קובץ אקרובט
שפה עברית
עציצי לאוקדנדרון: פיתוח טכנולוגיה ליצור סדרת מוצרים חדשה ליצוא - 2011
מנשה כהן, קמנצקי רינה, פילוסוף הדס סוניה, מאיר שמעון, שמי נילי, איתן רון
קובץ אקרובט
שפה עברית
פיתוח אסטרטגיה לייצור גידולי נוי בצפון הארץ כמוצרים חדשים לייצוא - 2011
מנשה כהן, קמנצקי רינה, פילוסוף הדס סוניה, מאיר שמעון, שפיגל אליעזר, שלומי טל, פרדקין ציפי, נאבל-רוזן הלית, שמי נילי
קובץ אקרובט
שפה עברית
פיתוח טכנולוגיות ייצור, ריבוי והפרחה של שושן פורמולונגי כגידול חדש ליצוא ולשוק המקומי- 2011
מנשה כהן, לוריא גדעון, לוי מנשה, להב תמר, איתן רון
קובץ אקרובט
שפה עברית
פיתוח טכנולוגיות ייצור, ריבוי והפרחה של שושן פורמולונגי כגידול חדש ליצוא ולשוק המקומי - 2010
מנשה כהן, לוריא גדעון, לוי מנשה, להב תמר, איתן רון
קובץ אקרובט
שפה עברית
הבנת הגורמים להתפתחות השחרות והתייבשויות עלווה בענפי 'ספארי סנסט' במהלך המשלוח ופיתוח אמצעים למניעתם - 2010
מנשה כהן, מנשה לוי, רינה קמנצקי, חניתה צמח, סוניה פילוסוף-הדס, שמעון מאיר, אידה רוזנברגר, יעקב פרצלן
קובץ אקרובט
שפה עברית
פיתוח אסטרטגיה לייצור גידולי נוי בצפון הארץ כמוצרים חדשים לייצוא - 2010
מנשה כהן, קמנצקי רינה, פילוסוף הדס סוניה, מאיר שמעון, שפיגל אליעזר, שלומי טל, פרדקין ציפי, נאבל-רוזן הלית, שמי נילי
קובץ אקרובט
שפה עברית
עציצי לאוקדנדרון: פיתוח טכנולוגיה ליצור סדרת מוצרים חדשה ליצוא - 2010
מנשה כהן, קמנצקי רינה, פילוסוף הדס סוניה, מאיר שמעון, שמי נילי, איתן רון
קובץ אקרובט
שפה עברית
פיתוח זני שושן לונגיפלורום חדשים - 2009
מנשה כהן, לוריא גדעון, להב תמר, מנשה לוי
קובץ אקרובט
שפה עברית
הבנת הגורמים להתפתחות השחרות והתייבשויות עלווה בענפי 'ספארי סנסט' במהלך המשלוח ופיתוח אמצעים למניעתם - דו"ח שנתי (שנה שנייה) - 2009
מנשה כהן, מנשה לוי, רינה קמנצקי, חניתה צמח, סוניה פילוסוף-הדס, שמעון מאיר, אידה רוזנברגר, יעקב פרצלן
קובץ אקרובט
שפה עברית
שימוש בצמחי מלכודת ונדיפי צמח להקטנת האוכלוסיה של Hyalesthes obsoletus הוקטור של מחלת הצהבון לגפנים - 2009
שרון רקפת, סורוקר ויקטוריה, זהבי תרצה, זאדה ענת
קובץ אקרובט
שפה עברית
איתור צמחים היכולים לשמש כצמחי מלכודת למזיקים בגידולים אורגניים, כנימת עלה הדלועים (Aphis gossypii Golver) כמודל - 2009
