משקי מודל בהשקייה

השיטה:
במסגרת תכנית העבודה בצפון הוקמו והועמדו חלקות מודל בגידולים השונים. בחלקות אלה נבחנת טכנולוגיית ההשקייה של מניעת דליפת מים לעומק, תוך בקרת כמויות המים ע"י אמצעי בקרה כמו: תא לחץ בנשירים, דנדרומטרים בסובטרופים. ברוב החלקות הועמדו במקביל לחלקות המודל - חלקות ביקורת, אשר מושקות בעזרת ציוד ההשקייה שהיה קיים ובקרת ההשקייה נעשית ע"י המגדל באמצעים הידועים לו.

הליווי:
לכל חלקת מודל קיים מדריך מלווה (שירות שדה או מדריך גידול), אשר ביחד עם חוקר אזורי בתחום, מנחה אחת לשבוע לפחות את המגדל בכמויות המים, ובאינטרוול ומחוייבות המגדל לבצע את הנחיותיו המדוייקות בחלקת המודל. הוקמה במו"פ-צפון מינהלת, אשר שותפים בה מדריכים, חוקרים ואנשי מינהלה, ע"מ לרכז את הנתונים וללוות את הבעיות המתעוררות.

נתונים:
בכל חלקת מודל נאספים הנתונים ע"י טכנאי מחקר בכל החלקות. הטכנאי מבצע גם את המדידות (בקרת השקייה) ואוסף מהמגדל את נתוני ההשקייה שבוצעו בפועל בחלקה.

הקטיף:
נתוני הקטיף והמיון נאספים ע"י טכנאי המחקר ו/או המדריך ויוכנסו לניתוח ולסיכום הפרוייקט.

פירוט חלקות מודל:

המדריך

המלווה

שטח החלקה

המטרה

הגידול

המגדל

הישוב

מס.

יוני גל

7

יעול השקיה מניעת דליפת מים

נקטרינה

ברוך כהן

שעל

1

יוני גל

3

חיפוי קרקע

תפוח

שלום רביב

שעל

2

יוני גל

8

יעול השקיה מניעת דליפת מים

תפוח

נורי מורג

אלרום

3

יוני גל

27

יעול השקיה ולימוד מכשירי בקרה

אגס

יעקב דגן

רמת מגשימים

4

מוטי פרס

3

יעול השקיה ולימוד מכשירי בקרה

תפוח

ברק

מנרה

5

מוטי פרס

13

יעול השקיה ולימוד מכשירי בקרה

תפוח

רפי הלל

ברעם

6

מ. פרס /

י. דורון

7

יעול השקיה ולימוד מכשירי בקרה

תפוח

עדי אמיתי

מטולה

7

מוטי פרס

15

יעול השקיה ולימוד מכשירי בקרה

אגס

יוני מנחם

דישון

8

י. גל /

ש שמיאן

6

יעול השקיה  וחיפוי קרקע

אגס

מרדכי נחמיאס

כרם בן זמרה

9

י. גל /

ש. שמיאן

4

יעול השקיה  וחיפוי קרקע

נקטרינה

דני יוסף

אלקוש

10

י. גל /

ש. שמיאן

13

יעול השקיה  וחיפוי קרקע

תפוח

יצחק פרץ

שומרה

11

מוטי פרס

4

יעול השקיה  וחיפוי קרקע

תפוח

סאסי

רמות נפתלי

12

מיקי נוי

12

יעול השקיה  וחיפוי קרקע

מנגו

עמנואל דאסה

רמת מגשימים

13

מ. נוי /

 י. גל

8

יעול השקיה ולימוד מכשירי בקרה וחיפוי קרקע

מנגו

יוחנן לב

רמות

14

מ. פרס /

יעל ג.

10

יעול השקיה ולימוד מכשירי בקרה

שזיף

מיקי

נאות מרדכי

15

מיקי נוי

25

יעול השקיה ולימוד מכשירי בקרה

אבוקדו

יחיאל תנחלסון

דפנה

16

מיקי נוי

20

יעול השקיה ולימוד מכשירי בקרה

אבוקדו

גיורא

הגושרים

17

מיקי נוי

30

יעול השקיה ולימוד מכשירי בקרה

אבוקדו

דוד מרדכי

משגב עם

18

יוני גל

6

יעול השקיה ולימוד מכשירי בקרה

תפוח

יורם סלומון

אורטל

19

יוני גל

24

יעול השקיה ולימוד מכשירי בקרה

תפוח

טל וולף

מרום גולן

20

ישראל דורון

35

לימוד מכשירי בקרה

נקטרינה

תפוח

אלכס קודיש

עין זיוון

21

ישראל דורון

15

לימוד מכשירי בקרה

תפוח

מוטי זכטאני

אודם

22

ישראל דורון

17

לימוד מכשירי בקרה

תפוח

אלי חזיזה

קדמת צבי

23