רב תחומישפה עברית

אובדן חום יבש מהודיים הנחשפים לעומס חום, השפעת מהירות הרוח על ביצועים וויסות משק החום - 2005
שלמה יהב, דמיטרי שינדר, נבות חקלאי, נדב לוטןשפה עברית

שיפור הכוונת ההשקיה ע"י התאמת ספיקת מפזרי המים לנפח העץ במטע על פי מפוי ממוחשב בסריקה אוירית - 2002
משה מירון, שבתאי כהן, אמוץ חצרונישפה עברית

נתוח היחס בין ההתאדות הפוטנציאלית המחושבת לאור יום לפי נתונים מטאורולוגיים לבין המדודה בגיגית בארבעה תחנות בצפון הארץ בעונות 1997-2001
משה מירון, יוסף ציפריס, ילנה פזיניץ', מוטי פרס, אשר אייזנקוט, אריה יצחק, דוד כהן


שפה עברית

תחשיבים בגידולים חקלאים בצפון
מבוא    טבלה מרכז וקישורים