רקפת שרון, ליאורה שאלתיאל הרפז, רוחי רבינוביץ, אריאל קופרברגה
קובץ אקרובט
שפה עברית
יצור קני שורש של איריסים כענף חקלאי חדש בעמק החולה - 2009
מנשה כהן, לוריא גדעון, שמי נילי, לוי מנשה
קובץ אקרובט
שפה עברית
בחינת משטרי טמפרטורה שונים על 11 זני אדמונית בשיטת השינוע - 2008-2009
מנשה כהן, נילי שמי, רון איתן, פרופ. רינה קמנצקי
קובץ אקרובט
שפה עברית
הקדמה הפריחה באדמונית באמצעות שיפור שיטת השינוע - 2008
מנשה כהן, שמעון מאיר, סוניה פילוסוף-הדס, שושנה סלים, מנשה לוי, אבנר זילבר, נילי שמי, רון איתן ורינה קמנצקי
קובץ אקרובט
שפה עברית
הבנת הגורמים להתפתחות השחרות והתייבשויות עלווה בענפי 'ספארי סנסט' במהלך המשלוח ופיתוח אמצעים למניעתם - 2008
מנשה כהן, מנשה לוי, רינה קמנצקי, חניתה צמח, סוניה פילוסוף-הדס, שמעון מאיר, אידה רוזנברגר, יעקב פרצלן
קובץ אקרובט
שפה עברית
גורמים המשפיעים על הבשלת ענפי 'ספארי סנסט' - 2008
מנשה כהן, ריוב יוסף, זילבר אבנר, רינה קמנצקי, לוי מנשה, דוראון ערן, שטינמץ יחיאל
קובץ אקרובט
שפה עברית
יצור קני שורש של איריסים כענף חקלאי חדש בעמק החולה - 2008
מנשה כהן, לוריא גדעון, שמי נילי, לוי מנשה
קובץ אקרובט
שפה עברית
פיתוח זני שושן לונגיפלורום חדשים - 2008
מנשה כהן, לוריא גדעון, להב תמר, לוי מנשה
קובץ אקרובט
שפה עברית
השפעת משחת TOG PASTE על אורך הגבעול וקוטר הפקע באדמונית מהזן 'שרה ברנהרד' - 2008
מנשה כהן, נילי שמי, רון איתן
קובץ אקרובט
שפה עברית
אבחון והדברת מחלות שורש בצמח האדמונית - 2008
אברהם גמליאל, מרינה בניחס, רינה קמינצקי, אבנר זילבר, מנשה כהן, מנשה לוי, יחיאל שטינמץ
קובץ אקרובט
שפה עברית
נזקי משלוח עונתיים ב'ספארי סנסט' - גורמים וכיוונים לפיתרון - 2007
מנשה כהן, נילי שמי, רון איתן, רינה קמנצקי, סוניה פילוסוף-הדס, שמעון מאיר
קובץ אקרובט
שפה עברית
פיתוח מרשם גידול לזנים וקווים חדשים של הסוג לאוקדנדרון כענפי קטיף וצמחי עציץ - 2007
מנשה כהן, ריוב יוסף, זילבר אבנר, לוי מנשה, שלמה איתן, שפיגל אליעזר, שטינמץ יחיאל, דוראון ערן
קובץ אקרובט
שפה עברית
יצור קני שורש של איריסים כענף חקלאי חדש בעמק החולה - 2007
מנשה כהן, גדעון לוריא, נילי שמי, מנשה לוי
קובץ אקרובט
שפה עברית
פיתוח זני שושן לונגיפלורום חדשים - 2007
מנשה כהן, גדעון לוריא, תמר להב, מנשה לוי

