שפה עברית

פיתוח מערכת מידע אזורית לקידום המחקר והפיתוח החקלאי בגליל
דוד כהן