ירקות וגד"ש - 2003   1999   2000   2001   2002   2004   2005
שפה עברית

מבחן זני אבטיחים חסרי זרעים (SEED LESS) - חוות גד"ש 2003
ש. גרף, ר. פויר, ע. רוזנברג, ר. הרמןשפה עברית

מבחן זני מילון מטיפוס אננס. מבוא חמה 2003
ש. גרף, א. לוצ'ינסקישפה עברית

מבחן זני מילון טיפוס גליה - מבוא חמה 2003
ש. גרף, א. לוצ'ינסקישפה עברית

מבחן זני עגבניות מאכל בבית רשת 50 מש. אבני איתן 2003
ש. גרף, מ. כצנלסון, מ. לוישפה עברית

מבחן זני פלפל בבית רשת אבני איתן 2003
מ. כצנלסון, מ. לוי, ש. גרף, י. פוסלסקישפה עברית

מבחן זני פלפל בבית רשת - חוות גד"ש 2003
ש.גרף, י. פוסלסקי, ר. פויר, ר. הרמן, ע. רוזנברגשפה עברית

מבחן זני שום. חוות גד"ש 2002-2003
ש. גרף, ר. פויר, ר. הרמן, ע. רוזנברגשפה עברית

מבחן זני שעועית. אבני איתן סתיו 2003
ש. גרף, מ. לוי, מ. כצנלסוןשפה עברית

מבחן זני תירס מתוק לבדיקת עמידותם לתופעת ההתיבשות. מנרה 2003
ש. גרף, נ. רגולסקי, ע. ברנעשפה עברית

מבחן זני תפוחי - אדמה, מוקד מחקרים בחולה - 2003
ש. גרף, נ. רגולסקישפה עברית

מבחן זני שעועית - חוות גד"ש אביב 2003
ש. גרף, ר. פוייר, ר. הרמן, ע. רוזנברגשפה עברית

מבחן זני בצל אפיל - מבוא חמה 2003
ש. גרף, א. לוצ'ינסקישפה עברית

משק מודל - הדברת עלקת בעגבניות לתעשיה. מבוא חמה 2003
א. לוצ'ינסקי , ש. גרףשפה עברית

ניסוי בדישון עלוותי בשום. גינוסר 3 - 2002
ש. גרף, י. גלעדי, מיכל כנותשפה עברית

ניסויים בהדברת מקרופומינה באבטיחים. אבני איתן, חוות גד"ש - 2003
ש. גרף, ר. כהן, כרמלה חורב, מ. לוי, מ. כצנלסון, ר. פויר, ר.הרמן, ע. רוזנברגשפה עברית

ניסוי בהדברת תריפסים בבצל זן 686 - מבוא חמה 2003
ש.גרף, א. לוצ'ינסקי, מ. כצנלסון, רינה רוסושפה עברית

ניסוי במניעה והדברה מחלות בבצל לזרעים - מחניים 2003
ש. גרףשפה עברית

ניסוי השקיה במילונים זן "אופיר" אבני איתן 2003
ש. גרף, מ. לוי, מ. כצנלסוןשפה עברית

תצפית בהפחתת טמפרטורות הקרקע לאחר קטילת הנוף בתפוחי - אדמה. מוקד מחקרים 2003
ש. גרף , נ.רגולסקי, ד. כהןשפה עברית

השוואה בגידול בטטות בין ערוגות, גדודיות בהמטרה או בטפטוף מוקד מחקרים בחולה - 2003
ש. גרף , נ.רגולסקישפה עברית

הדברת עשבים בבטטות, מוקד מחקרים בחולה - 2003
ש. גרף , נ.רגולסקישפה עברית

איקלום תבלינים ברמת הגולן - סיכום עונת המחקר 2003
דוד כהן, אורי לוצ'ינסקי, נחמיה אהרוני, שאול גרףשפה עברית

ניסוי במניעה והדברה מחלות בבצל לזרעים - מחניים 2003
ש. גרף