תכנית מחקר לצמצום פערי ידע

אתר המחקר

נושא המחקר

מס.

יפתח

השפעת מס' הפירות ומנת ההשקייה

1

יפתח

ייעול השימוש במים לאחר הקטיף

2

משמר הירדן

השפעת מנת ההשקייהבשזיף יפני

3

אלוני הבשן

השפעת מנת ההשקייה בדובדבן

4

ראש פינה (אורן)

שיפור כושר קליטת המים באגסים

5

מלכיה

שימוש ברשתות צל בתפוח

6

ברעם

בחינת השימוש באנטיטרנספירנטים

7

מרום גולן

כיול חיישנים באמצעות  תא לחץ

8

אלוני הבשן

פיתוח ספים להשקייה בתחילת עונה

9

רמת מגשימים

השפעת ממשק השקייה על דליפת מים

10

מרום גולן

השפעת אקלים על פוטנציאל מים

11

יפתח

השפעת תעלות טוף בקיווי

12

רמת מגשימים

השימוש בקאולין לייעול השימוש במנגו

13

כפר הנשיא

יעול שמוש במים באבוקדו

14

חוות המטעים

הכוונת השקיית אשכולית

15