פעולות הסברה לחסכון במים

הערות

(עבודה, ציוד, חומרים)

המדריכים

הפעולה

בשילוב חוקרים

מדריכי המחוז

הוצאת חוברות הנחיות השקיה והפצתם

בשילוב חוקרים

י. גל, מ. פרס

"מועדוני מגדלים" פרטניים באזורים 6 פגישות

לווי ע"י ע. נאור כולל טכנאי צמוד

מוטי פרס

ניהול וריכוז  פרויקט תא לחץ בגליל העליון

כ-35 ימי עבודה וניידות

לווי ע"י ע. נאור

י. גל, י. דורון

ניהול וריכוז פרויקט תא לחץ צפון הגולן

לווי ע"י מדריכי ש"ש

אבי סלומון

תכנון לינארי לקיצוץ במים

אמצעים טכניים בסיוע מו"פ צפון ומשה מירון

מוטי פרס

הפצה ופירסום באמצעות האינטרנט של נתוני התאדות מחושבת (פנמן) נתונים מטאורולוגיים והנחית המגדלים

בשילוב יקבי רה"ג

י. גל, ת. זהבי

בקרת השקיה בכרמי יין (פרויקט אזורי)

בלווי אבנר זילבר

יחיאל שטיינמיץ

בקרת השקייה במטעי הפרחים (פרוטיאות)

- פרוייקט אזורי – 35 ימי עבודה וניידות