מחקר חדש לבדיקת ביצועים המיניים של פרי ההרבעה בשטח, בטכנולוגיה משוכללת – מדי קצב לב, קולרי GPS, חיישני תנועה ופדומטרים - מאתר האיחוד החקלאי ו התאחדות חקלאי ישראל

הוצג ביום פתוח של מו"פ צפון שהתקיים בחוות המטעים מול לבנון- מרון א-ראס כציון שנתיים למלחמת לבנון השנייה

תערוכה חקלאית של מו"פ (מחקר ופיתוח) צפון התקיימה היום בחוות מתתיהו שליד קיבוץ ברעם, מול הכפר הלבנוני מרון א-ראס, בה הוצגו חידושים חקלאיים וטכנולוגיים בענף החקלאות, פירות חדשים ועוד, לציון שנתיים למלחמת לבנון השנייה. לאירוע הגיעו מעל 5,000 חקלאים מכל רחבי הארץ.

מתחם בו הוצגו פרי הרבעה הדגים מחקר המתקיים במו"פ צפון- יעילות ביצועים מיניים של פרי ההרבעה בשטח: מסתבר שגם פרי הרבעה קשוחים נמצאים לעיתים במצבים רגשיים ופיזיים לא פשוטים המשפיעים על הביצועים המיניים שלהם בשטח, בעת הרבעת הפרות.

פרי ההרבעה הגזעיים נכנסים ל"עבודה" בעדר הפרות בהיותם בני 18 חודשים, עם היקף אשכים המגיע בממוצע ל-40 ס"מ, ובמשקל של טון - במטרה להרביע את הכמות הגדולה ביותר של פרות, להשבחת העדר. בוקר שרכש פר הרבעה מגזע משובח ביותר מ- 20 אלף שקלים, בהחלט צריך להיות מודאג אם הפר הצעיר נמצא במועקה ואינו מתפקד!

מחקר ראשוני ויחידי בארץ המתבצע ע"י מו"פ (מחקר ופיתוח) צפון בודק את יעילות הביצועים המיניים של פרי הרבעה במרעה, באמצעות קולרי GPS, חיישני תנועה, פדומטרים ומדי קצב לב. היכולת של פר הרבעה למלא את ייעודו, מושפעת מדפוס תגובתו למצבי עקה, מתנועתו בקרב הפרות, מאינטראקציות בין הפרים ומשיעור הצלחתו להגיע למגע מיני.

לדברי ד"ר עמית דולב, חוקר בעלי חיים במרעה במו"פ צפון, המחקר החדש בודק את יעילות הביצוע המיני של פרי הרבעה, דפוסי תנועתם ואיתור מצבי עקה בהם הם נתונים. במחקרים קודמים, נחקרו פרי הרבעה בעדרי פרות רק בהיבט של מאפייני גדילה ובהיבטים מורפולוגיים ואף נאסף מידע על פרות במרעה אשר תרם להבנה ולפיתוח המלצות ממשקיות לעדר האימהות, אך זהו המחקר הראשון בארץ המתבצע בתחום הספציפי הזה. ד"ר דולב מוסיף כי במצב הנוכחי אין לבוקרים כל דרך לוודא בזמן אמיתי שהפר אכן מרביע את הפרות בעדר, למרות שהבוקרים מקבלים מידע טרום הקנייה לגבי הביצועים האישיים של הפר המיועד ושל אביו, איכות הזרמה שלו והיקף אשכיו.

בשלב המקדים של המחקר שהתבצע בשנת 2007 בחוות כרי דשא, אחת מ-10 חוות המחקר של מו"פ צפון, מושדרו פרי הרבעה ופרות בעדר בקולרי GPS , שמחירם 5,000 $ למכשיר, הממצאים שנקראו מהפדומטר הושוו לפרים שלא מושדרו מבחינת פעילות. נבדק גם המרחק, בכל נקודת זמן, בין פר ופרה ממושדרים או באיזה אזור במרעה נע הפר, בהנחה שפר אחד מרביע 20 פרות בממוצע. בשלב השלישי המתוכנן לביצוע בשנת 2009, יתקיים מחקר בחוות נווה יער שיהיה משולב עם בדיקת אבהות גנטית של כל עגל ועגלה.