עובדי מופ צפוןדף אישי דוא"ל טלפון תחום תפקיד שם

iris@migal.org.il 04-6953508 כללי מזכירה אדרי איריס

niritezov@walla.com 050-5789032
פטריות טכנאית אזוב נירית


050-5707518
פרחים
איתן רון


054-5402574 סובטרופיים טכנאי בלסקי נועם

Elkanabn@migal.org.il 04-6953577
050-5365823

מנכ"ל המו"פ בן ישר אלקנה

bakar2@bezeqint.net 057-3793830 מרעה ובקר מנהל תחום בס ניר

nurita@migal.org.il 057-8698880 סובטרופים טכנאית בר סיני נורית

golanavner@gmail.com 050-5344615 תמרים / בננות
גולן אבנר

graph@migal.org.il 050-6300052 ירקות וגד"ש מנהל תחום גרף שאול
amit.dolev12@gmail.com 04-6953534
050-7987058
בע"ח במרעה חוקר דולב עמית

dor33_4@yahoo.com 04-6953536
050-5250262
סובטרופים מנהל תחום דור ראובן
ofer@migal.org.il 04-6953513
052-4744802
פטריות חוקר דנאי עופר

yosi@elcam.co.il 050-7534146 נשירים
הלפרין יוסי

ofer@migal.org.il 050-7516780 פרחים טכנאי וולך אריה

yosineta@gmail.com 050-6656598 פרחים
וייס נטע

mirzil@012.net.il 050-2005166 נשירים
זילברשטיין מרים

roychason@gmail.com 054-8052585
050-7357418
נשירים
חסון רועי

yehuda@migal.org.il 04-6953584
050-7357418
בע"ח במרעה טכנאי יהודה יהודה

menashec@migal.org.il 04-6953527
050-5396219
פרחים מנהל תחום כהן מנשה

kfir@manara.co.il 050-5328009 נשירים מנהל ביצוע כפיר שלומי

irina.misha@gmail.com 050-7354936 פרחים טכנאי כצנלסון מישה

melevi5@walla.com 050-5589262 פרחים טכנאי לוי מנשה

levishaked@gmail.com 054-5378348 נשירים והגה"צ
לוי-שקד עמירם
adolfo@migal.org.il 052-8457880 סובטרופיים חוקר לוין אדולפו

toostomer@yahoo.com 052-5239993 כרם
מאור תומר

amosnaor@research.haifa.ac.il 050-5743346 נשירים חוקר נאור עמוס


050-7314300 נשירים
נבליצקי רותם

carmitkerem@gmail.com 054-6769412 פרחים
כרמית סופר-ארד
gals@migal.org.il 050-7314300 סובטרופיים חוקר ספיר גל

tamarkale@yahoo.com 052-3707638 הגה"צ
סקולסקי תמר


050-7355632 נשירים טכנאי עגיב משה

amir4@isdn.net.il 050-7411932 הדרים טכנאי עשור זמיר


050-6409156 נשירים
פרחיאת גמיל

zevik9f@gmail.com 050-5396218 הגה"צ
פרקש זאביק

m_kedoshim@bezeqint.net 054-4961002 מטעים טכנאית קדושים הנריקה


050-4393810 נשירים והגה"צ
קופרברג אריאל

amirk999@walla.com 050-9002931 סובטרופים
קינן אמיר


054-6405587 כרם
קראין עומר
ipmc@migal.org.il 050-5280097 הגנה"צ חוקר ראובני חיים


054-7772447 נשירים חוקר ראובני משה


050-7386671 נשירים טכנאית רדל גלית

iraoffice@merom-golan.org.il 052-4746333 פרחים
רובין ניר


050-6916992 הגה"צ ונשירים
רז רעות


050-8890018 פרחים
רינגר משה
raffi@migal.org.il 04-6953532
050-5680126
נשירים וסובטרופים חוקר שטרן רפי
liora@migal.org.il 04-6953573
050-7965272
נשירים חוקרת שאלתיאל-הרפז ליאורה
doronsc@migal.org.il 04-6953534
050-2022319
הדרים חוקרת שניידר דורון

orshapira.nrd@gmail.com 050-5469004 נשירים והגה"צ חוקרת שפירא אור
rakefetsh@gmail.com 050-7357417 נשירים והגה"צ חוקרת שרון רקפת