הדברה

השקייה

שונים

קיווי

דובדבן

משמש

נקטרינה ואפרסק

שזיף

אגס

תפוח


הגנת הצומח


שפה עברית

מניעת נזקי ריסוס לדבורים בגלעיניים - 2015
ד"ר אהד אפיק, ד"ר שאול בן יהודהשפה עברית

הדברה איזורית לפריזבוב הים-תיכוני - דוח מקצועי חצי שנתי 2014 לאיזורי הגליל, הגולן והבטחה
ד"ר מרים זילברשטיין, סמדר אדלין – הררישפה עברית

יעילות תכשירים להדברת חיפושית הקפנודיס – דו"ח מסכם לעונת 2013
חיים ראובני, לוטם אזולאי, זאב פרקששפה עברית

מחקרים לשיפור ההדברה המשולבת וגידול תפוח בממשק ידידותי - דו"ח מסכם לעונת 2013
חיים ראובני, דב אופנהיים, לוטם אזולאי וזאב פרקששפה עברית

שילוב אויבים טבעיים בממשק ההדברה של פסילת האגס – דו"ח מסכם לעונת 2013
חיים ראובני, לוטם אזולאי, זאב פרקששפה עברית

מחקרים לשיפור ההדברה של צרעת השקד - דו"ח מסכם לעונת 2013
חיים ראובני, לוטם אזולאי, זאב פרקששפה עברית

מחקרים לשיפור ההדברה של זבוב הפירות הים-תיכוני - דו"ח מסכם לעונת 2013
חיים ראובני, לוטם אזולאי וזאב פרקששפה עברית

הדברה של חיפושית הקפנודיס באמצעות נמטודות קוטלות חרקים - דו"ח מסכם לעונת 2013
חיים ראובני, זאב פרקש, לוטם אזולאי, צבי מנדל, גלינה גינדין, איתמר גלזר, שמעון שטיינברג, צפריר ברשפה עברית

בררנות תכשירים לצרעה הטפילית Aphelinus mali אויב טבעי חשוב של כנימת הדם במטעי התפוח - דו"ח מסכם לעונת 2013
חיים ראובני, זאב פרקש ולוטם אזולאישפה עברית

בחינת מרססים לשיפור ישום חומרי הדברה
יהושוע יחזקאלי, סמדר אדלין, יובל עגנישפה עברית

מיזם אזורי להדברה ידידותית לסביבה ולאדם בעמק החולה - סיכום ארבע שנות עבודה בפרויקט הקדמי- פיתוח מודל עבודה, הישגים ומסקנות
ליאורה שאלתיאל-הרפז, יגאל חן, אלקנה בן-ישר, שאול גרף, שוש פלס, אריאל קופרברג, מרדכי טאקו ניצן רוטמן, יעל גרינבלט, דב אופנהיים, סמדר אדלין-הררי, משה שליט, און רבינוביץ, ומרים זילברשטייןשפה עברית

ריקבון חיצוני הנגרם ע"י אלטרנריה בתפוחי פינק-ליידי דו"ח סיכום לשנת 2012
משה ראובני, ליאור גור,רפי שטרןשפה עברית

מחקרים לשיפור ההדברה של זבוב הפירות הים תיכוני - דו"ח מסכם לעונת 2012
חיים ראובני, זאב פרקששפה עברית

מחקרים לשיפור ההדברה של צרעת השקד - דו"ח מסכם לעונת 2012
חיים ראובני, זאב פרקששפה עברית

מחקרים לשיפור ההדברה המשולבת וגידול תפוח בממשק ידידותי - דו"ח מסכם לעונת 2012
חיים ראובני, דב אופנהיים, זאב פרקששפה עברית

מחלת ריקבון השורשים הלבן (Dematophora necatrix) במטעי הנשירים – סקר קרקעות לבחינת מידת תפוצת המחלה ודרכי מניעת התפשטותה 2012
מרי דפני ילין, אסעד ספדי, משה מירון, סטנלי פרימןשפה עברית

ניסוי השוואת מרססים בתפוח ובאפרסק – סיכום 2011
שוקי יחזקאלי, סמדר אדלין-הררי, יובל עגנישפה עברית

פיתוח אמצעי הדברה חלופי המתבסס על סמנים ויזואליים להסטת הטלה- כחליל הרימון כמודל -2011
רקפת שרון, אלי הררי, נדב ששר, עמית לרנרשפה עברית

