר לבשר ביחס למקורות מים וצל בשטחי מרעה באגן ההקוות של הכנרת - 2007
זלמן הנקין, נווה יער, עידו סמילנסקי, עמית דולב, הלל גלזמן, פנחס גריןשפה עברית

לימוד התנהגותם של פרים במרעה לשיפור ביצועיהם - 2007
עמית דולב, יהודה יהודה, זלמן הנקיןשפה עברית

תיעול פסולת חקלאית של רימונים לשיפור הבריאות בבקר - השפעת טיפולי שימור שונים על התכונות נוגדות החמצון של קליפות רימונים - 2007
ד"ר אריאל שבתאישפה עברית

ניטור יונקים גדולים באזור אגמון החולה - דו"ח שנתי 2007
עמית דולבשפה עברית

גיבוש מודל לגידול בקר לבשר במרעה תוך מיקסום הריווחיות במסגרת פיתוח בר-קיימא - 2007
זלמן הנקין, אריה ברוש, יאן לנדאו, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, ניר עצמון, מרסלו שטרנברג, טל סבוראישפה עברית

תכנית להגברת ייצור הבקר לבשר במרעה של חורש הים-תיכוני - 2007
זלמן הנקין, אריה ברוש, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, מיכאל וינברגר, איריס שיינבאום, יאן לנדאושפה עברית

ההוצאה האנרגטית לפעילות גופנית של בעלי חיי חופשיים במרעה - 2007
יואב אהרוני, ריה ברוש, זלמן הנקין, דוד אונגר, עמית דולבשפה עברית

הקניית עמידות לקדחות קרצית בבקר מבוגר בעזרת חיסון חוזר - 2007
ורדה שקאפ, זלמן הנקין, בני לייבובוץ, מולד תיאה, פיש לאה, קריגל יורי, סוויצקי איגור, הררי יוסי, מזוז מוניקה, פליידרוביץ לודמילהשפה עברית

דחיית קרציות מבקר באמצעות האבסתו בשאריות שום ורכיביו - 2007
ורדה שקאפ, קמנצקי אירנה, בני לייבובוץ, פיש לאה, קריגל יורי, בס ניר, דולב עמיתשפה עברית

זיהוי מוקדם של הסיכוי לפתח מחלות דרכי נשימה (BRD) בבקר - מאי 2007
ד"ר אריאל שבתאישפה עברית

השפעת החמצת זבל עופות על האיכות והכמות של המנה במרעה - 2007
אריה ברוש, זלמן הנקין, אריאל שבתאישפה עברית

התפרצויות נברנים בשטחי מרעה בגולן - "שנת נברן" או אירועים מקומיים? - 2007
עמית דולב, יהודה יהודה, זלמן הנקיןשפה עברית

איתור גורמי הפלה מזהמים וחקירת מעורבותם בירידה בוולדנות בבקר לבשר - 2007
מיכאל ברנשטיין, זלמן חנקין, בנימין שריר, ניר בס, ורדה שקאפ, אורלי פרידגוט, דורון ברשפה עברית

השפעת החמצת זבל עופות על האיכות והכמות של המנה במרעה - 2006
אריה ברוש, יואב אהרוני, אריאל שבתאישפה עברית

תכנית להגברת ייצור הבקר לבשר במרעה של חורש הים-תיכוני - 2006
זלמן הנקין, אריה ברוש, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, מיכאל וינברגר, איריס שיינבאום, יאן לנדאושפה עברית

גיבוש מודל לגידול בקר לבשר במרעה תוך מיקסום הריווחיות במסגרת פיתוח בר-קיימא - 2006
זלמן הנקין, אריה ברוש, יאן לנדאו, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, ניר עצמון, מרסלו שטרנברג, טל סבוראישפה עברית

מודל התפשטות מרחבי של מחלת הכלבת המבוסס על דינאמיקה של אוכלוסיות השועל המצוי בגליל, ככלי לפיתוח דגמי פיזור אופטימאליים של פיתיונות חיסון לכלבת - 2006
עמית דולבשפה עברית

