ירקות וגד"ש - 2007   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006
שפה עברית

מעורבות Harpophora maydis בגרימת מחלת הנבילה בתירס מתוק: אפיון מהלך המחלה ופיתוח דרכים להדברתה
אופיר דגנישפה עברית

גידול ירקות עלים ללא חרקים ברמת הגולן- בדיקת התכנות אבני- איתן 2007
ליאורה שאלתיאל-הרפז, שאול גרף, מנשה לוי, שושי פלס, רוחי רבינוביץ'שפה עברית

השפעת מועדי אסיף הבצלים וגודל הבצל על הפריחה בעונה העוקבת - 2007
תמר להב, מנשה כהןשפה עברית

הדברה כימית של עלקת בעגבניות באמצעות הזרקת קוטל עשבים למערכת ההשקיה בטפטוף - 2007
ד"ר ישעיהו קליפלד וצוות המחלקה החקלאית "נטפים"שפה עברית

בחינת יעילות ובטיחות התכשיר קונדור להדברת עלקת מצרית בעגבניות - 2007
שאול גרף, אורי לוצינסקי, יורם כחלוןשפה עברית

אחסון בצל - דו"ח לשנת 2007
אוהד נריה, אסיה גיזיס, אלה צבילינג, דני גמרסני, מיכל מעוז-כ"ץ, רות בן-אריהשפה עברית

איתור צמחים היכולים לשמש כצמחי מלכודת למזיקים בגידולים אורגניים, כנימת עלה הדלועים (Aphis gossypii Golver) כמודל - 2007
רקפת שרון, ליאורה שאלתיאל הרפז, רוחי רבינוביץ