ירקות וגד"ש - 2011   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009
שפה עברית

דו"ח חלקי ביותר מסיור בקליפורניה– 12.9.10 – 23.9.10
יצחק שרצר, אלון רבטל, רותם סולץ, עופר ברנע, יפתח גלעדי, שאול גרףשפה עברית

לימוד האויבים הטבעיים של עש נובר העגבנייה ) Tuta absulota) כבסיס לפיתוח ממשק הדברה משולבת של המזיק בגידול עגבניות לתעשיה
ליאורה שאלתיאל- הרפז, שאול גרף, ריקה קדושים, לוטם אזולאי, תמיר רוזנברג , יעקב נקש, שמעון שטינברג, ארנון אלוש, דן גרלינגשפה עברית

העש Tuta absoluta–סיכום מידע מהעולם ומהארץ, דצמבר 2010
ליאורה שאלתיאל- הרפז, שאול גרף, לוטם אזולאי, נטע מור, שלי גנץ, תמר אלון, אלי הררי, יעקב נקש, רבקה רביב, אברום גלבועשפה עברית

הפעלת ההדברה הכימית כנגד מחלת הקימחונית בהתאם לגיל הפיזיולוגי של צמחי עגבניות לתעשייה. חוות גד"ש 2011
דני שטיינברג, מנחם בורנשטיין ורן שולחני, שאול גרף, רוני פוייר, עמית רוזנברג, רוני הרמן, תמירה לנגשפה עברית

העש Tuta absoluta– נכון לעכשיו, סיכום מידע מהעולם ומהארץ 2010
ליאורה שאלתיאל- הרפז, שאול גרף, נטע מור, שלי גנץ, אלי הררישפה עברית

השפעת הגיל הפיזיולוגי וההדברה הכימית על מחלת הקימחונית בעגבניות לתעשייה -2011
דני שטיינברג, מנחם בורנשטיין ורן שולחני, שאול גרף, רוני פויירשפה עברית

איתור ויישום תכשיר הדברה אפקטיבי כנגד הגורם למחלת 2011 -Harpophora maydis , הנבילה המאוחרת בתירס
אופיר דגני, רן דרורי, ענבל מזל, אסף בלטמן