Assessment of immunity to tick-borne diseases in old cattle following revaccination - 2006
ורדה שקאפ, זלמן הנקין, בני לבוביץ, מולד תיאה, פיש לאה, קריגל יורי, סוויצקי איגור, הררי יוסי, מזוז מוניקה, פליידרוביץ לודמילהשפה עברית

מעקב נזקי נברנים במרעה: התפרצות אוכלוסיות נברנים בצפון הגולן - 2006
עמית דולב, יהודה יהודה, זלמן הנקיןשפה עברית

התנהגות פרות בקר לבשר ביחס למקורות מים וצל בשטחי מרעה באגן ההקוות של הכנרת - 2006
זלמן הנקין, עידו סמילנסקי, הלל גלזמן, פנחס גריןשפה עברית

הורמוני מין בזבל העופות ופוריות בקר לבשר - 2006
ד"ר אברמסון משה, עמרי דןשפה אנגלית

From Sarcopoterium Thicket to High Quality Pasture in Two Seasons - 2006
זלמן הנקיןשפה עברית

לימוד התנהגותן של פרות במרעה בעזרת פדומטרים ו- GPS לשיפור ממשק העדר והשטחים הפתוחים - 2006
זלמן הנקין, יוג'ין אונגר, אריה ברוש, עמית דולבשפה עברית

רבייה והתפשטות של עשבים קוצניים במרעה טבעי - 2005
חיים קיגל, משה קול, זלמן הנקיןשפה עברית

הורמוני מין בזבל העופות ופוריות בקר לבשר - 2005
אברמסון משה, עמרי דןשפה עברית

פיטום עגלות ב- 4 ממשקי הזנה שונים להעלאת משקלי שיווקן שיפור איכות בשר ובחינת התמורה למפטם - 2005
הררי יוסףשפה עברית

תכנית להגברת ייצור הבקר לבשר במרעה של חורש הים-תיכוני - 2005
זלמן הנקין, אריה ברוש, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, מיכאל וינברגר, איריס שיינבאום, יאן לנדאושפה עברית

התנהגות פרות בקר לבשר ביחס למקורות מים וצל בשטחי מרעה באגן ההקוות של הכנרת - 2005
זלמן הנקין, שלמה קפואה, עמית דולב, הלל גלזמן, עבוד תומה, עידו סמילנסקישפה עברית

לימוד התנהגותן של פרות במרעה בעזרת פדומטרים ו- GPS לשיפור ממשק העדר והשטחים הפתוחים - 2005
זלמן הנקין, יוג'ין אונגר, אריה ברוש, יואב אהרוני, עמית דולבשפה עברית

גיבוש מודל לגידול בקר לבשר במרעה תוך מיקסום הריווחיות במסגרת פיתוח בר-קיימא - 2005
זלמן הנקין, אריה ברוש, יואב אהרוני, יאן לנדאו, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, ניר עצמון, מרסלו שטרנברג, טל סבוראי, נעם זליגמןשפה עברית

השבחת מרעה שיחי - משק הדגמה - 2005
זלמן הנקין, נעם זליגמן, אפרת פיטרסהשפה עברית

איתור גורמי הפלה מזהמים וחקירת מעורבותם בירידה בוולדנות בבקר לבשר - 2005
מיכאל ברנשטיין, זלמן חנקין, בנימין שריר, ניר בס, אורלי פרידגוטשפה עברית

אופטימיזציה של הפיזור המרחבי בתוכנית החיסון האורלי לכלבת בגליל - 2005
עמית דולבשפה עברית

מעקב נזקי נברנים במרעה במשקי הגולן והגליל - 2005
עמית דולב, יהודה יהודה, זלמן הנקיןשפה עברית

הערכת עמידות של בקר מבוגר מפני קדחות קרצית לאחר חיסון חוזר - 2005
ורדה שקאפ, זלמן הנקין, בני לייבובוץ, מולד תיאה, פיש לאה, קריגל יורי, סוויצקי איגור, הררי יוסי, מזוז מונוקה, פליידרוביצ לודמילהשפה עברית

