ירקות וגד"ש - 2008   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007
שפה עברית

מחלת הנבילה המאוחרת בתירס, רקע וממצאים חדשים 2008
דר' אופיר דגנישפה עברית

השקיית אקלפי בקונוע בקרקעות הכבול בעמק החולה 2008
און רבינוביץ', עזרא יסעור, טיטו נתנזוןשפה עברית

הפחתת נזקי נברנים בעמק החולה 2008
עמית דולב, טיטו נתנזון, ניר פלוך, שאול גרף, און רבינוביץ', ליאורה שאלתיאל, חקלאי גד"ש יפתח - חולתה (אמנון, יעקב, רודי, עופר)שפה עברית

בחינת יישום זבל רפתות לא מטופל בגידולי שדה - חווה אזורית לנסיונות גליל מערבי (עכו) 2008
דוד שמש, רפאל קריגר, ענת לוינגרט-אייצ'יצ'יי, נוי בועז, דוד נווה, גבי גרהשפה עברית

הדברת הצבתן העקוד בשדות אגוזי אדמה בעמק החולה ובגליל המערבי - סיכום מחקר 2006-2008
ליאורה שאלתיאל, און רבינוביץ, דודי שמש, בועז נוי, דוד בן יקיר, אריאל קופרברג, אפרת שר, שחר דה יונגשפה עברית

איסוף ממוחשב של נתוני פקחים - 2008
אמוץ חצרוני,יפית כהן, משה מרון, ואלרי אורלוב, יעל נבו, תמר אלון, רבקה רביב, אריאלה ניב, יוריק מגריסו, שאול גרף, ליאורה שאלתיאלשפה עברית

לימוד ההתנהגות המינית של "הזחל הורד", על מנת לפתח גישות חדשות להדברתו- מחקר הקדמי - 2008
ליאורה שאלתיאל, שי מורין, און רבינוביץ, תמירה לאנגשפה עברית

גידול ירקות עלים ללא חרקים במשטר מופחת רעלים ברמת הגולן - 2008
שאול גרף, ליאורה שאלתיאל-הרפז, מנשה לוי, שושי פלס, מישקה כצנלסון ורוחי רבינוביץשפה עברית

שיפור התפוקות בגידולי מספוא וגרגרים (תירס), חוות עכו 2008
שמש דוד, נוי בועז, גרה גבי, ישישפה עברית

מבחן זני תירס למספוא ולגרגרים - עכו 2008
גבי גרה, דוד שמש, בועז נוי, אפרים צוקרמן