שער   אודות המיזם   עדכון לכידות   מה חדש?   תוכנית עבודה   קישורים   פרסומים 

מיזם להדברת זבוב הפירות הים תיכוני בשיטת הזבובים המעוקרים - זמ"ר

רקע
המזיק:
זבוב הפירות הים התיכוני הינו מזיק רב פונדקאים התוקף כ- 250 מיני פירות ברחבי העולם ונחשב לפיכך כמזיק מפתח בקנה מידה עולמי בעל פוטנציאל נזק כלכלי ראשון במעלה.
הרעיון:
שיטת הזבובים המעוקרים (זמ"ר) נגזרת משיטת החרקים המעוקרים (Sterile Insect Technique - SIT). ומבוססת על כך שחשיפת הזבובים לקרינה מיננת ברמה שאינה הורגת אותם, גורמת לעקרותם. כך על ידי גידול המוני של הזבובים בבתי חרושת, ניתן לקבל מליוני זכרים המעוקרים. כאשר אלה מפוזרים באתר המטרה בעדיפות מספרית גדולה הם מזדווגים עם נקבות הבר ומונעים מהם להעמיד דורות של צאצאים וכך נקטע רצף הדורות של הזבוב המזיק והאוכלוסייה שלו פוחתת.
שימוש בשיטה בעולם:
ארה"ב תומכת במיזמי זמ"ר בכסף גדול במטרה למנוע מהזבוב להגיע אל שיטחה ממרכז אמריקה. מיזמים אלה נעשים במדינות הגובלות עימה מדרום - מקסיקו וגואטמלה.
בשנים האחרונות הוקמו מיזמים דומים נגד זבובי פירות בארגנטינה, צ'ילה, תאילנד, יפן, אוסטרליה, דרא"פ ופורטוגל (מדירה). וכן באגן הים התיכון, במדינות כמו ספרד ותוניס, בהיקפים הגדלים משנה לשנה (השיטה מחייבת התייחסות אזורית להדברה).
בישראל:
מיזם "הזה"ב" להדברת זבוב הפירות בערבה מופעל במסגרת מיזם "ערבה נקייה" מאז 1997 בשני צידי הגבול הבינ"ל בערבה כדי לאפשר יצוא פלפל לארה"ב מאיזור "נקי מזבוב". ב- 2006 הוקמו שני מיזמי זמ"ר נוספים: בנגב המערבי 9000 ד' הדרים ובבטיחה 1200 ד' בגוש מטעי "בתרה" שמרביתו מנגו. ב- 2007 החל מיזם נוסף בגוש פרדסים בעמק בית שאן והורחב מאד המיזם בבטיחה.
שלבים למיז"ם בצפון

מטרת על
משרד החקלאות העמיד את נושא דחיקת השימוש בחומרי הדברה והחלפתם בשיטות ידידותיות לאדם ולסביבה ותומך בתקציב כבד לנושא הדברת זבוב הפירות במהלך רב-שנתי.

יעדים
 1. התאמת השיטה לאזורי גידול שונים.
 2. לימוד שילוב השיטה עם גיבוי כימי ידידותי.
 3. הרחבה לתתי איזור.
 4. בחינת היתכנות כלכלית של השיטה להדברה במרבית שטחי המטע במדינה.
שותפים
 1. השירותים להגנת הצומח ולביקורת של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 2. שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 3. מועצת הצמחים - ענפי ההדרים והפירות.
 4. המכון להדברה ביולוגית ע"ש ישראל כהן של מועצת הצמחים - ענף ההדרים.
 5. מו"פ צפון.
 6. חברת ביו-פליי שדה אליהו.
 7. קרן איק"א.
מבנה ניהולי ותפעולי
ועדת היגוי לכלל המיזמים בראשות אלדד לנדס - מנהל השירותים להגה"צ ולביקורת.
מנהלת המיזמים בראשות דורון טימר - מנהל המכון להדברה ביולוגית.
מנהלת מיזם צפוני בראשות יוסי הלפרין - מו"פ צפון.
ועדה מקצועית הכוללת דר' יואב גזית, דר' מרים זילברשטיין, מיקי נוי, קליף להב ואחרים.

שיטת הפעלה
המשנה נכתבה ע"י דר' יואב גזית "הפרוטוקול" - "איך עושים מה, מתי ולמה".
 1. פיזור זבובים (מהקרקע בשלב זה) פעמיים בשבוע לפי נק' קבועות.
 2. תשתית מידע ע"פ מיפוי, ניטור מלכודות ופרי.
 3. תגובה בריסוס ע"פ נתוני ניטור במידה וקיים חשש להיווצרות מוקדי התפרצות של אוכלוסיית הבר.
לו"ז
בשל איחור בקבלת האור הירוק מהמשרד אין בידנו אישור החקלאים להכנס לשטח וחובה על המגדלים לחתום על הסכם המאפשר זאת ובהקדם.
הפעילות בשטח החלה בהיקף כמעט מלא ואת ההשלמות אנו מבצעים בתנועה.