צבר

אנונה

זית

פסיפלורה

שסק

ליצ'י

מנגו


כללי


שפה עברית

סקר קולחין ‏אזורי בגולן - 2003
יוני גלשפה עברית

סקר קולחין אזורי בגולן - סיכום 2001
יוני גלשפה עברית

סקר קולחין אזורי - סיכום 2000
יוני גל


למעלה

מנגו


שפה עברית
מצגת מיום עיון מנגו – 2015
ראובן דור

שפה עברית
דו"ח סיכום תוצאות שדה – הדברת קימחון המנגו – 2014
משה ראובני, ליאור גור, קרן לוי, אמוץ פרבר, אביעד שחר, מיקי נוי, קליף להב

שפה עברית
תצפית השפעת בית רשת במהלך התפתחות הפירות על גודל הפרי והפוריות במנגו 'מיה' דו"ח 2013-2014
דורון שניידר, שושי פלס, יובל פרץ, זרי גל, מיקי נוי, קליף להב, יובל כהן, יוספה שחק, עמיר גפני

שפה עברית
צמצום נשירת החנטים לשיפור הפוריות בזן 'קנט' על-ידי טריפטופאן דו"ח 2014
דורון שניידר, יובל פרץ, ורד יריחימוביץ, יובל כהן, ראובן דור

שפה עברית
דילול חנטים ב'עומר', 'מיה' ו'שלי' להעלאת מספר הפירות ולשיפור הפוריות דו"ח 2013-14
דורון שניידר, שושי פלס, יובל פרץ, ניר וולך, מיקי נוי, קליף להב, ברוך שגיא, אבי פנקס, ברק קפלן, יובל כהן

שפה עברית
לימוד גורמים המשפיעים על הפוריות בזני המנגו 'עומר' ו'מיה' דו"ח מסכם לארבע שנות ניסויים 2010-2014
דורון שניידר, אהרון משה, רועי חסון, דניאל בנאי, משה עגיב, שושי פלס, יובל פרץ, מיקי נוי, קליף להב, ירון בנאי, משה נוקד

שפה עברית
לימוד גורמים המשפיעים על הפוריות בזני המנגו עומר ומיה – דו"ח 2010-2012
דורון שניידר, אהרון משה, רועי חסון, דניאל בנאי, משה עגיב, מיקי נוי, קליף להב, ירון בנאי, משה נוקד

שפה עברית
דו"ח ניסוי לשיפור החנטה בזן המנגו "עומר" על ידי ג'ברלין וחיגור בפריחה – 2011
דורון שניידר, מושיק רינגר, רועי חסון, רפי שטרן, ברוך שגיא, מיקי נוי, קליף להב

שפה עברית
דו"ח ניסוי למניעת נשירה של חנטים בזן "עומר" על ידי אוקסין - 2011
דורון שניידר, מושיק רינגר, רועי חסון, רפי שטרן, ברוך שגיא, מיקי נוי, קליף להב

שפה עברית
לימוד גורמים המשפיעים על הפוריות בזני המנגו עומר ומיה – דו"ח 2010-2011
דורון שניידר, אהרון משה, רועי חסון, דניאל בנאי, ענבר גל, משה עגיב, נועה לרנר, מיקי נוי, קליף להב, ירון בנאי, משה נוקד

שפה עברית
תגובת עצי מנגו להשקיה גירעונית בשלבים פנולוגיים שונים - 2010
אדולפו לוין, עמוס נאור, מיקי נוי, קליף להב, יוני גל, מוטי פרס

שפה עברית
לימוד גורמים המשפיעים על הפוריות בזני המנגו "עומר" ו"מאיה" - דו"ח 2010
דורון שניידר, אהרון משה, דניאל בנאי, משה עגיב, נועה לרנר, מיקי נוי, קליף להב, ירון בנאי, משה נוקד

שפה עברית
הגדלת פרי בזן מאיה ע"י חומריי צמיחה - 2009
אדולפו לוין, עמי קינן, קליף להב

שפה עברית
כתם השחור במנגו בפרי מהזן מאיה (כ"ש) - 2009
אדולפו לוין, מיקי נוי, קליף להב

שפה עברית
השקייה בטפטוף של כל מערכת השורשים במטע צפוף ונמוך בעל מערכות שורשים מוגבלות - 2009
אדולפו לוין ועמי קינן

