קובץ אקרובט
שפה עברית
בדיקת הקשר בין ממשק ההשקיה ומשק המים של העץ להתפתחות ולכושר היצור של עצי תמר - 2012
אור שפירא, נפתלי לזרוביץ, אלון בן גל, אפי טריפלר, אמנון שוורץ, שבתאי כהן, זהבה יהודה, יחזקאל מועלם
קובץ אקרובט
שפה עברית
בדיקת הקשר בין ממשק ההשקיה ומשק המים של העץ להתפתחות ולכושר היצור של עצי תמר - 2010
אור שפירא, נפתלי לזרוביץ, אלון בן גל, אפי טריפלר, אמנון שוורץ, שבתאי כהן, זהבה יהודה, יחזקאל מועלם
קובץ אקרובט
שפה עברית
קביעת ספי השקיה בתמרים לפי מדדים צמחיים - 2010
אור שפירא, עמוס נאור
קובץ אקרובט
שפה עברית
בדיקת הקשר בין ממשק ההשקיה ומשק המים של העץ להתפתחות ולכושר היצור של עצי התמר - 2009
אור שפירא, נפתלי לזרוביץ, אלון בן גל, אפי טריפלר, אמנון שוורץ, שבתאי כהן, זהבה יהודה, יחזקאל מועלם
קובץ אקרובט
שפה עברית
שימוש בהורמונים צמחיים להרחבת ולהכוונת עונת הגדיד ולהגדלת הפרי בתמר מהזן 'ברהי' - 2009
יובל כהן, רעיה קורצ'ינסקי, רחלי בן-צבי, רפי שטרן, הילה חזון
קובץ אקרובט
שפה עברית
אפיון ההרכב המינראלי וקצב איבוד המים של פרי התמר, לבחינת קשר אפשרי לתופעות השילפוח - 2009
אור שפירא, אילן שומר, אמנון שוורץ
קובץ אקרובט
שפה עברית
סיכום ניעור מג'הול צהוב - עונת 2009
רחל בן צבי, אבנר גולן
קובץ אקרובט
שפה עברית
הכנת מג'הול טרי ע"י גדיד פרי צהוב והבחלתו בצורה מלאכותית - 2009
רחל בן צבי, אבנר גולן
קובץ אקרובט
שפה עברית
הארכת חיי המדף בתמרים מהזן "חיאני" - 2009
רחל בן צבי, לירז שמע, אור שפירא, אבנר גולן
קובץ אקרובט
שפה עברית
צמצום שלפוח פרויקט מדען תוצאות טיפולים מגדיד 2009 בעמק הירדן
אור שפירא, רחלי בן צבי, אבנר גולן, פיני סריג
קובץ אקרובט
שפה עברית
אפיון ההרכב המינראלי של פרי התמר, לבחינת קשר אפשרי לתופעות השילפוח - 2009
אור שפירא, יובל כהן, אמנון שוורץ
קובץ אקרובט
שפה עברית
צמצום שלפוח פרויקט מדען תוצאות טיפולים מגדיד 2008 בעמק הירדן
אור שפירא, רחלי בן צבי, אבנר גולן, אמיר קינן, פיני סריג
קובץ אקרובט
שפה עברית
הקטנת שעורי השילפוח בזן מג'הול ע"י שינוי מאזן המים בפרי ובסביבתו טרם גדיד - 2007
פיני סריג, רחלי בן צבי, אור שפירא, אבי סטרומזה

שפה עברית
מג'הול טרי מוצר ייצוא חדש לתמרי מג'הול - 2007
אור שפירא, חמוטל בורוכוב, רחל בן צבי, דוד ברמוחה

שפה עברית
פיתוח מוצר של חיאני אדום על סנסנים - 2007
רחלי בן צבי

שפה עברית
הארכת חיי המדף בתמרים מהזן "חיאני" ע"י ניקוים בשלב המתאים במהלך הטיפול לאחר הקטיף ומניעת זיהומם החוזר - 2007
רחל בן צבי, אור שפירא, לירז שמע, דוד ברמוחהר