חסינות בקר מגזעים דראוטמסטר וישראלי מעורב לקדחות קרצית בישראל - 2004
ורדה שקאפ, זלמן הנקין, יוסי הררי, פיש לאה, יורי קריגל, בני לייבובוץ, מולד תיאה, המרשלג יוסי, מוניקה מזוז, סוויצקי איגורשפה עברית

פיתוח מודל של עדר בקר לבשר במרעה לניתוח כלכלי של חלופות ממשק - 2004
נעם זליגמן, מאורי רוזן, אריה ברוששפה עברית

מעקב נזקי נברנים במרעה במשקי הגולן והגליל -2004
עמית דולב, עמית דולב , ע. נוי-מאירשפה עברית

משק מודל משפחתי לגידול בקר לבשר משק תורגמן - צוריאל - 2004
יוסף הררי, יהודה יהודה, ניר בסשפה עברית

שינויים לרעה בכמות ואיכות המרעית בחלקות המלטה ממוגנות לבקר - 2004
זלמן הנקין, יוסי הררי, חיים קיגלשפה עברית

השבחת מרעה שיחי - משק הדגמה - 2004
זלמן הנקין, נעם זליגמן, אפרת פיטרסהשפה עברית

איתור גורמי הפלה מזהמים וחקירת מעורבותם בירידה בוולדנות בבקר לבשר - 2004
מיכאל ברנשטיין, זלמן חנקין, בנימין שריר, ניר בס, מירי אברמסון, יוסף המרשלג, אורלי פרידגוטשפה עברית

השוואת נתוני ייצור של פרות מן הגזעים מעורב מקומי, דרוטמאסטר ובאלאדי - 2004
הררי יוסף, פוקסי יעקב, צוות בוקרי משק גונןשפה עברית

הערכת יעילות הדברת קרציות בתנאי שדה באמצעות הזרקת בקר בתכשירי הדברה - 2004
דר' ורדה שקאפ, דר' מ. סמיש, דר' י. קריגל, דר' א. מרקוביץ, דר' ב. לייבוביץ, דר' מ. לשקוביץ- מזוז, לאה פיש, ד"ר זלמן הנקין, ניר בסשפה עברית

אפיון מאזן אנרגיה של פרות בגולן במהלך עונות השנה, אימות משוואת חיזוי - 2004
אריה ברוששפה עברית

ניטור אוטומטי של פעילות עגלים במפטמה כמכשיר לאיתור מוקדם של מחלות נשימה וחיזוי תוספת משקל במפטמה - סיכום שנה שניה (2003)
מאורי רוזן, עמית דולב, בוקרי קיבוץ שנירשפה עברית

אופטימיזציה של הפיזור המרחבי בתוכנית החיסון האורלי לכלבת בגליל - 2004
עמית דולב, דר' זלמן הנקין, דר' דיוד זלץ, , דר' רוני קינגשפה עברית

לימוד התנהגותן של פרות במרעה בעזרת פדומטרים ו- GPS לשיפור ממשק העדר והשטחים הפתוחים - 2004
זלמן הנקין, יוג'ין אונגר, אריה ברוש, יואב אהרוני, עמית דולבשפה עברית

תכנית להגברת ייצור הבקר לבשר במרעה של חורש הים-תיכוני - 2004
זלמן הנקין, אריה ברוש, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, מיכאל וינברגר, יאן לנדאושפה עברית

גיבוש מודל לגידול בקר לבשר במרעה תוך מיקסום הריווחיות במסגרת פיתוח בר-קיימא - 2004
זלמן הנקין, אריה ברוש, יואב אהרוני, יאן לנדאו, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, ניר עצמון, מריו גוטמן, מרסלו שטרנברג, טל סבוראי, נעם זליגמןשפה עברית

אופטימיזציה של הפיזור המרחבי בתוכנית החיסון האורלי לכלבת בגליל - 2003
זלמן הנקין,דיוד זלץ, עמית דולב, רוני קינגשפה עברית

ייעור בשטחי מרעה עשבוניים - 2003
זלמן הנקין,ניר עצמון, מריו גוטמן, חווה אהרון, יוסי קרנישפה עברית