שפה עברית
הדברת מחלת עיוות התפרחות על שימוש בקוטלי פטריות - 2009
אדולפו לוין, עמי קינן, מיקי נוי

שפה עברית
ייעול הגידול במנגו בקרקע גירנית ובתעלות טוף קיימות - 2009
אדולפו לוין ועמי קינן

שפה עברית
ההתמיינות של הזן מאיה ע"י שילוב השקייה גירעונית, בבקרה של דנדרומטרים ושל מעכב צימוח בריכוזים שונים - 2009
אדולפו לוין ועמי קינן

שפה עברית
ההשפעה של מועד הגיזום בזן מאיה על מועד הפריחה, על היבול ועל גודל הפרי - 2009
אדולפו לוין ומיקי נוי

שפה עברית
טיפול בציטוקינין דרך מערכת ההשקיה במאיה וההשפעה על היבול וגודל הפרי במטע עם השקיה גרעונית מטע רמת מגשימים - 2009
אדולפו לוין ומיקי נוי


שפה עברית

השוואת ההשפעה של הזנה בחנקן אמוניאקלי, השקייה בפולסים וחיפוי בפלסטיק בזן שלי במעוז חיים. - 2009
אדולפו לוין ועמי קינןשפה עברית

השפעת השימוש במי קולחין על עצי מנגו - 2009
יוני גל, מיקי נוי, עמוס נאור, חורחה טרצ'יצקישפה עברית

פיתוח ממשק הדברה ידידותי כנגד כנימות מגן Coccoidea (כנימת המנגו, כנימה אדומה וכנימה מזרחית) במטעי מנגו - 2008
רקפת שרון, מיקי נוי, קליף להב, שוש פלסשפה עברית

שיפור הגידול והיבול בזן שלי ע"י השקיה בפולסים, חיפוי קרקע ביריעות פלסטיק ושימוש בדשן אמוניאקלי בריכוז גבוה - מטע שלי מעוז חיים - 2008
יצחק אדטושפה עברית

השקיה בטפטוף בתעלות עם או בלי חוצצים של כל מערכת השורשים מטע ניר דוד - 2008
יצחק אדטושפה עברית

חלקת מודל בזן שלי לבחינת השקיה בפולסים וחיפוי ביריעות פלסטיק מטע רמת מגשימים - 2008
יצחק אדטושפה עברית

טיפול בציטוקינין דרך מערכת ההשקיה בזן מאיה במטע רמת מגשימים - 2008
יצחק אדטושפה עברית

טיפול בציטוקינין דרך מערכת ההשקיה בזן קיט במטע רשפים - 2008
יצחק אדטושפה עברית

שיפור ההתמיינות לפריחה בזן מאיה ע"י שילוב של השקיה גרעונית ושל מעכב צימוח, מטע גינוסר - 2008
יצחק אדטושפה עברית

השקיה בפולסים מרובים בזן קיט וההשפעה על היבול, מטע מירב - 2008
יצחק אדטושפה עברית

ריפוי עצים ממחלת עיוות התפרחות ע"י טיפול ב-3 פונגיצידים שונים מעגן וגינוסר - 2008
יצחק אדטושפה עברית

השוואת כנות וגטטיביות מתכנית ההשבחה של מנהל המחקר החקלאי - 2008
יצחק אדטושפה עברית

השבחת זני מנגו חדשים - 2007
אורי לביא, יובל כהן, יצחק אדטו, דוד סעדה, עמי קינן, אלקנה בן-ישר, מיקי נוישפה עברית

הכרת המזיק Coccus mangiferae או Milviscutulus mangiferae (Green) ובדיקה ראשונית של אמצעי הדברה - 2007
רקפת שרון, שוש פלס, מיקי נוי, קליף להבשפה עברית

ניסויים במנגו באזורי דרום רמת הגולן, בקעת כנרות, עמק הירדן ועמק בית שאן - דוח לשנת 2007
י. אדטו, א. לביא, ע. קינן, מ. נוי, א. בן ישר, ר. בן-צבישפה עברית

השבחת זני מנגו חדשים - 2006
אורי לביא, יצחק אדטו, דוד סעדה, עמי קינן, אלקנה בן ישרשפה עברית

מיזם הפחתת נזקי מחלת עיוות תפרחות במנגו - 2006
סטנלי פרימן, יצחק אדט, אלקנה בן-ישר, עמי קינן, אורי לביא, דוד סעדה, איריס ביטוןשפה עברית