שפה עברית
השפעת מועדי אסיף הבצלים וגודל הבצל על הפריחה בעונה העוקבת - 2007
תמר להב, מנשה כהן

שפה עברית
ניסיונות בכלניות מקבוצת מיסטרל פלוס - 2007
תמר להב, מנשה כהן

שפה עברית
השוואה בין גידול מפקעות ממשתלה לפקעות של שנה שנייה - 2007
תמר להב, מנשה כהן

שפה עברית
מבחן זני נוריות - 2007
תמר להב, מנשה כהן

שפה עברית
איקלום גידולים עשבוניים ומעוצים דורשי קור, יצירת מטע אם לחומר ריבוי באזורים קרים, ופיתוח מרשם הגידול שלהם, להפרחה במרכז הארץ ובאזורי הגליל והגולן - 2007
מנשה כהן, שלמה איתן, שמעון מאיר, סוניה פילוסוף הדס

שפה עברית
נסוי דישון אדמונית בדשן שיחרור איטי - 2007
יחיאל שטיינמץ , מנשה לוי, מנשה כהן, גדעון לוריא

שפה עברית
גורמים המשפיעים על הבשלת ענפי 'ספארי סנסט' - 2006
מנשה כהן, ריוב יוסף, זילבר אבנר, רינה קמנצקי, לוי מנשה, דוראון ערן, שטינמץ יחיאל

שפה עברית
עיצוב צמח ה'ספארי סנסט', להעלאת היבול ואיכות הענפים - 2006
מנשה כהן, ריוב יוסף, זילבר אבנר, שלמה איתן, דוד וייס נטע, לוי מנשה, שטינמץ יחיאל

שפה עברית
איקלום גידולים עשבוניים ומעוצים דורשי קור, יצירת מטע אם לחומר ריבוי באזורים קרים, ופיתוח מרשם הגידול שלהם, להפרחה במרכז הארץ ובאזורי הגליל והגולן - 2006
מנשה כהן, שלמה איתן, שמעון מאיר, סוניה פילוסוף הדס

שפה עברית
פיתוח מרשם גידול לזנים וקווים חדשים של הסוג לאוקדנדרון כענפי קטיף וצמחי עציץ - 2006
מנשה כהן, ריוב יוסף, זילבר אבנר, לוי מנשה, שלמה איתן, שפיגל אליעזר, שטינמץ יחיאל, דוראון ערן
קובץ אקרובט
שפה עברית
אדמונית: שיפור איכות הפרח הקטוף ע"י בחינת ההשפעות של תנאי הגידול ופיתוח טיפולים לאחר הקטיף - 2006
שמעון מאיר, סוניה פילוסוף-הדס, שושנה סלים, יעקב פרצלן, רינה קמנצקי, עמליה ברזילי, מנשה כהן, יצחק רן, סימה פינקלשטיין, אבנר זילבר
קובץ אקרובט
שפה עברית
מיכון לאסיף ספארי סנסט - 2005
בעז ציון, אהרון ויסבלום, רפי רגב, ליעד רשף, מוניק לב, מנשה לוי, מנשה כהן, יחיאל שטיינמץ, יעקב בן-יעקב
קובץ אקרובט
שפה עברית
אדמונית: שיפור איכות הפרח הקטוף ע"י בחינת ההשפעות של תנאי הגידול ופיתוח טיפולים לאחר הקטיף - 2005
שמעון מאיר, סוניה פילוסוף-הדס, שושנה סלים, יעקב פרצלן, מנשה כהן, יצחק רן, סימה פינקלשטיין, אבנר זילבר

שפה עברית
עיצוב צמח ה'ספארי סנסט', להעלאת היבול ואיכות הענפים - 2005
מנשה כהן, ריוב יוסף, זילבר אבנר, שלמה איתן, דוד וייס נטע, לוי מנשה, שטינמץ יחיאל

שפה עברית
דו'ח מסכם לתצפית מבחן זני אדמונית עשבונית, זרעית - עונת 2004/5
י.רן, ג.לוריא, ב. דרעי, ר.דרעי, י.פרץ

שפה עברית
פיתוח שיטות לייצור ענפים פורחים של עצי-פרי נשירים - 2005
יצחק רן, אברהם הלוי, שלמה איתן, שמעון מאיר, סוניה פילוסוף, אמנון שניר
קובץ אקרובט
שפה עברית
תגובת צמחי 'ספארי סנסט' למנת המים והשפעת הגומלין בין מנת המים למנת הדשן בתנאים של השקיה גירעונית - 2005
אבנר זילבר, שמואל אסולין, יחזקאל כהן, אירית לבקוביץ, שושנה סוריאנו, מנשה לוי, מנשה כהן, נטע דויד, יחיאל שטיינמץ, איתן שלמה