שיפור ההאבקה וההפריה בתפוח באמצעות תוספת דבורי בומבוס להעלאת הפוריות וגודל הפרי -דו"ח 2011
דורון שניידר, רועי חסון, אהרון משה, רפי שטרן, ישראל דורון, רמי אברהמי, יהודה ווינברג, מאיר קאופמן, עמי מאירי, אליעזר רושנסקי, ארנון אלוששפה עברית

הדברה של חיפושית הקפנודיס באמצעות נמטודות קוטלות חרקים
חיים ראובני, צבי מנדל, איתמר גלזר, גלינה גינדין, שמעון שטיינברג, ארנון אלוששפה עברית

אמצעים חליפיים להתמודדות עם פסילת האגס2011
ליאורה שאלתיאל-הרפז, דורון הולנד, רפי שטרן, ויקי סורקר, דוביק אופנהיים, עירית בר יעקב, כאמל חטיב, ריקה קדושיםשפה עברית

דוח סיכום פעילות לשנת 2011 פרויקט פיילוט של הדברה משולבת אזורית בעמק החולהשפה עברית

הדברה של חיפושית הקפנודיס באמצעות נמטודות קוטלות חרקים – דו"ח מסכם לעונת 2011
חיים ראובני, זאב פרקש, צבי מנדל, גלינה גינדין, איתמר גלזר, שמעון שטיינברג, ארנון אלוששפה עברית

בררנות תכשירים לאויבים טבעיים – דו"ח מסכם לעונת 2011
חיים ראובני, זאב פרקש, עמירם לוי-שקדשפה עברית

מחקרים לשיפור ההדברה המשולבת במטעי התפוח - דו"ח מסכם לעונת 2011
חיים ראובני, דב אופנהיים, עמירם לוי-שקד, זאב פרקששפה עברית

מחקרים לשיפור ההדברה של צרעת השקד - דו"ח מסכם לעונת 2011
חיים ראובני, עמירם לוי- שקד, זאב פרקששפה עברית

מחקרים לשיפור ההדברה של זבוב הפירות הים תיכוני - דו"ח מסכם לעונת 2011
חיים ראובני, זאב פרקש, עמירם לוי- שקדשפה עברית

מיכון איסוף פרי שנשר באמצעים מיכניים 2010
יהושוע יחזקאלישפה עברית

יעילותן של יריעות לחיפוי הקרקע כהגנה מחדירת זחלי קפנודיס לשורשים - דו"ח מסכם לעונת 2010
חיים ראובני, עמירם לוי-שקד, זאב פרקששפה עברית

מחקרים לשיפור ההדברה של צרעת השקד - דו"ח מסכם לעונת 2010
חיים ראובני, עמירם לוי-שקד, זאב פרקששפה עברית

בררנות תכשירים לאויבים טבעיים - דו"ח מסכם לעונת 2010
חיים ראובני, זאב פרקש, עמירם לוי-שקד,שפה עברית

יעילותם של תכשירים להדברת פסילת האגס - 2010
חיים ראובני, עמירם לוי-שקד, זאב פרקששפה עברית

יעילותם של מתקני משיכה וקטילה להדברת זבוז הפירות הים תיכוני - 2010
חיים ראובני, עמירם לוי-שקד, זאב פרקששפה עברית

מחקרים לשיפור ההדברה המשולבת במטעי תפוח - 2010
חיים ראובני, דב אופנהיים, עמירם לוי-שקד, זאב פרקששפה עברית

אמצעים חליפיים להתמודדות עם פסילת האגס - 2009
שאלתיאל-הרפז ליאורה, דורון הולנד, ויקי סורקר, עירית בר יעקב, כאמל חטיב, ריקה קדושיםשפה עברית

אתיולוגיה ופיתוח ממשק הדברה מיטבי של מחלת הקימחון בעצי נקטרינה ואפרסק - 2009
משה ראובני, ליאור גור, שמואל עובדיה, אמוץ פרבר, רפי שטרןשפה עברית

כחליל הרימון ועש שיח הרימון, לימוד הפנולוגיה והערכת הנזק - 2009
דר' רקפת שרון, ד"ר עינת צחורי-פיין, דר' אלי הררי, שוש פלס, עדי רמות-כהן, אורנה אקוניסשפה עברית