ניסויים במנגו באזור דרום רמת הגולן ובקעת כנרות - דו"ח לשנת 2006
יצחק אדטושפה עברית

ניסויים במנגו באזורי עמק הירדן ובית שאן - דו"ח לשנת 2006
יצחק אדטושפה עברית

ניסויים במנגו באזור דרום רמת הגולן ובקעת כנרות - דו"ח לשנת 2006
יצחק אדטושפה עברית

זיהוי וטיפול במחלת עוות התפרחות במנגו - 2005
סטנלי פרימן, איידה צויבל, יהודה ניצני, מרסל מימון, יצחק אדטו, אלקנה בן-ישר, עמי קינן, אורי לביא, צבי נוימן, טלי פז, דוד סעדה, איריס ביטון, אלי תומרשפה עברית

השפעת השימוש במי קולחין על עצי מנגו - 2005
יוני גל, מיקי נוי, חורחה טרצ'יצקי, עמוס נאורשפה עברית

גידול מטע קטן קומה בעל מערכת שורשים מוגבלת כבסיס לקבלת יבולים גבוהים של פרי איכותי - 2005
יצחק אדטו, אלקנה בן ישר, עמי קינןשפה עברית

ניסויים במנגו באזורי עמק הירדן ובית שאן - דו"ח לשנת 2005
יצחק אדטושפה עברית

ניסויים במנגו באזורי דרום רמת הגולן ובקעת כנרות - דו"ח לשנת 2005
יצחק אדטושפה עברית

השפעת השימוש במי קולחין על עצי מנגו - 2004
יוני גל, מיקי נוי, חורחה טרצ'יצקי, עמוס נאורשפה עברית

זיהוי וטיפול במחלת עוות התפרחות במנגו - 2004
סטנלי פרימן, איידה צויבל, יהודה ניצני, מרסל מימון, אורי לביא, טלי פז, דוד סעדה, אלי תומר, יצחק אדטו, אלקנה בן-ישר, עמי קינןשפה עברית

ניסויים במנגו בנושאי השקיה וממשק באזור דרום רמת הגולן ובקעת כנרות - דוח לשנת 2004
דר' יצחק אדטושפה עברית

ניסויים במנגו בנושאי השקיה וממשק באזורי עמק הירדן ובית שאן - דוח לשנת 2004
דר' יצחק אדטושפה עברית

השפעת השימוש במי קולחין על עצי מנגו - 2003
יוני גל, מיקי נוי, עמוס נאור, חורחה טרצ'יצקישפה עברית

ניסויים במנגו באזורי עמק הירדן ובית שאן - דו"ח לשנת 2003
דר' יצחק אדטושפה עברית

ניסויים במנגו באזור דרום רמת הגולן - דו"ח לשנת 2003
דר' יצחק אדטושפה עברית

השפעת השימוש במי קולחין על עצי מנגו - 2002
יוני גל, מיקי נוי, עמוס נאור, חורחה טרצ'יצקישפה עברית

ניסויים במנגו באזור עמק הירדן ובית שאן - דו"ח לשנת 2002
דר' יצחק אדטושפה עברית

ניסויים במנגו באזור דרום רמת הגולן- דו"ח לשנת 2002
דר' יצחק אדטושפה עברית

השפעת השימוש במי קולחין על עצי מנגו - 2001
יוני גל, מיקי נוי, עמוס נאור, חורחה טרצ'יצקישפה עברית

ניסויים במנגו באזור עמק הירדן ובית שאן - דו"ח לשנת 2001
יצחק אדטושפה עברית

ניסויים במנגו באזור דרום רמת הגולן - דו"ח לשנת 2001
יצחק אדטושפה עברית

השפעת השימוש במי קולחין על עצי מנגו - סיכום 2000
יוני גל, מיקי נוי, עמוס נאור, חורחה טרצ'יצקישפה עברית

ניסויים במנגו באזור עמק הירדן ועמק בית שאן - תוכנית עבודה 2000
יצחק אדטושפה עברית