מעקב נזקי נברנים במרעה במשקי הגולן והגליל - 2003
זלמן הנקין, ע. נוי-מאיר, עמית דולבשפה עברית

החדרת גזע "אפק" לעדר כבשים במרעה - 2003
דורית כבביהשפה עברית

משק מחקר לאקלום ובחינת ביצועיהם של עזים בוריות במרעה של חורש טבעי בגליל - 2003
זלמן הנקין, יאן לנדאו,אלישע גוטויין, דורית כבביה, חוה אהרוןשפה עברית

ניטור (אוטומטי) פעילות עגלים במפטמה כמכשיר לאיתור מוקדם של מחלות נשימה וחיזוי תוספת משקל במפטמה - 2003
רוזן מאורישפה עברית

פיתוח מודל של עדר בקר לבשר במרעה לניתוח כלכלי של חלופות ממשק - 2003
נעם זליגמן, מאורי רוזן, אריה ברוש, חוה אהרון, זלמן זלמןשפה עברית

גיבוש מודל לגידול בקר לבשר במרעה תוך מיקסום הריווחיות במסגרת פיתוח בר-קיימא - 2003
זלמן הנקין, מריו גוטמן, אריה ברוש, יאן לנדאו, יוג'ין אונגר, אבי פרבולוצקי, ניר עצמון, מרסלו שטרנברג, יואב אהרוני, טל סבוראי, נעם זליגמןשפה עברית

לימוד התנהגותן של פרות במרעה בעזרת פדומטרים ו- GPS לשיפור ממשק העדר והשטחים הפתוחים - 2003
זלמן הנקין, יוג'ין אונגר, עמית דולב, מריו גוטמןשפה עברית

שילוב רעיית בקר ועיזים שחורות במרעה של חורש טבעי בגליל - 2003
זלמן הנקין, מריו גוטמן, אבי פרבולוצקי, אריה ברוששפה עברית

משק מודל משפחתי לגידול בקר לבשר משק תורגמן - צוריאל - 2003
הררי יוסף, יהודה יהודה, ניר בסשפה עברית

בדיקת מערכת זיהוי אלקטרונית לבקר במכלאה ובמפטמה - 2003
ניר בס, אמיר הלחמי, שולי הלחמישפה עברית

השוואת עמידות גזעי בקר לקדחת קרציות - 2003
הררי יוסף, מריו גוטמן, יהודה יהודה, פוקס יעקבשפה עברית

חסינות בקר מגזעים דראוטמסטר וישראלי מעורב לקדחות קרצית בישראל - 2003
ורדה שקאפ, זלמן הנקין, יוסי הררי, פיש לאה, יורי קריגל, בני ליבוביץ, מולד תיאה, המרשלג יוסי, לשקוביץ-מזוזשפה עברית

איתור גורמי הפלה מזהמים וחקירת מעורבותם בירידה בוולדנות בבקר לבשר - 2003
מיכאל ברנשטיין, זלמן חנקין, בנימין שריר, ניר בס, מירי אברמסון, יוסף המרשלג, אורלי פרידגוטשפה עברית

התחדשות והתבססות זריעים של אורן ירושלים ומיני עצים של חורש טבעי בתנאי רעייה של בקר - 2000
ד"ר זלמן הנקיןשפה עברית

משק מחקר לאיקלום ובחינת ביצועיהם של עיזים בוריות במרעה של חורש טבעי בגליל - 2000
ד"ר זלמן הנקיןשפה עברית

מעקב נזקי נברנים במרעה במשקי הגולן והגליל - 2000
ד"ר עמנואל נוי-מאירשפה עברית

תכנית אינטגרטיבית להגברת הניצול של החורש הים-תיכוני ע"י מעלי גירה - 2000
ד"ר זלמן הנקיןשפה עברית

משק מודל לבקר לבשר בחורש טבעי בגליל - 2000
שילוב רעיית בקר ועיזים שחורות במרעה של חורש טבעי בגליל - 2000