שפה עברית
השפעת רמת המיום של רקמת עלי 'ספארי סנסט' על התפתחות נזקים במשלוח ימי ואוירי - 2005
מנשה כהן, נטע דוד, משה ראובני, גיורא קריצ'מן, אבנר זילבר, מנשה לוי

שפה עברית
השפעת אחסון אדמוניות בקרור, ל-0 מ"צ למשך 30 יום - 2005
יצחק רן, גיא דדוש, יצחק פרץ

שפה עברית
בדיקת צריכת מים ודשן של אדמונית - עקום צריכה - 2005
יחיאל שטיינמץ , מנשה לוי, מנשה כהן, ד"ר אבנר זילבר, ערן דוראון, גדעון לוריא
קובץ אקרובט
שפה עברית
אדמונית – יולי 2005
היחידה לחקר שווקים
קובץ אקרובט
שפה עברית
לאוקודנדרון (ספארי סנסט) – יוני 2005
היחידה לחקר שווקים

שפה עברית
אסטילבה - גידול חדש במו"פ צפון - 2004
יצחק רן, דר' ש.מאיר, דר' ס.פילוסוף-הדס, א.סלמון

שפה עברית
דו'ח מסכם לתצפית מבחן זני אדמונית עשבונית, זרעית, עונת 2004/5
י.רן, ג.לוריא, ב. ור.דרעי, י.פרץ

שפה עברית
מיכון לאסיף ספארי סנסט - 2004
מוניק לב, בעז ציון, אהרון ויסבלום, רפי רגב, ליעד רשף, מנשה לוי, מנשה כהן, יחיאל שטיינמץ, שלומי קדוש, שבתאי פלייר , יעקב בן-יעקב

שפה עברית
אדמונית: פיזיולוגיה של פריחה וריבוי - 2004
רינה קמנצקי, עמליה ברזילי, אברהם הלוי, יוסי ריוב, יצחק רן, מנשה לוי, מנשה כהן, זאב בן-נון, משה ברונר, זאב יבלוביץ, מיכאל רובינזון, עטרה צוראל, איציק פורר
קובץ אקרובט
שפה עברית
גישות משולבות להדברת גומא הפקעים - 2004
חגי יסעור, גיל צוק, משה סיבוני, אבי טל, ברוך רובין

שפה עברית
תגובת צמחי 'ספארי סנסט' למנת המים והשפעת הגומלין בין מנת המים למנת הדשן בתנאים של השקיה גירעונית - 2004
אבנר זילבר, שמואל אסולין, יחזקאל כהן, אירית לבקוביץ, שושנה סוריאנו, מנשה לוי, מנשה כהן, נטע דויד, יחיאל שטיינמץ, איתן שלמה

שפה עברית
פיתוח טכנולוגיה חסכונית במים ליצור גיאופיטים וצמחי גדה בעמק החולה - 2004
מנשה כהן, לוריא גדעון, יסעור עזרא, שמי נילי, תלאור אלישע

שפה עברית
פיתוח ענף הגרויליאות במרחב מו"פ צפון ושיפור הממשק בג.'ספיידרמן' - 2004
יצחק רן, שלמה איתן, שמעון מאיר, סוניה פילוסוף, נילי שמי, יוני גל

שפה עברית
פיתוח שיטות לייצור ענפים פורחים של עצי-פרי נשירים - 2004
יצחק רן, אברהם הלוי, שלמה איתן, שמעון מאיר, סוניה פילוסוף, אמנון שניר

שפה עברית
גורמים להתפתחות נזקי משלוח בענפי 'ספארי סנסט' בעונת הסתיו - 2004
מנשה כהן, נטע דוד, פרופ. משה ראובני, פרופ. גיורא קריצ'מן, ד"ר אבנר זילבר, מנשה לוי

