ייעול השימוש במים שפירים

תכנית לייעול השימוש במים שפירים במחוז גליל-גולן, שהוכנה ע"י הצוות שכלל מדריכים
של שירות ההדרכה והמקצוע וחוקרים ממו"פ-צפון.
בראש הצוות עמד יוני גל - מדריך מטעים ושירות-שדה.


התוכנית כוללת את הפעולות הבאות:
1. משקי מודל
2. פעולות הסברה לחסכון במים
3. תכנית מחקר לצמצום פערי ידע


נתונים:
במחוז גליל – גולן כ- 160 אלף דונם מטעים שונים מתוכם כ- 110 אלף דונם מטעים נשירים (כ- 13% מטעים צעירים).
היקף התפוקה ממטעים נשירים כ – 800 מלש"ח
צריכת המים האופטימלית למטעים הנשירים במחוז כ – 72 מליון קוב (מתוך הקצאה של 94 מלמ"ק)

מבנה:
הוקמה מנהלת איזורית בהשתתפות ד"ר עמוס נאור (חוקר איזורי), 2 מדריכי שרות שדה ו-2 אנשי ניהול.

תפקיד המנהלת:
אירגון והקמת חלקות המודל והמחקר (כל החלקות במטעים מסחריים).
לווי שוטף של הביצוע הכוללים 2 ימי סיור שבועיים ופגישת סיכום שבועית (בכל שבוע נאספים ומנותחים הנתונים מחלקות הניסוי והמודל).

כו"א:
חוקר מרכז, 2 עוזרי מחקר, 3 טכנאי מחקר קבועים, 6 טכנאי מחקר זמניים (בחלקיות משרה).