ירקות וגד"ש - 2005   1999   2000   2001   2002   2003   2004
שפה עברית

אחסון בצל - דו"ח לשנת 2005
אלה צבילינג, אוהד נריה, אסיה גיזיס, דני גמרסני, עדי שרעבי-נוב, רות בן-אריה, שאול גרף, אורי לוצ'ינסקישפה עברית

ניסוי בגידול ארטישוק זריע ברמת הגולן - אבני איתן 2005
ש.גרף, מ. לוי, מ. כצנלסוןשפה עברית

מבחני זנים בעגבניות לתעשיה - חוות גד"ש 2005
ה.מנור, ר. קריגר, ש. גרף, ר. פוייר, ר. הרמן, ע. רוזנברגשפה עברית

מבחן זני תפוחי אדמה - מוקד מחקרים בחולה 2005
ש. גרף, נ. רגולסקישפה עברית

מבחן זני תירס מתוק - חולתה 2005
ש. גרף, מ. גרוסמןשפה עברית

מבחן זני שעועית - חוות גד"ש אביב 2005
ש. גרף, ר. פוייר, ר. הרמן, ע. רוזנברגשפה עברית

מבחן זני שעועית חדשים - חוות גד"ש 2005
ש. גרף, ר. פויר, ר. הרמן, ע. רוזנברגשפה עברית

מבחן זני מילון מטיפוס אננס - אבני איתן 2005
ש. גרף, מ.לוי, מ. כצנלסוןשפה עברית

מבחן זני כרוב לבן, אבני איתן 2005
ש. גרף, מ. לוי, מ. כצנלסוןשפה עברית

מבחן זני כרוב אדום - אבני איתן 2005
ש. גרף, מ. לוי, מ. כצנלסוןשפה עברית

מבחן זני אפונה לתעשיה, חוות גד"ש 2005
ר.קריגר, ש. גרף, ר. פוייר, ר.הרמן, ע.רוזנברגשפה עברית

השפעה של ריסוס בג'יברלין לפני האסיף על חיי המדף של כוסברה - מבוא חמה - 2005
ש. גרף, א. לוצ'ינסקי, נ. אהרוני, ד. קניגסבוךשפה עברית

הדברת נמטודות עפצים על - ידי לפתית תרבותית לקראת גידול תפוחי - אדמה. מוקד מחקרים בחולה 2005
ש. גרף, נ. רגולסקישפה עברית

טיפול אחר קטיף של עכובית הגלגל - 2005
דוד כהן, שאול גרף, פרופ' רות בן אריה, אלי גלילישפה עברית

בדיקת יעילות התכשיר חנטאון בעגבניות לתעשיה - גונן 2005
ר. פויר, ר. הרמן, ע. רוזנברג, ע. ספירשפה עברית

בדיקת התכשיר הרווסט - וואנט לריכוז הבשלת עגבניות לתעשיה - גונן 2005
ר. פוייר, ר. הרמן, ע. רוזנברג, ע. ספירשפה עברית

ניסוי טיפול בזרעים למניעת התיבשות תירס מתוק זנים ג'ובילי וקונקווסט - חולתה 2005
ש. גרףשפה עברית

מבחן מועדי זריעה של בצל מזן 686 - מבוא חמה 5 - 2004
ש. גרף, א. לוצ'ינסקישפה עברית

מבחן זני מילון מטיפוס אננס - אבני איתן 2005
ש. גרף, מ. לוי, מ. כצנלסוןשפה עברית

ניסוי בהדברת עלקת בעגבניות לתעשיה - מבוא חמה 2005
ש. גרף, א. לוצ'ינסקישפה עברית

מבחן זני תפוחי אדמה - מוקד מחקרים בחולה 2005
ש. גרף, נ. רגולסקישפה עברית

תצפית בהדברת עלקת בעגבניות לתעשיה - מבוא חמה 2005
ש. גרף, א. לוצ'ינסקי, י. כחלוןשפה עברית

תצפית חלקת הדברה בתכשירים "רכים" בעגבניות לתעשיה - חוות גד"ש 2005
ש.גרף, ר. פויר, תמירה לנג, ר. הרמן, ע.רוזנברג