ירקות וגד"ש - 2009   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008
שפה עברית

שיפור התפוקות בגידולי מספוא וגרגרים (תירס), חוות עכו 09
שמש דוד, נוי בועז, גרה גבי, ישישפה עברית

גידול כותנה בקרקעות הכבול בעמק החולה בהשקייה בקונוע - 2009
ד"ר און רבינוביץשפה עברית

ניסוי הדברת מחלת ההתייבשות בתירס ע"י הזרקת חומרים בטפטוף - 2009
ד"ר צפריר וינברג, גדי טל, אלי וורד, ד"ר אופיר דגני, ד"ר און רבינוביץ, עמוס קרול, שאול גרףשפה עברית

כמיגציה של קוטלי עשבים במערכת הטפטוף להדברת עלקת מצרית בעגבניות - 2009
ישעיהו (שיקה) קליפלדשפה עברית

אגוזי אדמה בטפטוף, חוות עכו 09
דודי שמש, בועז נוי, גבי גרה, ישי קציר, גיא רשףשפה עברית

סיכום תוצאות ניסויים בהתמודדות עם מחלת הקימחונית בעגבניות לתעשיה. חוות גד"ש 2009
ש.גרף, ר.פוייר, ר.הרמן, ע. רוזנברג, תמירה לנג, ד. שטיינברגשפה עברית

בחינת דישון יסוד בדשן בשחרור מבוקר בהשוואה לדישון ראש בגידול כרוב אדום בקיץ בבית רשת.אבני איתן 2009.
מ. לוי, מ.כצנלסון, שרף, א.פולק, ע. ברק, ט.שנישפה עברית

ניסוי בהדברת קימחונות בעגבניות שטח פתוח. אבני איתן 2009
מ.לוי, מ.כצנלסון, ש. גרף, שושי פלס, י. ברזילי, ר. חפץ