שפה עברית
אינטרודוקציה של מיני לאוקדנדרון מאוכלוסית הבר של דרום אפריקה - 2004
מנשה כהן, יעקב בן יעקב, נילי שמי, מנשה לוי, יחיאל שטינמץ

שפה עברית
עיצוב צמח ה'ספארי סנסט', להעלאת היבול ואיכות הענפים - 2004
מנשה כהן, ריוב יוסף, זילבר אבנר, שלמה איתן, דוד וייס נטע, לוי מנשה, שטינמץ יחיאל

שפה עברית
אינטרודוקציה של מיני גיאופיטים מצמחית דרום אפריקה - 2004
מנשה כהן, קמינצקי רינה, לוריא גדעון, בן עוליאל שולמית, לוי מנשה
קובץ אקרובט
שפה עברית
אדמוניות: השפעת משטר טמפרטורות הגידול בפיטוטרון על איכות הפרחים מזן 'דושה דה נמור' בשלב חיי האגרטל - 2004
שמעון מאיר, סוניה פילוסוף-הדס, שושנה סלים, יעקב פרצלן, מנשה כהן, יצחק רן
קובץ אקרובט
שפה עברית
אדמוניות: השפעת תנאי גידול, שיטות גידול, אזור גידול ומשטר טמפרטורות הגידול על איכות הפרחים מזנים 'שרה ברנרד' ו'דושה דה נמור' בשלב חיי האגרטל - 2004
שמעון מאיר, סוניה פילוסוף-הדס, שושנה סלים, יעקב פרצלן, מנשה כהן, יצחק רן
קובץ אקרובט
שפה עברית
אדמוניות: השפעת תנאי אחסון משקי (מקטיף ועד למשלוח) ותנאי אריזה במשלוח אווירי על איכות הפרחים מזנים 'דושה דה נמור' ו'שרה ברנרד' בשלב חיי האגרטל - 2004
שמעון מאיר, סוניה פילוסוף-הדס, שושנה סלים, יעקב פרצלן, מנשה כהן, יצחק רן
קובץ אקרובט
שפה עברית
גרווילאה: ריכוז תוצאות מחקרים המתייחסים לפיזיולוגיה שלאחר הקטיף ולטיפולים להארכת חיי האגרטל של מיני גרווילאה שונים, לתקופה שבין
2003-1999

שמעון מאיר, סוניה פילוסוף-הדס, שושנה סלים, יאיר תמרי, איתן שלמה, ויצחק רן

שפה עברית
פיתוח שיטות ליצור חומר ריבוי של זני צבעוני ליצוא - 2003
קמינצקי רינה, מנשה כהן, חניתה צמח, בן עוליאל שולמית, לוי מנשה

שפה עברית
אדמונית: פיזיולוגיה של פריחה וריבוי - 2003
רינה קמנצקי, עמליה ברזילי, אברהם הלוי, יצחק רן, מנשה לוי, מנשה כהן, זאב בן נון, זאב יבלוביץ, מיכאל רובינזון, עטרה צוראל, איציק פורר

שפה עברית
איקלום גידולים עשבוניים רב-שנתיים דורשי קור בשטח פתוח, ופיתוח מרשם הגידול שלהם לאזורי ההר בגליל ובגולן - 2003
יצחק רן , יצחק מור, שלמה איתן, גדעון לוריא, נילי שמי

שפה עברית
פיתוח שיטות לייצור ענפים פורחים של עצי-פרי נשירים - 2003
יצחק רן, אברהם הלוי, שלמה איתן, שמעון מאיר, סוניה פילוסוף, אמנון שניר

שפה עברית
אינטרודוקציה של מיני לאוקדנדרון מאוכלוסית הבר של דרום אפריקה - 2003
מנשה כהן, יעקב בן יעקב, נילי שמי, מנשה לוי, יחיאל שטינמץ

