שפה עברית

השפעת מועד בציר על פוריות הכרם 2013
דר' עומר קראין, דר' תרצה זהבי, דר' גל ספיר, רותם נלביצקישפה עברית

השפעת עיתוי הופעת תסמיני הוירוס על עוצמתם והנזק הנגרם 2013
דר' עומר קראין, דר' תרצה זהבי, רותם נלביצקישפה עברית

בדיקות עלים בגפן ככלי להכוונת דישון- סיכום 2013
יוני גל, תרצה זהבי, ערן הרכבי, איל רבן, אפרים ציפלביץ, נורית בן הגיא, מוטי פרסשפה עברית

בחינת יעילות תכשירים שונים להדברת הציקדה הירוקה 2013
רקפת שרון, ד"ר תרצה זהבי, ד"ר אלי הררי, תמר סוקולסקישפה עברית

בדיקות עלים בגפן ככלי להכוונת דישון - סיכום 2012
יוני גל, תרצה זהבי, ערן הרכבי, איל רבן, אפרים ציפלביץ, נורית בן הגיא, מוטי פרסשפה עברית

בחינת השימוש בשיטת "הבלבול" להדברת קמחית הגפן בכרם - 2012
רקפת שרון, זהבי תרצה, תמר סוקולסקי, אלי הררי, ערן הרכבישפה עברית

אפיון ומיקום חיידקים בווקטורים של פתוגנים בגפן – צעד ראשון לקראת הדברה סמביונטית מס' 18 - 2011
דר' עינת צחורי, דר' רקפת שרוןשפה עברית

הדברת כנימת הפולווינריה בכרם מס' 7 - 2011
דר' רקפת שרוןשפה עברית

מניעת פעילות נמלים כמפיץ וקטורים בכרם מס' 6 - 2011
דר' רקפת שרוןשפה עברית

בילבול זכרים של כנימה קימחית מס' 5 - 2011
דר' רקפת שרוןשפה עברית

אפידמיולוגיה ומניעה - 2011
רקפת שרון, תרצה זהבי, יפית כהן, תמר סוקולסקי, גל ספיר, עומר קריין, אלי הררישפה עברית

פרויקט הצהבון - 2011
דר' רקפת שרוןשפה עברית

בחינת ההשפעה של "זמירה ארוכה" על איכות הפרי והיין - 2011
תרצה זהבי, ערן הרכבי, גל ספיר, עומר קריין, רותם נלביצקישפה עברית

השפעת טיפול בנמלים באמצעות פיתיונות על הפחתת פיזור קמחיות בכרם כמודל לפתרון כנגד כנימות - 2010
שרון רקפת, זהבי תרצה, מרטינז איציקשפה עברית

בחינת השימוש בשיטת "הבלבול" להדברת קמחית הגפן בכרם - 2010
שרון רקפת, זהבי תרצה, מנדל צבי, הררי אל, פרוטוסוב אלכסשפה עברית

שימוש בצמחי מלכודת ונדיפי צמח להקטנת האוכלוסיה של Hyalesthes obsoletus הוקטור של מחלת הצהבון לגפנים. - 2010
שרון רקפת, סורוקר ויקטוריה, זהבי תרצה, זאדה ענתשפה עברית

מיזם הפחתתת נזקי וירוסים בכרמי יין - 2010
מוניר מוואסי, ערן הרכבי, תרצה זהבי, צביקה מנדל, אלכס פרוטסוב, רקפת שרון, גל ספיר, יפית כהן, אלי הררי, אביב דומברובסקי, גיל ניר, שמואל עובדיהשפה עברית

עיצוב כרם יין - 2010
תרצה זהבי, גל ספיר, ערן הרכבישפה עברית

מעקב אחר "התנהגות" נאוניקוטינואידים והשפעתם בגפנים - 2010
תרצה זהבישפה עברית

הזנה עלוותית להפחתת נזקי וירוס קיפול העלים III
תרצה זהבי, יוני גל , גל ספירשפה עברית

בחינת ההשפעה של דילול שריגים ופרי על איכות הפרי המתקבל בכרמים נגועים בוירוס קיפול העלים III
תרצה זהבי, ערן הרכבי, גל ספירשפה עברית

שפור צבע בענבי יין - 2010
גל ספיר, תרצה זהבישפה עברית

הבראת גפנים ממחלת הצהבון - 2009
תרצה זהבי, ורד נאור, רימה ברודולוי, מוניר מואסי, גל ספיר, רקפת שרוןשפה עברית