ניסויים במנגו באזור עמק הירדן ועמק בית שאן - דו"ח לשנת 2000
יצחק אדטושפה עברית

ניסויים במנגו בדרום רמת הגולן - דו"ח לשנת 2000
יצחק אדטושפה עברית

ניסויים במנגו באזור דרום רמת הגולן - תוכנית עבודה 2000
יצחק אדטושפה עברית

ניסויים במנגו באזור עמק הירדן ועמק בית שאן 1999
יצחק אדטושפה עברית

ניסויים במנגו באזור דרום רמת הגולן 1999
יצחק אדטושפה עברית

השפעת השימוש במי קולחין על עצי מנגו - 1999
יוני גל, עמוס נאור, חורחה טרצ'יצקישפה עברית

השפעת רמות השקייה שונות על ביצועי מנגו מהזן קיט - סיכום השנים 1999-1997
יוני גל, מיקי נוי, משה זמירי, אלקנה בן ישר, נועם בלסקי


למעלה

ליצ'י


שפה עברית

דו"ח לניסוי למניעת נשירה של חנטים בעזרת טריפטופן בליצ'י מהזן מאוריציוס - 2010
דורון שנידר, רועי חסון, רפי שטרן, משה גרשמן, מיקי נוי, אמנון הדרשפה עברית

דו"ח לניסוי דחיית מועד הקטיף בליצ'י מהזן מאוריציוס - 2010
דורון שנידר, יואב כהן, אהרון משה, רפי שטרן, רוברטו גלוסמן, מיקי נוי, מירי רפאלי, רות בן-אריהשפה עברית

דו"ח ניסויים בליצ'י - 2009
דורון שנידר, רפי שטרן, אהרון משה, גרשון מיינרט, משה גרשמן, מיקי נוי, רות בן-אריהשפה עברית

אחסון ליצ'י - דו"ח לשנת 2006
דני גמרסני, אסיה גיזיס, אלה צבילינג, אוהד נריה, עדי שרעבי-נוב, רות בן-אריהשפה עברית

אחסון ליצ'י - דו"ח לשנת 2005
דני גמרסני, אסיה גיזיס, אלה צבילינג, אוהד נריה, עדי שרעבי-נוב, רות בן-אריהשפה עברית

טיפול ידידותי בפרי ליצ'י טרי - דו"ח לשנת 2004
דני גמרסני, אסיה גיזיס, אלה צבילינג, אוהד נריה, כנרת מלכה, עדי שרעבי-נוב, רות בן-אריהשפה עברית

הארכת עונת שווק הליצ'י על-ידי דחיית הקטיף והארכת אחסונו - דו"ח לשנת 2002
אוהד נריה, אסיה גיזיס, אלה צבילינג, אלכס סמננקו, דני גמרסני, עדי שרעבי-נוב, רות בן-אריה, רפי שטרן, יצחק רגבשפה עברית

העלאת היבול, גודל הפרי והקדמת ההבשלה בליצ'י ע"י הקדמת הפריחה, שיפור החנטה והקטנת נשירת החנטים - דו"ח סופי 2002
יצחק אדטו, רפאל שטרןשפה עברית

העלאת היבול, גודל הפרי והקדמת ההבשלה בליצ'י ע"י הקדמת הפריחה, שיפור החנטה והקטנת נשירת החנטים - דו"ח סופי 2002
יצחק אדטו, רפאל שטרןשפה עברית

גידול הליצ'י בעמק הירדן ועמק בית-שאן - דוח לשנת 2002
דר' יצחק אדטושפה עברית

גידול הליצ'י באזורי הגליל העליון ודרום רמת הגולן - דוח לשנת 2001
יצחק אדטושפה עברית

גידול הליצ'י בעמק הירדן ובית שאן - דוח לשנת 2001
יצחק אדטושפה עברית

גידול הליצ'י באזורי דרום רמת הגולן והגליל העליון - תוכנית עבודה 2000
יצחק אדטושפה עברית

גידול הליצ'י באזורי הגליל העליון ודרום רמת הגולן - דו"ח לשנת 2000
יצחק אדטו, רפי שטרןשפה עברית

גידול הליצ'י באזורי עמק הירדן ובית שאן - דו"ח לשנת 2000
יצחק אדטו, רפי שטרןשפה עברית

השפעת מווסתי צמיחה על כושר השתמרות ליצ'י באחסון - דו"ח מחקר עונת 2000
אוהד נריה, אסיה גיזיס, אלה צבילינג, גילי ברק, עדי שרעבי-נוב ורות בן-אריה, רפי שטרןשפה עברית