ד"ר זלמן הנקיןשפה עברית

ההשלכות האקולוגיות ומהמשקיות - כלכליות של ניצול המרעית העשבונית בלחצי רעיה גבוהים - 2000
ד"ר מריו גוטמןשפה עברית

הכנסת דם באלאדי לעדרי הבקר כאמצעי להעלאת עמידות הפרות לקדחות - 2000
ד"ר מריו גוטמןשפה עברית

הזיקה בין עקת החום ופוריות פרים - 2000
ד"ר בני שרירשפה עברית

משק מודל לגידול בקר לבשר - 2000
ד"ר מריו גוטמןשפה עברית

מודל לתכנון לינארי של חלוקת שטחי רעיה לבקר לבשר - 2000
ד"ר ניר בקרשפה עברית

שיפור משקלי גמילה לוולדות מהמלטות מאוחרות - 2000
הררי יוסףשפה עברית

בחינת מועד האבסת עגלים מעורבים בפיטום לשיפור ביצועיהם - 2000
הררי יוסףשפה עברית

רעיית "פרות מאוחרות" בחדשי הקיץ במרעה ללא תוספת זבל עופות - 2000
הררי יוסףשפה עברית

זיהוי בקר לבשר ע"י שבבים אלקטרוניים המושתלים מתחת לעור - 2000
ד"ר מריו גוטמןשפה עברית

קריטריונים לאפיון טיפוסי בקר בעדר בקר לבשר הרב גזעי הישראלי לשם בניית מודל לטפוח העדר - 2000
ד"ר מאורי רוזןשפה עברית

איתור פרות מצטיינות בייצור רציף של ולדות כבדים כחומר לריבוי בעדר הבקר לבשר - 2000
מאורי רוזן, מריו גוטמן,שפה עברית

זיקה בין עקות חום לפוריות פרים בעדר בקר לבשר - 2000
ד"ר בני שרירשפה עברית

התפתחות הצומח העשבוני והשיחי במרעה טבעי בגליל לאחר טיפולים חד-פעמיים בשריפה, ריסוס ודישון בזרחן - 2000
זלמן הנקיןשפה עברית

ייעור בשטחי מרעה עשבונים - 2000
זלמן הנקיןשפה עברית

שילוב רעיית בקר ועיזים שחורות במרעה של חורש טבעי בגליל - 2000
זלמן הנקיןשפה עברית

משק מחקר לאקלום ובחינת ביצועיהם של עיזים בוריות במרעה של חורש טבעי בגליל - 2000
זלמן הנקיןשפה עברית

מעקב נזקי נברנים במרעה במשקי הגליל והגולן - 2000
זלמן הנקיןשפה עברית

ההשלכות האקולוגיות והממשקיות - כלכליות של ניצול המרעית העשבונית בלחצי רעייה גבוהים - 2000
מריו גוטמןשפה עברית

שימוש בפא"ג לניצול צומח החורש - 1999
זלמן הנקיןשפה עברית

מניעת נזקים בעדרי בקר וצאן הנובעים מטריפות זאבים - 1999
מריו גוטמןשפה עברית

דו"ח טריפות זאבים בבקר וצאן בגליל - 1999
שפי מורשפה עברית

טיפוח עיזים מקומיות לחלב לייצור גבינות אורגניות - 1998
דורית כבביה, זלמן הנקיןשפה עברית

שילוב תחמיץ זבל עופות בשיעורים שונים במנות פיטום עגלים מעורבים - 1998
יוסף הררי, צוות בוקרי עמיעדשפה עברית

שיפור מרעה בבתות וחורשים- דיכוי שיחים והגדלת היבול העשבוני - 1998
מריו גוטמןשפה עברית

תרומת הצומח המעוצה להזנת בקר לבשר ועיזים בחורש טבעי - 1998
סטיבן רוטמןשפה עברית

פיתוח מפתח לקביעת כמות המרעה הזמין לפי גובה של מיני מפתח - 1998
מיכאל לוריאשפה עברית

פיתוח מודל לתכנון וניהול שוטף של עדר במרעה - 1998
אריה ברוש