סיכום ניסוי עיצוב - פיכמן 2009
תרצה זהבי, גל ספירשפה עברית

בחינת השימוש בשיטת "הבלבול" להדברת קמחית הגפן בכרם - 2009
שרון רקפת, זהבי תרצה, מנדל צבי, הררי אלי, פרוטוסוב אלכסשפה עברית

מניעת פעילות נמלים כמפיץ וקטור מס' 6 - 2009
ד"ר רקפת שרון, ד"ר תרצה זהבי, ד"ר איציק מרטינז, סיוון מרגליתשפה עברית

תיגבור אויבים טבעיים של קמחית הגפן בכרם והשפעתו על אוכלוסית הקמחיות וקצב התפשטות הוירוס - 2009
ד"ר רקפת שרון, ד"ר תרצה זהבי, ריקה קדושיםשפה עברית

הכרת המזיק Pulvinaria vitis L. ובדיקה ראשונית של אמצעי הדברה - 2009
ד"ר רקפת שרון, ד"ר תרצה זהבי, ריקה קדושיםשפה עברית

הפחתת יבול לשיפור איכות בגפנים בעיתיות - 2009
תרצה זהבי, גל ספירשפה עברית

בחינת ההשפעה של השקיה על התבטאות תסמיני וירוס בכרם - 2009
תרצה זהבי, גל ספירשפה עברית

שפור צבע בענבי יין - 2009
ד"ר גל ספירשפה עברית

מבחן כנות שרדונה - 2009
גל ספיר, תרצה זהבישפה עברית

מבחן כנות שיראז - 2009
גל ספיר, תרצה זהבישפה עברית

בחינת השימוש בשיטת "הבלבול" להדברת קמחית הגפן בכרם - 2008
שרון רקפת, זהבי תרצה, מנדל צבי, הררי אלי, פרוטוסוב אלכסשפה עברית

התפשטות וירוס קיפול העלים וקמחית הגפן - 2008
רקפת שרוןשפה עברית

אפיון ומיקום חיידקים בווקטורים של פתוגנים בגפן - צעד ראשון לקראת הדברה סמביונטית 2008
עינת צחורי פיין, תרצה זהבי, ורקפת שרוןשפה עברית

הכרת המזיק Pulvinaria vitis L ובדיקה ראשונית של אמצעי הדברה. - 2008
רקפת שרון , תרצה זהבי, ריקה קדושיםשפה עברית

דילול שריגים לשיפור איכות הפרי בענבי יין - 2008
תרצה זהבי, ערן הרכבישפה עברית

הדברה של קימחון על העלוה - 2008
תרצה זהבי, משה ראובנישפה עברית

דילול שריגים לשיפור איכות בגפנים בעיתיות - 2008
תרצה זהבישפה עברית

שימוש בצמחי מלכודת ונדיפי צמח להקטנת האוכלוסיה של Hyalesthes obsoletus הוקטור של מחלת הצהבון לגפנים - 2008
רקפת שרון, סורוקר ויקטוריה, זהבי תרצה, זאדה ענתשפה עברית

מבחן כנות שיראז - 2008
ד"ר גל ספירשפה עברית

עידוד אויבים טבעיים של קמחית הגפן בכרם והשפעתו על צמצום הנזקים - 2007
רקפת שרון, תרצה זהבי, אלכס פרוטסוב, מוניר מוואסישפה עברית

שימוש בצמחי מלכודת להקטנת האוכלוסיה של וקטור מחלת הצהבון בגפנים - 2007
רקפת שרון, פיליס ויינטראוב, אלי הררי, ויקי סורוקר, תרצה זהבי, מוניר מוואסישפה עברית

סיכום ענבי מאכל - מתיתיהו 2007
תרצה זהבי, יובל עוגני, נילי שמישפה עברית

פיתוח כלים להקטנת השונות בכרם לשיפור איכות היין - 2006
עמוס נאור, ויקטור אלחנתי, יפית כהן, שבתאי כהןשפה עברית

בחינת ההשפעה של דילולי שריגים על גובה היבול ואיכותו בענבי יין - 2006
תרצה זהבי, ערן הרכבישפה עברית

סיכום ניסויים להפחתה של קימחון מאוחר על העלוה - 2006
דר' תרצה זהבי, פר' משה ראובנישפה עברית