שפה עברית
אינטרודוקציה של מיני גיאופיטים מצמחית דרום אפריקה - 2003
מנשה כהן, קמינצקי רינה, לוריא גדעון, בן עוליאל שולמית, לוי מנשה

שפה עברית
תגובת צמחי 'ספארי סנסט' למנת המים והשפעת הגומלין בין מנת המים למנת הדשן בתנאים של השקיה גירעונית - 2003
אבנר זילבר, שמואל אסולין, אירית לבקוביץ, שושנה סוריאנו, מנשה לוי, מנשה כהן, נטע דויד, יחיאל שטיינמץ, איתן שלמה

שפה עברית
פיתוח טכנולוגיה חסכונית במים ליצור גיאופיטים וצמחי גדה בעמק החולה - 2003
מנשה כהן, לוריא גדעון, יסעור עזרא, שמי נילי, תלאור אלישע

שפה עברית
פיתוח ענף הגרויליאות במרחב מו"פ צפון ושיפור הממשק בגרויליאה ספיידרמן - 2003
יצחק רן, יעקב בן-יעקב, שלמה איתן, יחיאל שטיינמץ, שמעון מאיר, סוניה פילוסוף, נילי שמי, יוני גל

שפה עברית
תגובת צמחי לאוקדנדרון למנת המים ולתדירות ההשקיה בצפון הארץ - 2003
מנשה לוי, מנשה כהן, נטע דוד, יחיאל שטיינמץ, איתן שלמה, אבנר זילבר, שמואל אסולין, אירית לבקוביץ, שושנה סוריאנו

שפה עברית
תמונות של זני אדמונית ממבחן הזנים בגליל המערבי - 2003שפה עברית
פיתוח טכנולוגיה חסכונית במים ליצור גיאופיטים וצמחי גדה בעמק החולה - 2002
מנשה כהן, לוריא גדעון, יסעור עזרא, שמי נילי, תלאור אלישע

שפה עברית
איקלום גידולים עשבוניים רב-שנתיים דורשי קור בשטח פתוח, ופיתוח מרשם הגידול שלהם לאזורי ההר בגליל ובגולן - 2002
יצחק רן, יצחק מור, שלמה איתן, גדעון לוריא, נילי שמי

שפה עברית
סיכום מבחן זני אדמונית עשבונית בקרקע-גליל מערבי, בעונת 2001/2
יצחק רן, מרדכי וגיא דדוש

שפה עברית
מבחני זנים באדמונית, אבני איתן 1998-2003
שולי בן עוליאל, מנשה לוי, מנשה כהן

שפה עברית
סיכום מבחן זני אדמונית עשבונית בקרקע-גליל מערבי בעונת 2002/3
יצחק רן, ברטה ורגב דרעי, יהודה פרץ

שפה עברית
חדש על המדף 2002 - תפוחי נוי
יצחק רן

שפה עברית
חדש על המדף 2002 - שקד פורח
יצחק רן

שפה עברית
חדש על המדף 2002 - שזיף פיסרדי
יצחק רן

שפה עברית
חדש על המדף 2002 - מורן שסוע עלים
יצחק רן

שפה עברית
אינטרודוקציה של מיני לאוקדנדרון מאוכלוסית הבר של דרום אפריקה - 2002
מנשה כהן, יעקב בן יעקב, נילי שמי, מנשה לוי, יחיאל שטינמץ

שפה עברית
פיתוח שיטות לייצור ענפים פורחים של עצי-פרי נשירים - 2002
יצחק רן, אברהם הלוי, שלמה איתן, שמעון מאיר, סוניה פילוסוף, אמנון שניר, מנשה כהן

שפה עברית
פיתוח ענף הגרויליאות במרחב מו"פ צפון ושיפור הממשק בג.'ספיידרמן' 2002
יצחק רן, יעקב בן-יעקב, שלמה איתן, יחיאל שטיינמץ, נילי שמי, יוני גל