זבוב הפירות הים-תיכוני: יעילות תכשירים להדברת הזבוב כתחליף לזרחנים האורגניים - דו"ח מסכם לעונת 2009
חיים ראובני, עמירם לוי-שקד, זאב פרקששפה עברית

זבוב הפירות הים-תיכוני: יעילות אמצעים לניטור האוכלוסיה - דו"ח מסכם לעונת 2009
חיים ראובני, עמירם לוי-שקד, זאב פרקששפה עברית

אפיון משק המים של פסילת האגס והמנגנונים המעורבים בתהליך הפרשת טל הדבש - דו"ח מסכם לעונת 2009
חיים ראובני, אפרים כהןשפה עברית

אמצעים חליפיים להתמודדות עם פסילת האגס - דו"ח התקדמות מקצועי לשנת 2009
ליאורה שאלתיאל-הרפז, ריקה קדושים, דורון הולנד, רפי שטרן, ויקי סורוקר, מתי מצוינים, כאמל חאטיב ועירית בר יעקבשפה עברית

בחינת אמצעים בררניים להדברת זחלי הקפנודיס - דו"ח מסכם לעונת 2009
חיים ראובני, זאב פרקש, עמירם לוי-שקדשפה עברית

מחקרים לשיפור ההדברה המשולבת במטעי התפוח - דו"ח מסכם לעונת 2009
חיים ראובני, דב אופנהיים, עמירם לוי-שקד וזאב פרקששפה עברית

זבוב הפירות הים-תיכוני: יעילות מתקנים למשיכה וקטילה - דו"ח מסכם לעונת 2009
חיים ראובני, עמירם לוי-שקד וזאב פרקששפה עברית

יעילות ההדברה של עש המשמש בשיטת "בלבול הזכרים" - דו"ח מסכם לעונת 2009
חיים ראובני, דב אופנהיים, עמירם לוי-שקד וזאב פרקששפה עברית

חרכון 2008
דוביק אופנהייםשפה עברית

מחקרים לשיפור ממשק ההדברה של תריפסים בגלעיניים - 2008
חיים ראובני, דב אופנהיים, עמירם לוי-שקד, זאב פרקששפה עברית

מחקרים לשיפור ההדברה של פסילת האגס - 2008
חיים ראובני, דב אופנהיים, עמירם לוי-שקד, זאב פרקששפה עברית

בחינת אמצעים בררניים להדברת זחלי הקפנודיס - 2008
חיים ראובני, דב אופנהיים, זאב פרקש, עמירם לוי-שקדשפה עברית

שיפור ממשק ההדברה המשולבת בתפוח ואגס - 2008
דב אופנהיים, גלית, יוני יוני, חיים ראובנישפה עברית

מחקרים לשיפור ההדברה המשולבת במטעי התפוח - 2008
חיים ראובני, דב אופנהיים, עמירם לוי-שקד, זאב פרקששפה עברית

יעילות ההדברה של עש המשמש בשיטת "בלבול הזכרים" - 2008
חיים ראובני, דב אופנהיים, עמירם לוי-שקד, זאב פרקששפה עברית

הדברת החדקונית T. aequatus במטעי התפוח - 2008
חיים ראובני, דב אופנהיים, עמירם לוי-שקד, זאב פרקששפה עברית

אתיולוגיה ופיתוח ממשק הדברה מיטבי של מחלת הקימחון בעצי נקטרינה ואפרסק - 2008
משה ראובני, שמואל עובדיה, אמוץ פרבר, רפי שטרןשפה עברית

תהליך החדירה וגרימת הריקבון ע"י הפטרייה Alternaria alternata בבית הגרעין של תפוח ואמצעי הדברה כנגדה - 2007
דב פרוסקי, משה ראובני, משה פליישמןשפה עברית

מחקרים לשיפור ההדברה המשולבת במטעי תפוח - דו"ח מסכם לעונת 2007
חיים ראובני, דב אופנהיים, שלהבת בלנק, זאב פרקש, עמירם לוי-שקדשפה עברית

בחינת אמצעים בררניים להדברת עש התפוח - דו"ח מסכם לעונת 2007
חיים ראובני, זאב פרקש, עמירם לוי-שקדשפה עברית