שימוש בצמחי מלכודת להקטנת האוכלוסיה של וקטור מחלת הצהבון בגפנים - 2006
רקפת שרון, פיליס ויינטראוב, אלי הררי, ויקי סורוקר, תרצה זהבי, מוניר מוואסישפה עברית

עידוד אויבים טבעיים של קמחית הגפן בכרם והשפעתו על צמצום הנזקים - 2006
רקפת שרון, תרצה זהבי, אלכס פרוטסוב, מוניר מוואסישפה עברית

ניתוח ומידול מרחבי של התפשטות מחלת קיפול העלים בכרמים בעזרת מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג) - 2005
דדן מלקינסון, רקפת שרון, תרצה זהבי, יוחאי כרמלשפה עברית

שימוש בצמחי מלכודת להקטנת האוכלוסיה של וקטור מחלת הצהבון בגפנים - 2005
רקפת שרון, פיליס ויינטראוב, אלי הררי, ויקי סורוקר, תרצה זהבי, מוניר מוואסישפה עברית

סיכום חלקת ענבי מאכל בהר הגבוה (חות מתיתיהו) - 2005
תרצה זהבי, משה קליין, אמנון שניר, יובל עוגנישפה עברית

השפעת כנות על הנגיעות בצהבון - דוח לשנת 2005
תרצה זהבישפה עברית

השפעה של יישום קומפוסט על התבטאות מחלת צהבון בגפני יין - 2005
תרצה זהבי, אריק וולךשפה עברית

ניסויים להדברת מחלת הזרוע המתה - סיכום עונת 2005
תרצה זהבישפה עברית

פיתוח כלים להקטנת השונות בכרם להעלאת איכות היין - 2005
עמוס נאור, ויקטור אלחנתי, יפית כהן, שבתאי כהןשפה עברית

סיכום חלקת ענבי מאכל בהר הגבוה (חות מתיתיהו) - 2004
תרצה זהבי, משה קליין, אמנון שניר, יובל עוגנישפה עברית

השפעת משטרי השקיה על התבטאות וירוסים בגפן יין - 2004
תרצה זהבי, עמוס נאור, יוני גל, מוניר מואסישפה עברית

השפעה של יישום קומפוסט על התבטאות מחלות צהבון - 2004
תרצה זהבי, יוני גלשפה עברית

בחינת השימוש בכנות שונות להפחתת נזקים הניגרמים על ידי פיטופלסמות בגפן יין - 2004
תרצה זהבי, רקפת שרון, פיליס ויינטראובשפה עברית

פתוח מערכת לכידה וניטור להדברת עש האשכול המבוססת על נדיפים של צמח הפנדקאי - 2004
תרצה זהבי, רקפת שרון, אלי הררי, ויקי סורוקרשפה עברית

יעילות התכשיר טימורקס בהדברת מחלת הקימחון בכרם - דו"ח סיכום ניסוי הדברה, שרדונה, כרם פיכמן, רמת הגולן 2004
מ. ראובני, ת. זהבי, ע. הלטובסקי, ד. נויפלד, א. פינקלשטיין, ב. מלכהשפה עברית

יעילות התכשיר סיגנום בהדברת מחלת הקימחון בכרם - דו"ח סיכום ניסוי הדברה, כרם פיכמן, זן שרדונה, רמת הגולן 2004
מ. ראובני, ת. זהבי, ע. הלטובסקישפה עברית

יעילות התכשיר טימורקס בהדברת מחלת הקימחון בכרם - דו"ח סיכום ניסוי הדברה, קברנה סוביניון, כרם פיכמן, רמת הגולן 2004
מ. ראובני, ת. זהבי, ע. הלטובסקי, ד. נויפלד, א. פינקלשטיין, ב. מלכהשפה עברית

יעילות התכשיר סיגנום בהדברת מחלת הקימחון בכרם - דו"ח סיכום ניסוי הדברה, קברנה סוביניון, כרם פיכמן, רמת הגולן 2004
מ. ראובני, ת. זהבי, ע. הלטובסקישפה עברית

השפעה של צמחי מלכודת - 2004שפה עברית

פיתוח מערכת לניטור של אש האשכול המבוססת על נדיפים מצמח הפונדקאי
דר' תרצה זהבישפה עברית

יעילות הדשן פיק (MKP) ופורמולציות חדשות בהדברת מחלת הכשותית בכרם - 2003
משה ראובנישפה עברית