גידול הליצ'י בעמקים הפנימיים בצפון הארץ 1999
יצחק אדטו, רפי שטרן


למעלה

שסק


שפה עברית

הקטנת הוצאות הייצור בשסק ע"י פיתוח חלופות לדילול הידני דו"ח מסכם 2011-2013
רפי שטרןשפה עברית

ד"וח ניסויים במטע ללימוד ההאבקה וההפריה בזני השסק עכו 1 ויהודה 2009-2013
רעות ניסקה-שיצר, שרון שפיר, מרטין גולדווי, גרשון מיינרט, רון בונשטיין, דורון שניידרשפה עברית

סיכום ניסויים לפיתוח חלופות לדילול הידני בשסק מהזן עכו1 2012-2013
דורון שניידר, רפי שטרן, בני אשכנזי, יחיעם גץ, שמעון אנטמן, יהודה קרניאל, אבידר צעירי, עופר ווינדר, רון בונשטייןשפה עברית

הקטנת הוצאות הייצור באפרסק, שזיף, משמש, דובדבן ושסק ע"י פיתוח חלופות לדילול הידני - 2012
רפי שטרןשפה עברית

דו"ח ניסויים במטע ללימוד ההאבקה וההפריה בזני השסק 'עכו 1' ו'יהודה' 2010-2011
רעות ניסקה-שיצר, שרון שפיר, גרשון מיינרט, רון בונשטיין, מרטין גולדווי, דורון שניידרשפה עברית

דו"ח ניסויי מעבדה לאפיון הגורמים לשבירת מנגנון אי-ההתאם-העצמי בשסק 2010-2011
רעות ניסקה-שיצר, שרון שפיר, גרשון מיינרט, רון בונשטיין, מרטין גולדווי, דורון שניידרשפה עברית

ניסויים במטע ללימוד ההאבקה וההפריה בזני השסק 'עכו 1' ו'יהודה' 2009-2012
רעות ניסקה-שיצר, שרון שפיר, גרשון מיינרט, רון בונשטיין, מרטין גולדווי, דורון שניידרשפה עברית

דו"ח ניסויי מעבדה לאפיון הגורמים לשבירת מנגנון אי-ההתאם-העצמי בשסק – 2010-2012
רעות ניסקה-שיצר, שרון שפיר, גרשון מיינרט, מרטין גולדווי, צליל בראס, דורון שניידרשפה עברית

סיכום ניסויים לפיתוח החלפות לדילול הידני בשסק מהזן "עכו 1" – 2010-2012
דורון שניידר, רפי שטרן, יחיעם גץ, שמעון אנטמן, יהודה קרניאל, אבידר צעירי, עופר ווינדר, רון בונשטייןשפה עברית

הקטנת הוצאות הייצור באפרסק, שזיף, משמש, דובדבן ושסק ע"י פיתוח חלופות לדילול הידני - דו"ח שנה ראשונה (2011)
רפי שטרןשפה עברית

סיכום ניסויים לפיתוח חלופות לדילול הידני בשסק מהזן "עכו 1" - 2010
דורון שניידר, רפי שטרן, יחיעם גץ, שמעון אנטמן, רון בונשטייןשפה עברית

סיכום מודלים להפחתת "שטפי דם" בזן השסק "עכו 1" - 2011 והמלצה לטיפול - סיכום מחקר 2009-2011
דורון שניידר, יחיעם גץ, שמעון אנטמן, דני גרף, יהודה קרניאל, שמעון הירש, עופר וילדר, טל שנישפה עברית

סיכום ניסויים הפחתת "שטפי דם" בזן השסק "עכו 1" - 2009-2010
דורון שניידר, שמואל לוי, יחיעם גץ, מיקי נוי, שמעון אנטמן, דני גרף, טל שנישפה עברית

סיכום ניסוי הפחתת "שטפי דם" בזן השסק "עכו 1" - 2009
דורון שניידר, שמואל לוי, מיקי נוי, שמעון אנטמן, דני גרף, טל שנישפה עברית

דו"ח ניסוים להקדמת החנטה וההבשלה בשסק - 2008-2009
דורון שניידר, אהרון משה, גרשון מיינרט, מאיר הכהן, שמעון אנטמן, מיקי נוישפה עברית

סיכום ניסוי הפחתת "שטפי דם" בזן השסק "עכו 1" - 2008
דורון שניידר, שמואל לוי, מיקי נוי, שמעון אנטמן, יהודה קרניאל, אורי אגמון, טל שנישפה עברית

