קובץ אקרובט
שפה עברית

פיתוח ממשק להדברה משולבת של הזבוב Megaselia halterata בפטריות מאכל - דו"ח לשנת 2102
עופר דנאי, חיים ראובני, איתמר גלזר, נירית אזוב


קובץ אקרובט
שפה עברית

פיתוח טכנולוגיות גידול של פטריות חדשות - 2011
עופר דנאי, נירית אזוב


קובץ אקרובט
שפה עברית

פיתוח ממשק להדברה משולבת של הזבוב Megaselia halterata בפטריות מאכל - דו"ח 2011
עופר דנאי, חיים ראובני, איתמר גלזר


קובץ אקרובט
שפה עברית

פיתוח טכנולוגיות גידול של פטריות חדשות - 2010
דר' עופר דנאי, נירית אזוב


קובץ אקרובט
שפה עברית

פיתוח טכנולוגיות גידול של פטריות חדשות - 2009
דר' עופר דנאי, נירית אזובשפה עברית

פיתוח הגידול של סוגים חדשים של פטריות מאכל - 2008
דר' עופר דנאי, נירית אזובשפה עברית

הפחתת השימוש בחומרי הדברה בגידול פטריות מאכל ע"י שימוש באמצעים פיזיקלים - 2007
דר' עופר דנאי, נירית אזובשפה עברית

פיתוח הגידול של סוגים חדשים של פטריות מאכל - 2007
דר' עופר דנאי, נירית אזובשפה עברית

פיתוח טכנולוגיות גידול של פטריות חדשות - 2005
עפר דנאי, נירית אזובשפה עברית

הפחתת השימוש בחומרי הדברה בגידול פטריות מאכל ע"י שימוש באמצעים פיזיקלים - 2005
עפר דנאי, נירית אזובשפה עברית

פיתוח הגידול של סוגים חדשים של פטריות מאכל - 2005
עפר דנאי, נירית אזובשפה עברית

פיתוח מדדים כימים פיזקלים וביולוגים לאיכות קומפוסט לפטריות מאכל בישראל בשלבי היצור השונים - 2004
עפר דנאי, נירית אזובשפה עברית

הפחתת השימוש בחומרי הדברה בגידול פטריות מאכל ע"י שימוש באמצעים פיזיקלים - 2004
עפר דנאי, נירית אזובשפה עברית

פיתוח טכנולוגיות גידול של פטריות חדשות - 2004
עפר דנאי, נירית אזובשפה עברית

פיתוח טכנולוגיות גידול של פטריות חדשות - 2003
עפר דנאי, נירית אזובשפה עברית

פיתוח מדדים כימים פיזקלים וביולוגים לאיכות קומפוסט לפטריות מאכל בישראל בשלבי היצור השונים - 2003
עפר דנאי, נירית אזובשפה עברית

בחינת השימוש בנמטודות טפילות על חרקים להדברת זבובים בגידולי פטריות למאכל - 2003
עפר דנאי, איתמר גלזר, דוד בן יקיר, ליאורה סלמה, נירית אזובשפה עברית

גידול פטריות בשיטה האירלנדית - 2002
ד"ר עופר דנאי