יעילות הדשן פיק (MKP) ופורמולציות חדשות בהדברת מחלת הקימחון בכרם - 2003
משה ראובנישפה עברית

חלקת זני ענבי מאכל בחוות מתיתיהו 2003שפה עברית

בחינת השימוש בכנות שונות להפחתת נזקים הניגרמים על ידי פיטופלסמות בגפן יין - 2003
תרצה זהבי, רקפת שרון, פיליס ויינטראובשפה עברית

שימוש בטכניקת השקיה חדשנית (PRD - Partial Root Drying) להשקית גפן: השפעה על היבול, איכות היין וייעול צריכת המים בכרם. - 2003
עמוס נאור, בן עמי ברבדושפה עברית

מחלות עצה בגפן - אתיולוגיה והדברה - 2003
תרצה זהבי, סילביה בלומפלד, משה ראובנישפה עברית

השפעה של טיפולים אגרוטכניים על גורמים הקשורים למחלות הצהבון בגולן - 2003
תרצה זהבי, רקפת שרון, יוני גל, פיליס ווינטראובשפה עברית

שיפורים בממשק הגידול והפיזיולוגיה של זני הגפן החדשים - 2003
חנן בזק, אבי פרל, נחמן סהר, סוזן לוריא, יוחנן זוטחי, אייל רבן, רפי אליאסי, ישראל מולאישפה עברית

חלקות זנים של ענבי מאכל בגליל - סכום 2002שפה עברית

יעילותו ובטיחותו של הדשן פיק והתכשיר 2-R בהדברת קימחון בחלקות מסחריות בכרם על זנים שונים של גפן יין - 2002
משה ראובנישפה עברית

יעילות הדשן פיק (MKP) בהדברת מחלת הקימחון בכרם - 2002
משה ראובני, תרצה זהבישפה עברית

בחינת השימוש בכנות שונות להפחתת נזקים הניגרמים על ידי פיטופלסמות בגפן יין - 2002
תרצה זהבי, רקפת שרון, פיליס ויינטראובשפה עברית

שימוש בטכניקת השקיה חדשנית (PRD - Partial Root Drying) להשקית גפן: השפעה על היבול, איכות היין וייעול צריכת המים בכרם - 2002
עמוס נאור, בן עמי ברבדושפה עברית

פוטנציאל גידול ענבי מאכל בגליל - 2002
חנן בזקשפה עברית

שימוש בטכניקת השקיה חדשנית (PRD - Partial Root Drying) להשקית גפן: השפעה על היבול, איכות היין וייעול צריכת המים בכרם - 2001
ע. נאור, ב. ברבדו, י. גל, ת. זהבי, מ. פרסשפה עברית

לימוד האפידמיולוגיה של מחלת הצהבון בגפן ובגזר
ע. תמא, פ. וינטראוב, ב. רקח, מ. קליין, ת. זהבי, צ. דר, ה. יונס, ה. מנור, א. שלווין, י. קנר, א. ביאלהשפה עברית

ויסות צמיחה בגפן
אתי אור, תרצה זהבי, גיל נירשפה עברית

השפעת ריסוסי חנקת אשלגן על ריכוז האשלגן בפטוטרות ואיכות התירוש בגפן מזן פינו-נואר
יוני גל, תרצה זהבי, צוות כרם קיבוץ אלרוםשפה עברית

הדברת מחלת הכשותית בכרם - יעילות ICI-5504 מקבוצת הסטרובילינים והתכשיר MCW-222
משה ראובני, תרצה זהבישפה עברית

הדברת מחלת הכשותית בכרם - יעילות הסטרובילין החדש "פלינט" והתכשיר "מלודי"
משה ראובני, תרצה זהבישפה עברית

סיור כורמים של יקבי רמת הגולן בצרפת - דצמבר 1998שפה עברית

שימוש בשיטת בלבול זכרים למניעת נזקים של עש האשכול
תרצה זהבי, משה קהת, עזרא דונקנבלוםשפה עברית

השפעת מנת מים לפני הבציר על היבול ואיכות הענבים מהזן קברנה-סוביניון
עמוס נאור, יוני גל, בן עמי ברבדו, תרצה זהבישפה עברית

השפעה של ציקדות על ההבשלה בכרם
תרצה זהבי, אלונהשפה עברית

הדברת קימחון קיים בכרם
תרצה זהבי, משה ראובנישפה עברית

תקציר פרוייקטים שהתבצעו בענף כרם יין בשנת 1999