הקדמת הקטיף בשסק בגליל העליון למטרות שיווק ליצוא מוקדם - 2004
יצחק אדטו, אלקנה בן- ישרשפה עברית

אחסון שסק - דו"ח לשנת 2002
אוהד נריה, אסיה גיזיס, אלה צבילינג, אלכס סמננקו, עדי שרעבי-נוב, רות בן-אריהשפה עברית

הקדמת ההבשלה והגדלת פרי השסק למטרות יצוא לאירופה - 2002
דר' יצחק אדטו, אלקנה בן-ישרשפה עברית

הקדמת ההבשלה והגדלת הפרי בשסק למטרות ייצוא לאירופה - 2002
דר' יצחק אדטו, אלקנה בן-ישרשפה עברית

גידול שסק מבכיר לייצוא - 2002
דר' יצחק אדטו, דר' מרים זילברשטיין, עמי עין גדי, משה זמירי, אלקנה בן-ישרשפה עברית

הקדמת ההבשלה והגדלת פרי השסק למטרות ייצוא לאירופה - דוח לשנת 2000/2001
יצחק אדטושפה עברית

הקדמת ההבשלה והגדלת פרי השסק למטרות ייצוא לאירופה - דוח לשנת 1999/2000
יצחק אדטו


למעלה

פסיפלורה


שפה עברית

פסיפלורה ביונתן - סיכום עונת אביב 2009
גד איש עםשפה עברית

סיכום ניסוי בהאבקת פסיפלורה, יונתן אביב 2008
גד איש עם, יצחק רגב, אפרים גופנברגשפה עברית

אחסון שעונית למטרות ייצוא - דו"ח לשנת 2002
אוהד נריה, אסיה גיזיס, אלה צבילינג, אלכס סמננקו, עדי שרעבי-נוב, רות בן-אריה


למעלה

זית


שפה עברית

פיתוח ממשק משולב של השקיה וריסון צימוח ע"י מעכבי צמיחה בשלב צבירת השמן – דו"ח 2010-2012
דורון שניידר, עמוס נאור, אמיר קינן, איילת שר שלום, אהרון משה, רועי חסון, אוהד מסד, ראובן בירגר, יצחק ציפורי, אלון בן גל, ארנון דג, זהר כרם, יוני גל, מוטי פרסשפה עברית

פיתוח ממשק משולב של השקיה בהתחלת העונה וטיפול במעכב צימוח לבקרת צימוח בזן קורונייקי' - דו"ח 2009-2012
דורון שניידר, עמוס נאור, אמיר קינן, אהרון משה, רועי חסון, איילת שר שלום, אוהד מסד, ראובן בירגר, יצחק ציפורי, אלון בן גל, ארנון דג, זהר כרם, יוני גל , מוטי פרסשפה עברית

ניסוי השקיה בתחילת העונה ועיכוב צימוח בזן 'קורונייקי דו"ח 2009-2011
דורון שניידר, עמוס נאור, אמיר קיינן, אהרון משה, רועי חסון, אוהד מסד, ראובן בירגר, יצחק ציפורי, אלון בן גל, ארנון דג, זהר כרם, יוני גל, מוטי פרסשפה עברית

וויסות גודל עצי זית מהזן 'קורונייקי' במטע זית צפוף לבוצרת - סיכום 2007-2011
דורון שניידר, משה זמירי ז"ל, אהרון משה, אוהד מסד, רועי חסון, יוסי פרידמן, רונן זקש וראובן בירגרשפה עברית

פיתוח ממשק משולב של השקיה וריסון צימוח ע"י מעכבי צמיחה בשלב צבירת השמן - ד"וח 2010-2011
דורון שניידר, עמוס נאור, אמיר קינן, אהרון משה, רועי חסון, אוהד מסד, ראובן בירגר, יצחק ציפורי, אלון בן-גל, ארנון דג, זהר כרם, יוני גל, מוטי פרסשפה עברית

אופטימיזציה של רמת היבול ואיכות זיתי שמן במטע צפוף - פיתוח מימשק משולב של השקיה וריסון צימוח ע"י מעכבי צמיחה בתקופות פנולוגיות שונות - 2010
עמוס נאור, ארנון דג, אלון בן גל, זהר כרם, ראובן בירגר, יוני גל, מוטי פרסשפה עברית