איתור גורמי המשיכה של חיפושית הקפנודיס על העצים - דו"ח לשנת 2007
אלי הררי , דבורה גורדון, רקפת שרון, ורד נאור, שאול בן יהודהשפה עברית

שיפור ממשק ההדברה של תריפסים בגלעיניים - דו"ח מסכם לעונת 2007
חיים ראובני, דוד בן-יקיר, דב אופנהיים, שלהבת בלנק, עמירם לוי-שקד, זאב פרקששפה עברית

בחינת אמצעים בררניים להדברת זחלי הקפנודיס - 2007
חיים ראובני, דב אופנהיים, שלהבת בלנקשפה עברית

מחקרים לשיפור ממשק ההדברה של פסילת האגס - 2007
חיים ראובני, דב אופנהיים, עמירם לוי-שקד, שלהבת בלנק, זאב פרקששפה עברית

בחינת אמצעים להדברת סס הנמר - דו"ח מסכם לשנת 2007
חיים ראובני, זאב פרקש, עמירם לוי-שקדשפה עברית

אפיון משק המים של פסילת האגס והמנגנונים המעורבים בתהליך הפרשת טל הדבש - 2007
חיים ראובני, אפרים כהן, שלהבת בלנקשפה עברית

שיפור ממשק ההדברה המשולבת בחלקות מודל במטעי תפוח - 2006
חיים ראובני, דב אופנהיים, ארנה אקוניס, ריקה קדושים, זאב פרקש ושלהבת בלנקשפה עברית

בניסויים לשיפור ההדברה של סס הנמר - 2006
חיים ראובני, ארנה אקוניס, ילתא זמיר, זאב פרקש ושלהבת בלנקשפה עברית

בחינת אמצעים חדשים להדברה של עש התפוח בשיטת "בלבול הזכרים" - 2006
חיים ראובני, ארנה אקוניס, ריקה קדושים, אהרון משה, זאב פרקש ושלהבת בלנקשפה עברית

ניסויים לשילוב הפשפש Anthocoris nemoralis בממשק ההדברה של פסילת האגס - 2006
חיים ראובני, ליאורה שאלתיאל-הרפז, שמעון שטיינברג, דב אופנהיים, ריקה קדושים, ארנה אקוניס, זאב פרקש ושלהבת בלנקשפה עברית

הדברה ביולוגית של פסילת האגס - 2006
חיים ראובני, ליאורה שאלתיאל-הרפז, שמעון שטיינברג, דב אופנהייםשפה עברית

פיתוח תוכנית להדברה משולבת של תריפסים בגלעיניים - 2006
חיים ראובני, דוד בן-יקיר, מיכאל חן, ריקה קדושיםשפה עברית

השפעת מיקום המלכודת בגובה העץ והכיוון במרחב על לכידת תריפסים במטעים גלעיניים - דו"ח מסכם לעונת 2005
חיים ראובני, ריקה קדושים, ארנה אקוניס, אסתר נדר, ילתא זמיר, משה אהרון, שלהבת בלנקשפה עברית

ניטור והדברה של סס הנמר - דו"ח מסכם מקיף לעונות 2003-2005
חיים ראובני, ענת זאדה, דוביק אופנהיים, ארנה אקוניס, ריקה קדושים, אסתר נדר, ילתא זמיר, אהרון משה, שלהבת בלנקשפה עברית

שיפור ממשק ההדברה של פסילת האגס - דו"ח מסכם לעונת 2005
חיים ראובני, ריקה קדושים, ילתא זמיר, ארנה אקוניס, אסתר נדר, משה אהרון, שלהבת בלנקשפה עברית

הדברה ביולוגית של פסילת האגס - דו"ח מסכם לעונת 2005
חיים ראובני, ליאורה שאלתיאל-הרפז, שמעון שטיינברג, דב אופנהיים, ריקה קדושים, ילתא זמיר, ארנה אקוניס, אסתר נדר, משה אהרון, שלהבת בלנקשפה עברית

בחינת שיטות חדשות לניטור והדברת סס הנמר - 2005
חיים ראובני, אלי הררי, ענת זאדה, דב אופנהייםשפה עברית

השפעת מיקום המלכודת על לכידת תריפסים במטעים גלעיניים - דו"ח מסכם לעונת 2005
חיים ראובני, ריקה קדושים, ילתא זמיר, ארנה אקוניס, אסתר נדר, משה אהרון, שלהבת בלנקשפה עברית