שפה עברית
גובה הקטיף באדמונית עשבונית סיכום ניסוי 2002/3
יצחק רן, ברטה ורגב דרעי, יהודה פרץ


שפה עברית

איקלום גידולים עשבוניים רב-שנתיים דורשי קור בשטח פתוח, ופיתוח מרשם הגידול שלהם לאזורי ההר בגליל ובגולן - 2001
יצחק רן, נילי שמי, מנשה לוי, יצחק מור, שלמה איתן, גדעון לוריאשפה עברית

מבחן זני פרח שעווה - רמת הגולן - 2001
יחיאל שטיינמץ, איתן שלמה, מנשה כהן, שבתאי פליער, שלומי קדוששפה עברית

אינטרודוקציה של מיני לאוקדנדרון (פרוטאיים) - 2001
מנשה כהן, נילי שמי, מנשה לוי, ד"ר יעקב בן יעקב, יחיאל שטינמץשפה עברית

פיתוח שיטות לייצור ענפים פורחים של עצי-פרי נשירים - 2001
יצחק רן, מנשה כהן, פרופ. אברהם הלוי, שלמה איתן, ד"ר שמעון מאיר, ד"ר סוניה פילוסוף הדס, אמנון שנירשפה עברית

תגובת צמחי לאוקדנדרון (Leucadendron) למנת המים ולתדירות ההשקיה בצפון הארץ - 2001
ד"ר אבנר זילבר, ד"ר שמואל אסולין, אירית לבקוביץ, שושנה סוריאנו, מנשה לוי, נטע דוד, מנשה כהן, יחיאל שטיינמץ, איתן שלמהשפה עברית

בחינת גאופיטים מקזחסטן ומרכז אסיה בתנאי ישראל - 2001
ד"ר רינה קמנצקי, עמליה ברזילי, בייזרמן מרינה, בן-עוליאל שולמית, מנשה לוי, מנשה כהן, גדעון לוריאשפה עברית

תרדמה וצמיחה באדמונית 2001 - (Peony)
ד"ר רינה קמנצקי, עמליה ברזילי, פרופ. אמנון ארז, זאב יבלוביץ, פרופ. אברהם הלוי, יצחק רן, מנשה לוי, שולי בן עוליאל, מנשה כהן, זאב בן נוןשפה עברית

פיתוח פרח האדמונית כגידול משקי במו"פ צפון - 2001
מנשה כהןמצגת בעברית

פיתוח שיטות לייצור חומר ריבויי של זני צבעוני לייצוא - 2001
מנשה כהן, שולמית בן עוליאל, מנשה לוי, רינה קמנצקי, חניתה צמחמצגת בעברית

תרדמה וצמיחה באדמונית 2001  - (Peony)
מנשה כהן, מנשה לוי, יצחק רן, רינה קמנצקי, חניתה צמח, זאב יבלוביץ, זאב בן נון, אמנון ארז, אברהם הלוי, עמליה ברזילישפה עברית

אינטרודוקציה של מיני לקודנדרון (פרוטאיים) - 2000
מנשה כהן, יעקב בן יעקב, נילי שמי, מנשה לוי, יחיאל שטינמץשפה עברית

תגובת צמחי לאוקדנדרון (Leucadendron) למנת המים ולתדירות ההשקיה בצפון הארץ - 2000
מנשה לוי, מנשה כהן, נילי שמי, אבנר זילבר, שמואל אסולין, אירית לבקוביץ, שושנה סוריאנו, יחיאל שטיינמץ, איתן שלמהשפה עברית

פיתוח שיטות לייצור ענפים פורחים של עצי-פרי נשירים - 2000
יצחק רן, אברהם הלוי, שלמה איתן, שמעון מאיר, סוניה פילוסוף, אמנון שניר, מנשה כהןשפה עברית

