ירקות וגד"ש - 2004   1999   2000   2001   2002   2003   2005




שפה עברית

אינטרודוקציה של תבלינים כגידולי קיץ בגקולן ובהרי הצפון - 2004
דוד כהן, שאול גרף, אליאנה רבינוביץ, הלל מנור



שפה עברית

פיתוח ממשק להדברה משולבת של תריפס בעירית - 2004
ליאורה שאלתיאל הרפז, דוד בן- יקיר, רוחי רבינוביץ, דוד כהן, שאול גרף, שמעון שטינברג, דרור הדר, חיים ראובני



שפה עברית

מבחן זני תפוחי-אדמה. מוקד מחקרים בחולה 2004
ש. גרף, נ.רגולסקי



שפה עברית

השפעת טיפול "פריימינג" בזרעים על יבול הבצל. מבוא חמה 2004
ש. גרף, א. לוצ'ינסקי



שפה עברית

מבחן זני בצל טיפוס יום בינוני, מבוא חמה 2004
ש. גרף, א. לוצ'ינסקי



שפה עברית

מבחן זני חסה טיפוס אייסברג, אבני איתן 2004
ש. גרף, מ. לוי, מ. כצנלסון



שפה עברית

מבחן זני חסה טיפוס רומי, אבני איתן 2004
ש. גרף, מ. לוי, מ. כצנלסון



שפה עברית

מבחן זני כרוב אדום, אבני איתן 2004
ש. גרף, מ. לוי, מ. כצנלסון



שפה עברית

מבחן זני כרוב לבן. אבני איתן 2004
ש. גרף, מ. לוי, מ. כצנלסון



שפה עברית

מבחן זני מילון טיפוס אננס, אבני איתן 2004
ש. גרף, מ. לוי, מ. כצנלסון



שפה עברית

מבחן זני פלפל בבית רשת - אבני איתן 2004
ש. גרף, י. פוסלסקי, מ. לוי, מ. כצנלסון



שפה עברית

מבחן זני פלפל בבית רשת - חוות גד"ש 2004
ש. גרף, י. פוסלסקי, ר. פוייר, ר. הרמן, ע. רוזנברג



שפה עברית

מבחן זני שעועית אביבית, חוות גד"ש 2004
ש. גרף, ר. פוייר, ר.הרמן, ע. רוזנברג



שפה עברית

מבחן זני תירס מתוק לבדיקת עמידות להתיבשות. מנרה 2004
ש. גרף, נ. רגולסקי



שפה עברית

מבחן מועדי זריעה של בצל מהזנים 686 / 5265 , מבוא חמה 2004
ש, גרף, א.לוצ'ינסקי



שפה עברית

ניסוי בגידול ארטישוק ברמת-הגולן - אבני איתן 2004
ש.גרף, מ. לוי, מ. כצנלסון



שפה עברית

ניסוי בהדברת עלקת בעגבניות לתעשיה - מבוא חמה 2004
ש. גרף, א. לוצ'ינסקי



שפה עברית

ניסוי בהדברת עשבים בבטטות. יפתח 2004
ש. גרף, א. בן חיים



שפה עברית

ניסוי בהדברת עשבים בבצל זן 686, מבוא חמה 2004
ש. גרף, א. לוצ'ינסקי



שפה עברית

ניסוי בהפחתת הטמפרטורות בגדודיות תפוחי האדמה. מוקד המחקרים 2004
ש. גרף , נ. רגולסקי



שפה עברית

ניסוי במניעת התמוטטות של אבטיחים - אבני איתן 2004
ש. גרף , ר. כהן, י.כחלון, מ. לוי, מ. כצנלסון