ריקבון בית הזרעים (Moldy core) הנגרם על ידי הפטריה Alternaria alternata, בפרי תפוח מזני דלישס אדום - יעילות תכשירים בהפחתת נזקי התופעה - 2005
משה ראובני, עפר הלטובסקי, סילביה בלומנפלדשפה עברית

שיפור אמצעי הניטור וההדברה של הקפנודיס באמצעות שימוש בגורמי משיכה - 2005
רקפת שרון, אלי הררישפה עברית

בחינת אמצעים להדברה אזורית של עש התפוח - דו"ח מסכם לעונת 2005
חיים ראובני, ריקה קדושים, ארנה אקוניס, אסתר נדר, ילתא זמיר, משה אהרון, שלהבת בלנקשפה עברית

בחינת שיטות ואמצעים חדשים לניטור והדברה של סס הנמר - דו"ח מסכם לעונת 2005
חיים ראובני, ריקה קדושים, ארנה אקוניס, אסתר נדר, ילתא זמיר, משה אהרון, שלהבת בלנקשפה עברית

מעבדת שרות של המרכז להדברה משולבת - דו"ח מסכם לעונת 2005
חיים ראובני, ריקה קדושים, ארנה אקוניס, אסתר נדר, ילתא זמיר, משה אהרון, שלהבת בלנקשפה עברית

אוכלוסיית מיני התריפסים ומועד הופעתם במטעי נקטרינה ושזיף - 2004
חיים ראובני, ריקה קדושים, ארנה אקוניס וילתא זמירשפה עברית

דרכים לשיפור ההדברה של פסילת האגס - 2004
חיים ראובני, ריקה קדושים, ארנה אקוניס וילתא זמירשפה עברית

בחינת אמצעים להדברה אזורית של עש התפוח בשיטת "בלבול הזכרים" - 2004
חיים ראובני, ארנה אקוניס וריקה קדושיםשפה עברית

פיתוח ממשק יעיל להדברה ומניעת נזקי מחלת הקורינאום בפרי משמש - 2004
משה ראובני, דוביק אופנהיים, מרים זילברשטייןשפה עברית

פיתוח שיטות לניטור והדברה של תריפס במטע הנשיר - 2004
חיים ראובני, דב אופנהיים, ריקה קדושיםשפה עברית

פיתוח ושיפור ממשק ההדברה של פסילת האגס - 2004
חיים ראובני, דב אופנהיים,שמעון שטיינברגשפה עברית

הדברה ביולוגית של פסילת האגס - 2004
חיים ראובני, שמעון שטיינברג, דב אופנהייםשפה עברית

בחינת שיטות חדשות לניטור והדברת סס הנמר - 2004
חיים ראובני, אלי הררי, ענת זאדה, דב אופנהייםשפה עברית

בחינת שיטות חדשות לניטור והדברת סס הנמר - 2003
חיים ראובני, אלי הררי, ענת זאדה, דוביק אופנהיים, ריקה קדושים, ארנה אקוניס וג'ורג' קרבליושפה עברית

ניטור והדברה של עש התפוח בממשק של "בלבול" זכרים - 2003
חיים ראובני, דוביק אופנהיים, ארנה אקוניס, ריקה קדושים וג'ורג' קרבליושפה עברית

ממשק הדברה לפסילת האגס - 2003
חיים ראובני, ויקי סורוקר, דוביק אופנהיים, מרים זילברשטיין, מרטין ברקלי, מיכל ברנד, ריקה קדושים, ארנה אקוניס וג'ורג' קרבליושפה עברית

פיתוח שיטות לניטור והדברה של תריפס במטע הנשיר - 2003
חיים ראובני, דוביק אופנהיים, מרטין ברקלי, ריקה קדושים וארנה אקוניסשפה עברית

זיהוי והגדרה של תריפסים במטע ואיפיון הנזק הנגרם לפירות - 2002
חיים ראובני, דוביק אופנהיים, מרטין ברקלי, ריקה קדושים וארנה אקוניסשפה עברית

בחינת שיטות ואמצעים חדשים לניטור והדברה של סס הנמר - 2002
חיים ראובני, דוביק אופנהיים, מרטין ברקלי, ריקה קדושים וארנה אקוניס