ירקות וגד"ש - 2006   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005
שפה עברית

אחסון בצל - דו"ח לשנת 2006
אוהד נריה, אסיה גיזיס, דני גמרסני, אלה צבילינג, עדי שרעבי-נוב, רות בן-אריה, שאול גרף, אורי לוצ'ינסקישפה עברית

שמירת איכות עכובית הגלגל לאחר האסיף - דוח לעונת 2006
אסיה גיזיס, אוהד נריה, אלה צבילינג, דני גמרסני, עדי שרעבי-נוב, רות בן-אריהשפה עברית

פיתוח ממשק להדברה משולבת של תריפס בעירית - 2006
ליאורה שאלתיאל הרפז, דוד בן- יקיר, רוחי רבינוביץ, דוד כהן, שמעון שטינברגשפה עברית

טיפול אחר קטיף של עכובית הגלגל - 2006
דר' דוד כהן, שאול גרף, פרופ' רות בן אריה, אלי גלילישפה עברית

אחסון בצל - דו"ח לשנת 2005
אוהד נריה, אסיה גיזיס, דני גמרסני, אלה צבילינג, עדי שרעבי-נוב, רות בן-אריהשפה עברית

תצפית חלקת הדברה בתכשירים "רכים" בעגבניות לתעשייה חוות גד"ש 2006
ר.פויר, תמירה לנג, ר. הרמן, ע. רוזנברג, ש. גרףשפה עברית

תצפית השוואה בין שום ללא וירוס לבין שום מקומי זן "שני" - 2006
א. לוצ'ינסקי, מ. כצנלסון, ש. גרףשפה עברית

פיתוח מערכת IPM להגנת אבטיחים בשטח הפתוח מפני וירוסים. אבני - איתן 2006
מ. לוי, מ. כצנלסון, ש. גרף, ש. עומר, ח. אנטיגונוס, א. קורןשפה עברית

ניסויים למניעת ההתיבשות בתירס מתוק 2006
ש. גרףשפה עברית

ניסויים בהארכת חיי המדף של כוסברה בקיץ - מבוא חמה 2006
ש. גרף, א. לוצ'ינסקי, ד. קניגסבוך, נ. אהרוני, ד. סילברמןשפה עברית

מבחני זנים בעגבניות לתעשיה. חוות גד"ש 2006
ר. פוייר, ר. הרמן, ע. רוזנברג, ש. גרף, ה. מנור, ר. קריגרשפה עברית

מבחן מועדי בצל זן אורלנדו (686). מבוא חמה 2006
א. לוצ'ינסקי, ש. גרףשפה עברית

מבחן זני תפוחי אדמה. מוקד מחקרים בחולה 2006.
ש.גרף, ט. נתנזוןשפה עברית

מבחן זני מילון מטיפוס אננס, אבני איתן 2006
ש.גרף, מ. לוי, מ. כצנלסוןשפה עברית

מבחן זני שעועית אביבית, חוות גד"ש 2006
ש. גרף - שה"מ, ר. פוייר, ר. הרמן, ע. רוזנברגשפה עברית

מבחן זני אפונה - מוקד מחקרים עמק החולה 2006
ש. גרף, ר. קריגר, ט.נתנזוןשפה עברית

מבחן זני אפונה לתעשיה מוקד מחקרים בחולה 2006
ש. גרף, ר. קריגר, ט.נתנזון