ניסוי השקיה בתחילת העונה ועיכוב צימוח בזן "קורינייקי" דו"ח 2009-2010
דורון שניידר, עמוס נאור, אבנר גולן, אהרון משה, אוהד מסד, ראובן בירגר, יצחק ציפורי, אלון בן-גל, ארנון דג, זהר כרם, יוני גל, מוטי פרסשפה עברית

וויסות גודל עצי זית מהזנים "פישולין" ו"קורינייקי" במטע זית צפוף לבוצרת - סיכום 2007-2010
דורון שניידר, משה זמירי ז"ל, אהרון משה, אוהד מסד, יוסי פרידמן, רונן זקש, ראובן בירגרשפה עברית

וויסות גודל עצי זית מהזנים "פישולין" ו"קורינייקי" במטע זית צפוף לבוצרת - דוח מסכם 2007-2009
דורון שניידר, משה זמירי ז"ל, אהרון משה, יוסי פרידמן, רונן זקש וראובן בירגרשפה עברית

וויסות גודל עצי זית מהזן "ארבקינה" במטע זית צפוף לבוצרת 2007-2009
דורון שניידר, יצחק אדטו, רונית מאור, משה זמירי ז"ל, אהרון משה, ראובן בירגרשפה עברית

אופטימיזציה של רמת היבול ואיכות זיתי שמן במטע צפוף - פיתוח מימשק משולב של השקיה וריסון צימוח ע"י מעכבי צמיחה בתקופות פנולוגיות שונות - 2008
עמוס נאור, דורון שנידר, ארנון דג, אלון בן גל, זהר כרם, ראובן בירגר, יוני גל, מוטי פרסשפה עברית

מחקרים לשיפור ההדברה של הפרלטוריה של הזית - 2008
חיים ראובני, עמירם לוי-שקד, זאב פרקששפה עברית

הקטנת הסירוגיות וויסות גודל עצי זית מהזן "ארבקינה" במטע זית צפוף לבוצרת - סיכום 2007-2008
דורון שניידר, יצחק אדטו, רונית מאור, משה זמירי ז"ל, אהרון משה, ראובן בירגרשפה עברית

וויסות גודל עצי זית מהזנים "פישולין" ו"קורינייקי" במטע זית צפוף לבוצרת - דוח מסכם 2007-2008
דורון שניידר, משה זמירי ז"ל, אהרון משה, יוסי פרידמן, יוני גל, עמוס נאור וראובן בירגרשפה עברית

מחקרים לשיפור ההדברה של הפרלטוריה של הזית - 2007
חיים ראובני, זאב פרקש, עמירם לוי-שקד, Young Chul Jin, Jeong Yong Kiשפה עברית

וויסות גודל עצי זית מהזנים "פישולין" ו"קורינייקי" במטע זית צפוף - דוח מסכם 2007
דורון שניידר, משה זמירי, יוסי פרידמן, יוני גל, עמוס נאור וראובן בירגרשפה עברית

מיתון הסירוגיות ביבולים בזית ע"י גיזום וחומרי צמיחה - 2007
יצחק אדטו, ראובן בירגר, אלקנה בן ישר, דורון שניידרשפה עברית

הקטנת הסירוגיות ווויסות גודל עצי זית מהזן "ארבקינה" במטע זית צפוף - סיכום שנתי 2007
דורון שניידר, יצחק אדטו , רונית מאור, משה זמירי, ראובן בירגרשפה עברית

מיתון הסירוגיות ביבולים בזית ע"י גיזום וחומרי צמיחה - 2006
יצחק אדטו, ראובן בירגר, אלקנה בן ישרשפה עברית

מיתון הסירוגיות ביבולים בזית ע"י גיזום וחומרי צמיחה - 2005
יצחק אדטו, ראובן בירגר, אלקנה בן ישר


למעלה

אנונה


שפה עברית

ניסויים באחסון אנונה - דוח עונת 2006
דני גמרסני, אסיה גיזיס, אלה צבילינג, אוהד נריה, עדי שרעבי-נוב, רות בן-אריה


למעלה

צבר


שפה עברית

אחסון פרי הצבר - הדברת רקבונות בעזרת פלינט - דוח לשנת 2006
דני גמרסני, אסיה גיזיס, אלה צבילינג, אוהד נריה, עדי שרעבי-נוב, רות בן-אריה