פיתוח פרוטוקול כלכלי - ישומי להפחתת התפשטות וירוסים בחלקות הריבוי בשושן - 2000
מנשה כהן, עבד גרא, בני רקח, יעקב כהן, מנשה לוי, אורה ברחי, רינה רוסושפה עברית

פיתוח מורן החורש כענף קישוט - סיכום עונת תש"ס 1999-2000 בגולן ובגליל
יחיאל שטיינמץ, מנשה כהן, מנשה לוי , נילי שמי, איתן שלמהשפה עברית

השפעת טיפולי קור על התפתחות גבעולי פריחה באדמונית 1999
רינה קמנצקי, עמליה ברזילי, זאב בן נוןשפה עברית

בחינת חיי אגרטל של פרחי אדמונית 1999
רינה קמנצקי, עמליה ברזילי, זאב בן נוןשפה עברית

זני אדמונית עשבונית חדשים לגידול מסחרי - נתוני ספרות ושיווק
בבורסות 1999
יצחק רןשפה עברית

סיכום עונת 1998/9 בגידול ושיווק אדמונית בגליל המערבי
יצחק רן, מיכאל אייזינגר, מרדכי וגיא דדוש, נורית ויעקב דרעי, ברטה ואלי דרעישפה עברית

סיכום עונת 1998/9 בגידול ושיווק אדמונית בהר המרכזי
זאב בן נוןשפה עברית

סיכום עונת 1998/9 בגידול ושיווק אדמונית ברמת הגולןשפה עברית

פיתוח מורן החורש כענף קישוט 1999
יחיאל שטיינמץ, מנשה לוי, נילי שמי, איתן שלמהשפה עברית

סיכום גידול ושיווק זנים חדשים במשקי מודל 1996-1999
יחיאל שטיינמץ, איתן שלמה, נילי שמישפה עברית

אקלום צמחים מעוצים רב-שנתיים והתאמתם לקטיף באזור הגליל והגולן 1998
י. רן, י. בן יעקב, א. שפיגל, י. שטיינמץ, נ. שמי, מ.לוי, מ. כהןשפה עברית

הוראות גידול אדמונית לאזור הגליל והגולן 1998
מנשה לוי, יחיאל שטיינמץשפה עברית

פיתוח פרוטוקול לקבלת פקעות קאלה החופשיות מחיידק הארויניה 1998
משה ראובני, גיורא קריצ'מן, אורה בר-חי, מנשה לוי, דימטרי שצנלוב, מנשה כהןשפה עברית

סיכום עונת 1998 בגידול ושיווק אדמונית עשבונית במשק דדוש בשומרה
י. רן, מרדכי דדוש, גיא דדוש, מ. אייזינגרשפה עברית

פיתוח פרוטוקול כלכלי יישומי להפחת התפשטות וירוסים בחלקות הריבוי בשושן 1998
בני רקח, עבד גרא, יעקב כהן, מנשה כהן, מנשה לוי, לנה יומדין, רינה רוסושפה עברית

הזנת קוטינוס במטע בוגר 1998
י. רן, י. ריוב, א. שפיגלשפה עברית

ניסוי דישון עלוותי בפרח שעווה - רמת הגולן 1998
יחיאל שטיינמץשפה עברית

הוראות גידול לאוקודנדרון ספארי סנסט וזנים נוספים לאזור הגליל והגולן 1998
יחיאל שטיינמץשפה עברית

דו"ח למשקי מודל במטע פרחים באזור הגליל המערבי 1998
יצחק רן, מיכאל אייזינגר ומגדלי מטע פרחים בגליל המערבישפה עברית

הקונגרס הבינלאומי התשיעים לפרוטאות בדרום אפריקה 1998
יחיאל שטיינמץשפה עברית

פיתוח גידול פרח השעווה באזור ההר באיכות מעולה ובתקופות אטרקטיביות 1998
יחיאל שטיינמץ, איתן שלמהשפה עברית

ניסוי ביישום ג'יברלין בקוטינוס במאי 1997
י. רן, א. קוטף