הגנת הצומח

השקייה

שונים

קיווי

דובדבן

משמש

נקטרינה ואפרסק

שזיף

אגס

תפוח


תפוח - 20132000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012שפה עברית

תצפית שיפור איכות הפרי בתפוח ע"י בית רשת דו"ח 2013-14
דורון שניידר, שלומי כפיר, סולימאן פרחאת, איילת שר-שלום, שרוליק דורון, יעל גרינבלט, אייל יונאי, יוספה שחק, גבי קוניאל, זניה פריחודקושפה עברית

תפוח בחינת זנים חוות פיכמן 2013
ישראל דורון, אריך וולך, ג'מיל פרחאת, גלית רדלשפה עברית

תפוח מתתיהו חלקת שנטוע דוח שנתי 2013
ישראל דורון, גליד רדל, נורית בר סיני, יובל עוגנישפה עברית

מחקרים לשיפור ההדברה המשולבת וגידול תפוח בממשק ידידותי - דו"ח מסכם לעונת 2013
חיים ראובני, דב אופנהיים, לוטם אזולאי וזאב פרקששפה עברית

מחקרים לשיפור ההדברה של זבוב הפירות הים-תיכוני - דו"ח מסכם לעונת 2013
חיים ראובני, לוטם אזולאי וזאב פרקששפה עברית

הקשר בין עומס היבול וצבע הפרי בזן סטרקינג חלקת סטרקינג קשת 2013
ישראל דורון, גלית רדל, מוטי פרסשפה עברית

חלקת כנות בינוניות מתתיהו סכום 2013
ישראל דורון, יובל עוגני, גלית רדלשפה עברית

תפוח בחינת זנים חוות מתתיהו 2013
ישראל דורון, גלית רדל, יובל עוגנישפה עברית

הפחתת היסדקויות בפינק ליידי ע"י סופרלון דו"ח 2013
רפי שטרן, משה עגיב, יובל עוגני, עידית גינזברגשפה עברית

מניעת נשירה בפינק ליידי – דו"ח 2013
רפי שטרן, משה עגיב, עמי מאירי, אופיר בלאו, יובל עוגנישפה עברית

עיכוב צימוח בתפוחי סטרקינג, זהוב וגאלה – דוח 2013
רפי שטרן, משה עגיב, ישראל דורון, אלכס קודיששפה עברית

ריקבון חיצוני הנגרם ע"י אלטרנריה בתפוחי פינק-ליידי - דו"ח סיכום לשנת 2013
משה ראובני, ליאור גור, קרן לוישפה עברית

פיתוח מערכת תומכת החלטות לביצוע דילול תפוח בכלים של חקלאות מדייקת - 2013
דר' עומר קראין, דר' עמוס נאור, פרופ' רפי שטרן, פרופ' מרטין גולדווישפה עברית

שיפור איכות הפרי בתפוח ע"י בית רשת - דו"ח 2013
דורון שניידר, שלומי כפיר, איילת שר שלום, שרוליק דורון, יעל גרינבלט, אייל יונאי, גבי קוניאל, זניה פריחודקושפה עברית

בדיקה מסחרית של רשתות צל בפינק ליידי בברעם 2013
יעל גרינבלטשפה עברית

סקר יבולי תפוח בגליל ובגולן 2013
מוטי פרסשפה עברית

דילול כימי בתפוח – דו"ח 2013
רפי שטרן, משה עגיב, נורית בר סיני, יובל עוגני, עמי מאירי, אופיר בלאושפה עברית

שיפור ההאבקה וההפריה בתפוח באמצעות תוספת דבורי בומבוס להעלאת הפוריות וגודל הפרי - דו"ח 2010-2013
דורון שניידר, אילת שר שלום, רפי שטרן, ישראל דורון, צליל בראס, רמי אברהמי, יהודה ווינברג, מאיר קאופמן, אופיר בלאו, ארנון אלוש